Séanadh Dlíthiúil

aon chomhairle

Is é an leathanach seo an séanadh dlíthiúil atá ag an bhFondúireacht Luach Saothair. Tá faisnéis ghinearálta ar an suíomh gréasáin seo faoi chúrsaí dlí. Níl an fhaisnéis mar chomhairle, agus níor chóir é a chóireáil mar sin.

Teorainn le barántas

Soláthraítear an fhaisnéis dhlíthiúil ar an láithreán gréasáin seo "mar atá" gan aon uiríll nó barántas, sainráite nó intuigthe. Ní dhéanann an Fondúireacht Luachála aon uiríll ná barántais maidir leis an bhfaisnéis dhlíthiúil ar an láithreán gréasáin seo.

Gan dochar do ghinearáltacht na míre sin roimhe seo, ní gá don Fhondúireacht Luach Saothair:

• beidh an fhaisnéis dhlíthiúil ar an láithreán gréasáin seo ar fáil i gcónaí, nó ar fáil ar chor ar bith; nó
• go bhfuil an fhaisnéis dhlíthiúil ar an láithreán gréasáin seo iomlán, fíor, cruinn, cothrom le dáta, nó neamhthíthreorach.

Cúnamh gairmiúil

Ní mór duit brath ar an bhfaisnéis ar an suíomh gréasáin seo mar mhalairt ar chomhairle dlí ó d'Aturnae, Abhcóide, Abhcóide, Aturnae nó soláthraí seirbhísí dlíthiúla gairmiúla eile.

Má tá aon cheist ar leith agat faoi aon ábhar dlíthiúil, ba cheart duit dul i gcomhairle le d'Aturnae, Abhcóidí, Abhcóide, Aighne nó soláthraí seirbhísí dlíthiúla gairmiúla eile.

Níor cheart go gcuirfí moill ar lorg comhairle dhlíthiúil, gan aird a thabhairt ar chomhairle dlíthiúil, ná tosú nó deireadh a chur le haon ghníomh dlíthiúil mar gheall ar fhaisnéis faoin suíomh gréasáin seo.

Dliteanas

Ní dhéanfaidh aon ní san séanadh dlíthiúil seo aon cheann dár ndliteanais a theorannú ar bhealach ar bith nach gceadaítear faoin dlí is infheidhme, ná aon cheann dár ndliteanais a eisiamh nach féidir a eisiamh faoin dlí is infheidhme.

creidmheasa

Cruthaíodh an doiciméad seo ag baint úsáide as teimpléad Conarthaíochta ar fáil ag http://www.freenetlaw.com.

Print Friendly, PDF & Email