Oiliúint CPD do Gairmithe

Tá an Reward Foundation creidiúnaithe ag an Coláiste Ríoga na nDochtúirí Teaghlaigh na Ríochta Aontaithe chun ceardlanna oiliúna a sheachadadh ar Pornagrafaíocht agus mífheidhmeanna gnéis do ghairmithe cúram sláinte agus eile. Tá ár n-oiliúint bunaithe ar fhianaise agus cuimsíonn sí an taighde néareolaíochta agus eolaíochta sóisialta is déanaí i réimse na andúile idirlín atá ag teacht chun cinn. Bainimid úsáid as an téarma “mífheidhm ghnéasach” sa chiall leathan chun tionchar na pornagrafaíochta idirlín ar shláinte fhisiciúil agus mheabhrach, ar chaidrimh, ar ghnóthachtáil agus ar chaidrimh a áireamh. Níl cúrsaí pearsanta á gcur ar fáil againn faoi láthair agus muid ag cur ár gceardlanna ar líne chun teacht ar lucht féachana níos leithne. Seolfar an cúrsa faoi fhómhar 2022.

Oiliúint RCGP

Tá ár gceardlanna oiliúna curtha ar fáil againn do dhochtúirí agus do shíciatraithe; altraí; gairmithe clinic gnéis; oifigigh sláinte ghnéis; múinteoirí bunscoile agus meánscoile; mic léinn ollscoile; aturnaetha, abhcóidí agus breithiúna; ceannairí reiligiúnacha; ceannairí óige; oibrithe sóisialta lena n-áirítear oibrithe sóisialta ceartais choiriúil; bainisteoirí sinsearacha príosúin, acadóirí agus státseirbhísigh.

Ní thairgeann an Fondúireacht Luach Saothair teiripe.