Pornagrafaíocht Fíoraithe Aoise An Úcráin

Fíorú Aois

cúlra

Ag breathnú siar ar 2020, ba chosúil go raibh fíorú aoise do phornagrafaíocht, faoi shainordú an dlí náisiúnta, beagnach i dtreo na réaltachta praiticiúla.

Bhí an Ríocht Aontaithe gar do fhíorú aoise a chur i bhfeidhm go déanach i 2019. Cheadaigh an Pharlaimint an dlí cheana féin agus ceapadh rialtóir tionscail. Ach, rialtas na RA a intinn a athrú ag an nóiméad deireanach. Rinne sé amhlaidh, ceaptar, i bhfianaise olltoghcháin. Meastar go raibh easpa ceannaigh isteach ó vótálaithe. Ba é an chúis oifigiúil a tugadh leis an athrú ná nár áiríodh sa dlí ceadaithe pornagrafaíocht a raibh rochtain air trí na meáin shóisialta. Cáineadh fíorasach a bhí anseo, ach rinne sé neamhaird ar an ról i bhfad níos mó atá ag soláthraithe pornagrafaíochta tráchtála i seachadadh an chuid is mó den ábhar pornagrafach a ídíonn leanaí.

Dul Chun Cinn Reatha

Ar fud an domhain tá an dul chun cinn i dtreo fíorú aoise fós mall. Ar an taobh dearfach, tá feasacht ag méadú de réir mar a aithníonn níos mó rialtas gur fíorcheist í úsáid pornagrafaíochta ag leanaí. Tá raon iarmhairtí diúltacha mar thoradh air. Tá taighde níos fearr le daoine óga áitiúla le feiceáil i go leor tíortha. Fágann sé sin go bhfuil ábharthacht fíorú aoise do vótálaithe amach anseo i bhfad níos ábhartha. Chomh luath agus a bhíonn rialtais cinnte go bhfuil gá le gníomh, athraíonn na ceisteanna ansin maidir le conas reachtaíocht a dhéanamh. Ag an bpointe seo is féidir leo smaoineamh go díreach cén cineál scéime atá le cur i bhfeidhm.

Ar an láimh eile, níl gach rialtas cinnte go bhfuil fíorú aoise inmhianaithe nó praiticiúil. I roinnt tíortha táimid ag feiceáil bearta cosanta leanaí eile á gcur i bhfeidhm mar thosaíocht níos luaithe nó níos airde. Sampla is ea toirmeasc ar Ábhar um Mí-Úsáid Ghnéasach Leanaí a chruthú agus a bhreathnú, ar a dtugtar CSAM freisin.

Tá áit i mbeartas an rialtais freisin ag tionscnaimh oideachais a leagann béim ar na rioscaí féideartha a bhaineann le húsáid pornagrafaíochta. Caithfear moladh a thabhairt do gach dul chun cinn i dtreo leanaí a chosaint. Mar sin féin, is é fíorú aoise an uirlis ar dóigh dó an tionchar is mó a thabhairt ar shaol an líon is mó leanaí.

Sa chuid seo de shuíomh Gréasáin The Reward Foundation cuirimid forbhreathnú ar an staid reatha i go leor náisiúin.

Má tá eolas agat ar an dul chun cinn maidir le fíorú aoise i dtíortha eile, cuir ríomhphost chugam ag darryl@rewardfoundation.org.

Ár Modheolaíocht?

De réir na Náisiún Aontaithe tá 195 tír ar domhan faoi láthair. Bunaithe ar an méid a d’fhoghlaim an Reward Foundation ó chomhdháil fíoraithe aoise na bliana seo caite, mar aon le faisnéis ó John Carr, thug mé cuireadh d’ionadaithe ó 26 tír tuairiscí nuashonraithe a chur leis. D'fhreagair comhghleacaithe i 16 tír le go leor faisnéise chun ligean dom iad a áireamh sa tuarascáil seo.

Tabhair faoi deara le do thoil gur sampla áise é seo. Ní rialú randamach, cothrom ná eolaíoch é. Níl aon ghaol idir an méid pornagrafaíochta a bhreathnaítear i dtír, agus cibé an bhfuil sí san áireamh sa tuarascáil seo nó nach bhfuil. Mar shampla, is iad na Stáit Aontaithe an tír a ídíonn an méid is mó pornagrafaíochta. Níl aon ainnise polaitiúil ann faoi láthair ag an leibhéal cónaidhme maidir le fíorú aoise sna SA. Mar sin níor leanamar leis don tuarascáil seo.

Is féidir leat an tuarascáil ón Comhdháil 2020 ar ár suíomh Gréasáin freisin.

Fíorú Aoise ar fud an domhain

Le cuidiú leis an bpictiúr iomlán a dhéanamh soiléir, tá an méid atá foghlamtha agam faoi fhíorú aoise a ghrúpáil ina dhá chatagóir leathana. Ná glac mo shocrúchán tíortha sa dara grúpa le do thoil. In a lán cásanna bhí glao breithiúnais deacair ann mar is féidir le forbairt spéise agus tiomantais na bpolaiteoirí athrú go suntasach i dtréimhse an-ghearr. Liostáiltear tíortha in ord aibítre laistigh de gach grúpa. Tá éagsúlacht mhór sna tuairiscí ag brath ar a bhfuil ag tarlú maidir le fíorú aoise. Tá níos mó ama tiomnaithe agam do thionscnaimh náisiúnta a mheasaim a thacóidh le smaointeoireacht níos leithne maidir le fíorú aoise. Chuir mé faisnéis san áireamh freisin faoi thionscnaimh chosanta leanaí eile agus an méadú atá ar fáil ar thuarascálacha taighde a bhaineann go sonrach le tíortha aonair.

Is éard atá i nGrúpa 1 na tíortha sin ina bhfuil an rialtas gníomhach ag bogadh i dtreo reachtaíocht fíoraithe aoise a achtú. Chuir mé an Astráil, Ceanada, an Ghearmáin, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Pholainn agus an Ríocht Aontaithe sa ghrúpa seo.

Tá Grúpa 2 comhdhéanta de thíortha nach bhfuil fíorú aoise fós le tarraingt ar an gclár oibre polaitiúil. Chuir mé an Albáin, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Ungáir, an Íoslainn, an Iodáil, an Spáinn, an tSualainn agus an Úcráin sa ghrúpa seo.

Is féidir le fíorú aoise cabhrú linn dul ar aghaidh le chéile chun leanaí a chosaint trí thionscnaimh éifeachtacha dlí.

Print Friendly, PDF & Email