Porn is déanaí!

LATEST TAIGHDE!

adminaccount888 Nuacht is Déanaí

Léigh an taighde porn is déanaí ó Chomhdháil Idirnáisiúnta 2018 ar Andúileacht Iompraíochta (ICBA). Tá roinnt léargas spéisiúil ag an bpáipéar piar-athbhreithnithe seo ag The Reward Foundation faoin taighde is déanaí ar thomhaltas pornagrafaíochta agus ar ár dtuiscint ar ghnéasacht.

I bhFoireann 2018 d'fhreastail TRF ar mhórchomhdháil idirnáisiúnta mar láithreoirí agus mar bhreathnóirí. Rinneamar achoimre ar chur i láthair na bpáipéar san Airteagal seo: Páipéir thaighde pornagrafaíochta agus gnéasachta ag Comhdháil Idirnáisiúnta 5th ar Andúil in Iompraíocht. Tá sé foilsithe anois san iris phiar-athbhreithnithe “Sexual Addiction and Compulsivity.”

Is féidir leat seo a úsáid nasc nó an amháin chun cóip den alt foilsithe a fháil.

Abstract

Tionóladh Comhdháil Idirnáisiúnta 5th ar Andúil Iompraíochta i Köln, sa Ghearmáin, in Aibreán 23 – 25, 2018. Bhí ceann de na páipéir ba mhó ar phornagrafaíocht agus ar thaighde gnéasach a cuireadh i láthair in aon ionad amháin go dtí seo. Tháinig roinnt príomhthéamaí chun cinn ón gcomhdháil. Tá an bunús teoiriciúil chun staidéir pornagrafaíochta agus gnéasachta a fhorbairt mar chomhpháirteanna laistigh de thírdhreach taighde andúile iompraíochta ag tosú ag aibiú. Is iad na croí-chomhpháirteanna ná teoiric I-PACE agus forbairt, bailíochtú, agus fostaíocht i staidéir allamuigh ar shraith measúnaithe leanúnach d'uirlisí measúnaithe lena n-áirítear an Scála Pornagrafaíochta Fadhbanna, an Scagóir Pornagrafaíochta Achomair, agus an Fardal Iompraíochta Hipéisigh. Bhain an réimse leas as príomhóráid agus díospóireacht fhoirmiúil pro / con. Ba é an phríomhdhíospóireacht eile a bhí ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go scaoilfí ICD-11 go luath agus an chaoi a láimhseálfar Neamhord Iompraíochta Gnéis (CSBD). Bhí rogha de pháipéir ag breathnú ar an díospóireacht ó dhearcadh teoiriciúil agus praiticiúil éagsúil. Mhol obair allamuigh ón bPolainn go raibh fadhb ag baint le húsáid pornagrafaíochta i bhfad níos mó ná 80% de na daoine a bhí ag lorg cóireála do CSBD, seachas saincheisteanna a bheith ag gníomhú le fíorchomhpháirtithe gnéis.

ICBA 2019

I bhFoireann 2019 tá súil ag TRF é seo a dhéanamh arís trí thuarascáil a chur ar fáil ar an 6th Comhdháil Idirnáisiúnta. Tarlóidh sé seo i Yokohama, an tSeapáin, ó 17 go 19 Meitheamh. Tá dhá achomaireacht glactha ag eagraithe na comhdhála, comh-scríofa ag Darryl Mead agus Mary Sharpe.

1 teibí

Teideal:Manifesto le haghaidh líonra taighde Eorpach chun Úsáid Fadhbanna ar an Idirlíon a úsáid ” le riachtanais éagsúla na bpobal proifisiúnta agus na dtomhaltóirí a dtéann úsáid fadhbanna pornagrafaíochta i bhfeidhm orthu

Cén chaoi a ndéanann na taighdeoirí andúile iompraíochta is mó ar domhan sa Ghaeltacht na "príomhthosaíochtaí taighde chun tuiscint ar PUI a chur chun cinn" Manifesto le haghaidh líonra taighde Eorpach i Úsáid Fadhb ar an Idirlíon (Fineberg et al 2018) ag teacht le riachtanais éagsúla na bpobal proifisiúnta agus tomhaltóra éagsúil a bhfuil tionchar ag úsáid fadhbanna pornagrafaíochta orthu?

Go simplí, a dhéanann Manifesto a bheartaíonn taighde a dhéanamh a bhfuil sé de chumas aige aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a ardaíonn teiripeoirí, cleachtóirí leighis, comhairleoirí agus oideachasóirí gnéis faoi na himpleachtaí meabhairshláinte agus fisiciúla a bhaineann le húsáid na pornagrafaíochta fadhbanna? An rachaidh sé i ngleic le hábhair imní na bpobal aisghabhála pornagrafaíochta ar líne agus baill de chláir chéim 12 amhail Sex Addicts Anonymous agus Sex and Love Addicts Anonymous? Ar an gcaoi chéanna, an dtacóidh sé leis an saghas oibre oideachasúla a dhéanaimid i scoileanna chun cabhrú le daoine óga an t-eolas agus na scileanna a theastaíonn uathu chun PUI a sheachaint i ngach foirm?

Bainfidh an páipéar seo leas as ár gcaidreamh leis na grúpaí éagsúla tomhaltóirí chun roinnt cur chuige a mholadh a d'fhéadfadh feabhas breise a chur ar an ailíniú idir an Forógra agus riachtanais na ngrúpaí seo chun cabhrú le héifeachtaí diúltacha PUI a laghdú ó bhreathnú pornagrafaíochta.

2 teibí

Teideal: Na dúshláin a bhaineann le múineadh daltaí scoile faoin taighde ar andúil iompraíochta

Tá sé ríthábhachtach go sroicheann taighde andúile iompraíochta an déimeagrafach is mó a bhfuil tionchar aige orthu, eadhon leanaí agus ógánaigh. Is é úsáid éigeantach pornagrafaíocht idirlín an t-ábhar is deacra a chlúdach. Tá trí phríomhdhúshlán ann chun é seo a theagasc: ar dtús, tá drogall ar mhúinteoirí ábhar conspóideach a mhúineadh nach bhfuil siad oilte chun iad a mhúineadh. Is féidir é seo a shárú má bhaineann na ceachtanna le neuroplasticity, le leochaileacht inchinn na n-ógánach le spreagthaí agus andúile. Is féidir díthocsainí digiteacha, cleachtas feasachta agus gníomhaíochtaí eile a sheachadadh freisin chun daltaí a mhúineadh faoi fhéinrialú.

Ar an dara dul síos, tá gníomhaithe polaitiúla gnéis tar éis an t-amchlár teoranta a líonadh go tapa chun ceachtanna a chur chun cinn maidir le toiliú agus meas amháin. Déanann siad neamhshuim den taighde faoi na héifeachtaí néarelaisteacha a bhaineann le ragús rialta, codladh ídithe, na tionchair ar fheidhm chognaíoch agus cuimhne oibre ó úsáid éigeantach feistí idirlín agus an chaoi go bhfuil leath de leanaí a bhfuil iompar gnéis éigeantach acu ina n-óig.

Ar an tríú dul síos, creideann go leor tuismitheoirí gur chóir dóibh féin gnéas a mhúineadh dá bpáistí. Is féidir le scoileanna cuidiú le tuismitheoirí a chur ar an eolas go díreach agus trí dhaltaí chun cabhrú le feasacht a ardú faoin ngá atá le teorainneacha timpeall gléasanna idirlín. Léireoidh an Fhondúireacht Luaíochta an chaoi ar bhuail siad leis na dúshláin seo sa phobal.

Print Friendly, PDF & Email

Comhroinn an t-alt seo