Comhairliúchán Pharlaimint na hAlban

Freagraí Comhairliúcháin

Cuidíonn an Fondúireacht Luach Saothair le feasacht a ardú ar na príomhfhorbairtí taighde i ndáil le caidreamh gnéis agus grá agus na fadhbanna a thugann pornagrafaíocht ar an idirlíon. Déanaimid é seo trí rannchuidiú le comhairliúcháin an rialtais agus an tionscail. Déantar nuashonrú ar an leathanach seo le nuacht ar na haighneachtaí a rinneamar ar phróisis chomhairliúcháin an rialtais.

Má fhoghlaimíonn tú faoi aon chomhairliúcháin eile a bhféadfadh an Fondúireacht Luach Saothair cabhrú leat, cuir tic le do thoil ríomhphost.

Seo cuid de na ranníocaíochtaí atá againn ...

2019

22 Iúil 2019. Chuir TRF leis an bpróiseas dréachtaithe chun na ceisteanna a úsáidfear a úsáid i suirbhé NATSAL-4. Tá an Suirbhé Náisiúnta ar Dhearcadh Gnéasach agus Stíleanna Beatha ar siúl sa Ríocht Aontaithe ó 1990. Tá sé ar cheann de na suirbhéanna is mó dá leithéid ar domhan.

28 Eanáir 2019. Thug Mary Sharpe freagra iomlán ar fhiosrúchán Choiste Roghnaithe na dTeachtaí maidir le fás na dTeicneolaíochtaí Tumthacha agus Andúileacha. Rinneadh an fiosrúchán laistigh den Roinn Digiteach, Cultúir, Meán agus Spóirt. Ba cheart go bhfoilseoidh Parlaimint na Ríochta Aontaithe é go luath.

2018

16 Iúil 2018. In Albain tá tús curtha le clár rollach ag Comhairle Comhairleach Náisiúnta na gCéad-Aire ar Mhhná agus do Chailíní ag tabhairt cuireadh do fhreagraí comhairliúcháin ar shaincheisteanna na mban. Bhí an chéad tairiscint againn ar naisc idir úsáid gnéaschiapadh agus pornagrafaíochta.

2017

6 Nollaig 2017. D'fhreagair TRF le Comhairliúchán an Pháipéir Ghlais um Straitéis Sábháilteachta Idirlín na Ríochta Aontaithe. Chuiramar litir freisin chuig an bhFoireann Straitéise Sábháilteachta Idirlín ag an Roinn um Dhigiteach, Cultúr, na Meáin agus Spóirt maidir le leasuithe beartaithe ar an Acht um Gheilleagar Digiteach. Is é ár seasamh gur chóir do Rialtas na RA cloí lena tiomantas chun rudaí atá mídhleathach as líne a dhéanamh chomh maith go mídhleathach ar líne. Tá na príomhréimsí ag baint úsáide as rochtain ar phictagrafaíocht fhoréigneach agus íomhánna mí-úsáid ghnéis leanaí neamh-ghrianghrafadóireachta.

11 2017 Meitheamh. Chuir Mary Sharpe freagra comhairliúcháin faoi bhráid Straitéis na hAlban chun cosc ​​a chur ar fhoréigean in aghaidh mná agus cailíní. D'fhoilsigh Rialtas na hAlban ár bhfreagra maidir leis láithreán gréasáin.

Aibreán 2017. Tá an Foras Luach Saothair liostaithe mar acmhainn le nasc chuig ár leathanach baile sa Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Shábháilteacht Idirlín do Leanaí agus do Dhaoine Óga arna fhoilsiú ag Rialtas na hAlban.

8 2017 Márta. Rinne TRF aighneacht i scríbhinn chuig imscrúdú Pharlaimint Cheanada ar éifeachtaí sláinte pornagrafaíocht foréigneach ar dhaoine óga. Tá sé ar fáil anseo i english agus Fraincis. Luaigh an Tuarascáil Diúltach arna ullmhú ag baill Choimeádach an Choiste.

Feabhra 2017. Thug Rialtas na hAlban cuireadh do aighneachtaí focal 100 maidir le curaclam an Oideachais Phearsanta agus Ghnéasach amach anseo i scoileanna na hAlban. Is é uimhir 3 aighneacht an Fhondúireacht Luach Saothair anseo.

11 Feabhra 2017. Thug Mary Sharpe agus Darryl Mead ócáid ​​oiliúna ar an idirlíon porn do dhaoine óga 15 sa chlár 5Rights ag Young Scot ar thionchar phornagrafaíocht idirlín ar dhaoine óga in Albain. Bhí sé seo mar chuid den phróiseas comhairliúcháin a d'eascair foilsiú Tuairisc Dheiridh Choimisiún Óige 5Rights chuig Rialtas na hAlban 2017 Bealtaine.

2016

20 2016 Deireadh Fómhair. Tugadh cuireadh do Mary Sharpe agus Darryl Mead ar Siompóisiam ar 'Sábháilteacht Leanaí Ar Líne: Ag Coinneáil Ar Aghaidh an Cluiche' i dTeach Phortcullis, Westminster. Eagraíodh an ócáid ​​mar Mheitheal Parlaiminteach na Ríochta Aontaithe ar an Teaghlach, na dTiarnaí agus ar Ghrúpa Teaghlaigh agus Cosanta Leanaí na gCuideachta chun cuidiú le himeacht an Bhille um Eacnamaíocht Dhigiteach trí Pharlaimint na Ríochta Aontaithe. Tá ár dtuarascáil ar an Siompóisiam ar fáil anseo. Níos luaithe i 2016 d'fhreagairomar an comhairliúchán ar líne ar an mBille atá á reáchtáil ag an Roinn Cultúir, Meáin agus Spóirt.

9 2016 Márta. D'fhreagair an Fondúireacht Tuarastail don ghlao ar fhianaise i scríbhinn ó Seanad na hAstráile ar an "Déantar dochar do leanaí na hAstráile trí rochtain ar phortagrafaíocht ar an Idirlíon". Foilsíodh an fhoirm seo beagán athdhéanta mar aighneacht 284 agus is féidir é a fheiceáil trí logáil isteach sa Parlaimint na hAstráile láithreán gréasáin.

Print Friendly, PDF & Email