Rioscaí Daoine Óga Aghaidh mar Thomhaltóirí Porn

Comhdhálacha agus Imeachtaí

Cuidíonn an Fondúireacht Luach Saothair le feasacht a ardú ar na príomhfhorbairtí taighde i ndáil le caidreamh gnéis agus grá agus na fadhbanna a thugann pornagrafaíocht ar an idirlíon. Déanaimid é seo trí rannpháirtíocht i gcomhdhálacha agus imeachtaí, trí theagasc agus trí rannchuidiú le comhairliúcháin an rialtais agus an tionscail. Déantar nuashonrú ar an leathanach seo le nuacht faoin áit ar féidir leat an Fondúireacht Luach Saothair a fheiceáil agus a chloisteáil.

Seo cuid de na ranníocaíochtaí atá againn ...

TRF i 2018

7 2018 March. Chuir Mary Sharpe i láthair An tionchar a bhíonn ag pornagrafaíocht idirlín ar an inchinn ógánach ag cealla Liath agus cealla príosúin: Freastal ar riachtanais neurodevelopmental agus cognaíocha daoine óga leochaileacha. Rinne an tIonad um Cheartas Óige agus Pobail an t-imeacht in Ollscoil Shrath Chluaidh i nGlaschú.

5 agus 6 Aibreán 2018. Ag an Cruinniú Mullaigh Domhanda um Imbhuailtíocht Ghnéasach 2018 Deireadh i Virginia, Stáit Aontaithe Mheiriceá, thug Darryl Mead nuashonrú ar Saincheisteanna pornagrafaíochta sa Ríocht Aontaithe agus threoraigh Mary Sharpe an Cruinniú Tascfhórsa Sláinte Poiblí agus Taighde ar fhreastail níos mó ná toscairí 80 ar fud an domhain.

24 Aibreán 2018. Rinne TRF comhpháipéar ar Cumarsáid a dhéanamh ar Eolaíocht Andúile Cybersex do Lucht Féachana Leathan ag an Chomhdháil Idirnáisiúnta 5th ar Addictions Iompraíochta i Köln, sa Ghearmáin.

7 2018 Meitheamh. Sheol Mary Sharpe léacht phoiblí ar Pornagrafaíocht Idirlín agus Brain Ógánaigh ag Coláiste Lucy Cavendish in Ollscoil Cambridge.

3 Iúil 2018. Sheol Mary Sharpe cur i láthair ar phornagrafaíocht ag comhdháil i Londain Foréigean Gnéasach agus Ciapadh idir leanaí i scoileanna a dhiúltú: Freagra Ilghníomhaireachta Comhtháite a Fhorbairt.

Imeachtaí ag teacht aníos

5 2018 Deireadh Fómhair. Beidh TRF i láthair ag an gCumann chun an Chomhdháil Sláinte Ghnéis a Chur Chun Cinn i Virginia Beach, SAM. Beidh ár bpáipéar "Forbairt gnéasach sláintiúil a éascú i measc déagóirí".

TRF i 2017

20 go 22 Feabhra 2017. D'fhreastail Mary Sharpe agus Darryl Mead ar Chomhdháil Idirnáisiúnta 4th maidir le Addictions Iompraíochta i Haifa in Iosrael. Foilsíodh ár dtuarascáil ar na páipéir ag an gcomhdháil seo san Iris Ionsaithe Gnéasach agus Compulsivity.

2 2017 Márta. Chuir an comhalta Boird TRF, Anne Darling, trí sheisiún ábhar TRF i láthair i gclár Theatre Perth, ag teacht le lucht féachana comhcheangailte de dhaoine 650.

19 2017 Meán Fómhair. Chuir Mary Sharpe caint le daltaí sinsearacha agus le tuismitheoirí ar a dtugtar Cén fáth a bhfuil cúram ort faoi porn Idirlín don Fhéile Smaointe ag Coláiste George Watson i nDún Éideann.

7 2017 Deireadh Fómhair. Chuir Mary Sharpe agus Darryl Mead i láthair Pornagrafaíocht Idirlín; Cad iad na Gairmithe Tuismitheoirí, Múinteoirí agus Cúraim Sláinte is gá a bheith acu ag an Lá Pobail den Chomhdháil chun an Chomhdháil um Shláinte Gnéas a Chur Chun Cinn i Salt Lake City, SAM.

13 2017 Deireadh Fómhair. Chuir Mary Sharpe agus Darryl Mead i láthair Tionchar na pornagrafaíochta idirlín ar shláinte mheabhrach agus fhisiceach na déagóirí chuig Cumann Medico-Chirurgical Dhún Éideann.

21 2017 Deireadh Fómhair. Chuir an Fondúireacht Luach Saothair dhá léacht agus ceardlann ar fáil i pornagrafaíocht idirlín ag an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta ar an Teaghlach i Zagreb, an Chróit.

16 Samhain 2017. Rinne TRF seimineár tráthnóna i nDún Éideann ar Porn Kills Love. Tionchar Pornagrafaíochta Idirlín ar an mBrain Ógánach.

TRF i 2016

18 agus 19 Aibreán 2016. Chuir Mary Sharpe agus Darryl Mead an ceardlann i láthair "Cur Chuige Comhtháite le Pornagrafaíocht Idirlín agus a Tionchar" ag comhdháil na hEagraíochta Náisiúnta um Chóireáil Éigeantóirí (NÓTA) i Sruighlea.

28 Aibreán 2016. Chuir Mary Sharpe agus Darryl Mead páipéar i láthair "Pornagrafaíocht Idirlín agus an inchinn ógánach" ag an gComhdháil ar línePROTECT i Londain “Tá sé díreach ar líne, nach bhfuil?”: Daoine óga agus an t-idirlíon - ó thaiscéalaíocht ghnéasach go hiompar gnéasach dúshlánach. . Is í teachtaireacht físe Mary Sharpe ón gComhdháil anseo.

4 2016 Bealtaine. Chuiramar dhá pháipéar i láthair ag an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta Teicneolaíochta, in Iostanbúl, sa Tuirc. Labhair Mary Sharpe ar "Straitéisí chun cosc ​​a chur ar Andúil Idirlín" agus labhair Darryl Mead faoi "Na Daoine Óga Rioscaí a Dhéanamh mar Thomhaltóirí Porn". Foilsíodh leagan níos faide de labhairt Darryl ina dhiaidh sin san iris athbhreithnithe piaraí Addicta, ar fáil anseo.

17-19 Meitheamh 2016. Chuir Mary Sharpe agus Darryl Mead páipéar dar teideal "Conas amharcóirí Pornagrafaíochta Idirlín a athrú i dtomhaltóirí ar eolas" ag Comhdháil DGSS ar Thaighde Sóisialach Gnéasachta Eolaíochta, "Gnéas mar Thráchtearraí" i München, an Ghearmáin.

7 2016 Meán Fómhair. Sheol Mary Sharpe agus Darryl Mead páipéar ar "Ag baint úsáide as fiontar sóisialta chun pornagrafaíocht idirlín a nochtadh mar cheist sláinte poiblí" ag an gComhdháil Idirnáisiúnta um Thaighde Nuálaíochta Sóisialta (ISIRC 2016) i nGlaschú. Is scéal nuachta ar an gcomhdháil seo anseo. Tá ár gcur i láthair ar fáil ar shuíomh Gréasáin ISIRC.

23 2016 Meán Fómhair. Chuir Mary Sharpe agus Darryl Mead ceardlann ar fáil "An éifeacht dhíscaoileadh ar phornagrafaíocht idirlín" ag an gCumann chun an Chomhdháil Sláinte Gnéis a Fhorbairt in Austin, Texas. Léiríonn scéal nuachta ar seo anseo. Tá taifeadadh fuaime ar an gcur i láthair ar fáil le híoslódáil ón Láithreán gréasáin SASH ar mhuirear US $ 10.00. Is é Uimhir 34 ar an bhfoirm ordaithe.

29 2016 Meán Fómhair. Sheol Mary Sharpe agus Darryl Mead páipéar ar "Pornagrafaíocht Idirlín agus Foréigean Gnéasach i measc Déagóirí: Athbhreithniú ar Thaighde Idirnáisiúnta Déanaí" ag Comhdháil Idirnáisiúnta NOTA i Brighton. Féach NÓTA le haghaidh mionsonraí faoin gcomhdháil. Is é ár dtuarascáil ar an gcomhdháil anseo.

25 2016 Deireadh Fómhair. Chuir Mary Sharpe i láthair "Porn Idirlín agus an inchinn ógánach" ag Sábháilteacht ar líne do leanaí agus do dhaoine óga i nDún Éideann arna chur ar bun ag Holyrood Events. Cliceáil anseo dár dtuarascáil.

29 Samhain 2016. Labhair Mary Sharpe agus Darryl Mead ag "Gnéaschiapadh agus foréigean gnéasach i scoileanna", an event put on in Edinburgh by Policy Hub Scotland. Our report on the event is anseo.

Print Friendly, PDF & Email