Freagraí Comhairliúcháin

Cuidíonn an Reward Foundation le feasacht a mhúscailt faoi na príomhfhorbairtí taighde i gcaidrimh ghnéis agus ghrá agus na fadhbanna a thugann pornagrafaíocht idirlín isteach. Déanaimid é seo trí rannchuidiú le comhairliúcháin rialtais agus tionscail. Déantar an leathanach seo a nuashonrú le nuacht faoi na haighneachtaí a rinneamar chuig próisis chomhairliúcháin rialtais.

Má fhoghlaimíonn tú faoi aon chomhairliúcháin eile a bhféadfadh an Fondúireacht Luach Saothair cabhrú leat, cuir tic le do thoil ríomhphost.

Seo cuid dár gcuid oibre ...

2022

24 2022 Meitheamh. An 13 Aibreán 2022, d’fhoilsigh Rialtas na hAlban comhairliúchán ag lorg tuairimí ar phríomhghnéithe na Straitéise Náisiúnta athbhreithnithe um Cheartas Pobail (an straitéis). Dúnadh an comhairliúchán an 25 Bealtaine 2022, agus fuarthas 75 freagra ar an gcomhairliúchán, lena n-áirítear ceann amháin ó An Fondúireacht Luach Saothair. Cabhróidh na freagraí le bonn eolais a chur faoi thabhairt chun críche na straitéise athbhreithnithe. Nuair a fhoilseofar í, rachaidh an straitéis seo in ionad na Straitéise Náisiúnta reatha um Cheartas Pobail, a foilsíodh in 2016. The An Straitéis Náisiúnta um Cheartas Pobail: Comhairliúchán Athbhreithnithe – Anailís ar Fhreagraí Comhairliúcháin cuireann sé anailís i láthair ar na freagraí ar an gcomhairliúchán, agus leagann sé amach na chéad chéimeanna eile de chuid Rialtas na hAlban.

2021

22 Lúnasa 2021. Mar chuid de thionscadal Rialtas na RA chun An Bille um Dhíobhálacha Ar Líne, chuaigh an gnólacht comhairleachta i dteagmháil leis an Reward Foundation PUBLIC cur leis an Tacsanomaíocht agus Creat Dochair don Tionscnamh Sonraí Sábháilteachta Ar Líne. Chabhraíomar le PUBLIC a sainiú do a dhréachtú Pornagrafaíocht agus nudity gnéasaithe d'aosaigh.

26 2021 Márta. Thug an Reward Foundation freagra ar Oifig Baile na RA Comhairliúchán um Straitéis Foréigean in aghaidh na mBan agus na gCailíní 2020. Tá an freagra ar fáil ón Fondúireacht Luach Saothair.

2020

8 Nollaig 2020. Thug Darryl Mead freagra ar chomhairliúchán Rialtas na hAlban ar a dtugtar Chomh sábháilte céanna: Comhairliúchán ar dhúshlán a thabhairt d’éileamh na bhfear ar striapachas, ag obair chun na díobhálacha a bhaineann le striapachas a laghdú agus cabhrú le mná imeacht. Thacaigh ár bhfreagra le glacadh na Múnla Nordach in Albain, mar a chuir Múnla Nordach Anois!

2019

22 Iúil 2019. Chuir TRF leis an bpróiseas dréachtaithe chun na ceisteanna a úsáidfear a úsáid i suirbhé NATSAL-4. Tá an Suirbhé Náisiúnta ar Dhearcadh Gnéasach agus Stíleanna Beatha ar siúl sa Ríocht Aontaithe ó 1990. Tá sé ar cheann de na suirbhéanna is mó dá leithéid ar domhan.

28 Eanáir 2019. Thug Mary Sharpe freagra iomlán ar fhiosrúchán Choiste Roghnaithe Commons ar fhás Teicneolaíochtaí Tumoideachais agus Addictive. Rinneadh an fiosrúchán laistigh den Roinn Digiteach, Cultúir, Meán agus Spóirt. Ba cheart go bhfoilseodh Parlaimint na RA é go luath.

2018

16 Iúil 2018. In Albain chuir Comhairle Chomhairleach Náisiúnta an Chéad Aire ar Mhná agus Cailíní tús le clár rollach chun cuireadh a thabhairt do fhreagairtí comhairliúcháin ar shaincheisteanna na mban. Rinneadh an chéad tairiscint againn ar naisc idir ciapadh gnéasach agus úsáid pornagrafaíochta.

2017

6 Nollaig 2017. D'fhreagair TRF do Chomhairliúchán ar Pháipéar Uaine ar Straitéis Sábháilteachta Idirlín na RA. Chuireamar litir isteach freisin chuig an bhFoireann Straitéise um Shábháilteacht Idirlín sa Roinn Digiteach, Cultúir, Meán agus Spóirt. Bhain sé sin le leasuithe molta ar an Acht um an nGeilleagar Digiteach. Is é an seasamh atá againn ná gur cheart do Rialtas na Ríochta Aontaithe cloí lena ghealltanas chun rudaí atá mídhleathach as líne a dhéanamh mídhleathach ar líne freisin. Is iad na príomhréimsí ná fáil réidh le rochtain ar phornagrafaíocht fhoréigneach agus ar íomhánna neamhghrianghrafacha de mhí-úsáid ghnéasach leanaí.

11 2017 Meitheamh. Chuir Mary Sharpe freagra comhairliúcháin faoi bhráid Straitéis na hAlban chun foréigean in aghaidh na mban agus na gcailíní a chosc agus a dhíothú. Tá ár bhfreagra foilsithe ag Rialtas na hAlban ar a láithreán gréasáin.

Aibreán 2017. Tá an Foras Luach Saothair liostaithe mar acmhainn le nasc chuig ár leathanach baile sa Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Shábháilteacht Idirlín do Leanaí agus do Dhaoine Óga arna fhoilsiú ag Rialtas na hAlban.

8 2017 Márta. Rinne TRF aighneacht i scríbhinn d’imscrúdú Pharlaimint Cheanada ar éifeachtaí sláinte na pornagrafaíochta foréigní ar dhaoine óga. Tá sé ar fáil anseo i english agus Fraincis. Luaigh an Tuarascáil Diúltach arna ullmhú ag baill Choimeádach an Choiste.

Feabhra 2017. Thug Rialtas na hAlban cuireadh d’aighneachtaí 100 focal ar thodhchaí an churaclaim um Oideachas Pearsanta agus Gnéasach i scoileanna na hAlban. Is é aighneacht an Fhorais Luaíochta uimhir 3 anseo.

11 Feabhra 2017. Sheachaid Mary Sharpe agus Darryl Mead ócáid ​​oiliúna ar porn idirlín do 15 duine óg sa chlár 5Rights ag Young Scot ar thionchar na pornagrafaíochta idirlín ar dhaoine óga in Albain. Bhí sé seo mar chuid den phróiseas comhairliúcháin as ar foilsíodh  Tuairisc Dheiridh Choimisiún Óige 5Rights chuig Rialtas na hAlban 2017 Bealtaine.

2016

20 2016 Deireadh Fómhair. Tugadh cuireadh do Mary Sharpe agus Darryl Mead chuig Siompóisiam ar 'Sábháilteacht Leanaí Ar Líne: Ag Coinneáil Chun Tosaigh an Cluiche' ag Teach Portcullis, Westminster. Eagraíodh an ócáid ​​Meitheal Oibre Pharlaimint na RA ar an Teaghlach, na dTiarnaí agus Grúpa Cosanta Teaghlaigh agus Leanaí Commons chun cabhrú le himeacht an Bhille um Gheilleagar Digiteach trí Pharlaimint na RA. Tá ár dtuarascáil ar an Siompóisiam ar fáil anseo. Níos luaithe i 2016 d'fhreagairomar an comhairliúchán ar líne ar an mBille atá á reáchtáil ag an Roinn Cultúir, Meáin agus Spóirt.

9 2016 Márta. D'fhreagair an Fondúireacht Tuarastail don ghlao ar fhianaise i scríbhinn ó Seanad na hAstráile ar an "Déantar dochar do leanaí na hAstráile trí rochtain ar phortagrafaíocht ar an Idirlíon". Foilsíodh an fhoirm seo beagán athdhéanta mar aighneacht 284 agus is féidir é a fheiceáil trí logáil isteach sa Parlaimint na hAstráile láithreán gréasáin.