Bundles Super

Chun an fhoghlaim iomlán is fearr a sholáthar do dhaltaí faoi phornagrafaíocht idirlín agus sexting, molaimid duit an sár-bheart ceachtanna a úsáid.

Chun ábhar gach ceachta a scrúdú, cliceáil ar íomhá an bheartáin. Más mian leat ceachtanna a bheith agat ar phornagrafaíocht idirlín amháin nó ar sexting amháin, féach na roghanna ábhartha thíos.

Tá na ceachtanna ar fáil in eagrán na RA, American Edition agus International (British English) Edition.

Tá ceachtanna uile an Fhorais Luaíochta ar fáil saor in aisce ó TES.com.

Beartáin Pornagrafaíochta Idirlín

Tá trí cheacht sa tacar pornagrafaíochta idirlín a dhéileálann le gnéithe éagsúla den phornagrafaíocht. Chuireamar isteach i gceacht bónas saor in aisce freisin.

An bhfuil pornagrafaíocht díobhálach? Ceacht spraíúil, idirghníomhach é Cuid a hAon ina bhfeidhmíonn daltaí mar ghiúiré chun 8 bpíosa fianaise a mheas ar son agus i gcoinne, ó raon leathan foinsí lena n-áirítear cinn leighis, sula dtagann siad ar chonclúid réasúnaithe. Úsáideach chun é a thaispeáint do chigirí scoile agus do thuismitheoirí.

Breathnaíonn an dara cuid go sonrach ar thionchair pornagrafaíochta ar shláinte mheabhrach agus ar an gcaoi a dtéann sí i bhfeidhm ar ghnóthachtáil agus ar fhéinmhuinín. Breathnaíonn sé freisin ar an tionscal pornagrafaíochta ilbhilliún dollar agus ar an gcaoi a ndéanann sé airgead nuair a bhíonn a tháirgí saor (den chuid is mó).

Fiosraíonn Cuid a trí cad is fíorchaidrimh i gcaidrimh. Cén éifeacht a bhíonn ag nós porn ar thoiliú, comhéigean, ionchais agus feidhmíocht ghnéasach?

Is é atá sa cheacht bónas ná nuashonrú ar chaint TEDx a bhfuil an-tóir air darb ainm "The Great Porn Experiment" a chuidíonn le daltaí tuiscint a fháil ar an gcaoi a ndéanann eolaíocht imscrúdú ar ghníomhaíochtaí sóisialta cosúil le pornagrafaíocht idirlín saor in aisce, agus an chaoi a bhfuil an turgnamh sóisialta ollmhór neamhrialaithe seo ag dul i bhfeidhm ar shláinte ghnéis. Míníonn sé an eolaíocht ar bhealach an-inrochtana agus tugann sé dóchas dóibh siúd a bhfuil porn ribe orthu.

Le chéile clúdaíonn siad a lán ábhar tábhachtach bunaithe ar an bhfianaise is déanaí a cheadaíonn plé ar na hábhair dhúshlánacha seo i spás sábháilte.

Beartáin Sexting

Is ábhar níos éagsúla é sexting ná mar atá le feiceáil ar an gcéad amharc. Ligeann an tacar seo do mhúinteoirí na saincheisteanna éagsúla a iniúchadh le daltaí thar thrí cheacht i spás sábháilte le go leor deiseanna plé agus foghlama.

Maidir le heagrán na RA, tá beartán 3 chuid againn. Sa chéad chuid tógtar daltaí trí chineálacha éagsúla sexting, fiafraíonn faoi rioscaí agus luaíochtaí, agus conas sraonadh a dhéanamh ar iarratais. Múineann an dara cuid do dhaltaí faoi ghnéithe uathúla inchinn a n-ógánaigh, cén fáth go bhfuil an-dúil aige i ngach rud gnéasach lena n-áirítear porn, sexting agus glacadh riosca. Pléann an tríú cuid an chuma atá ar na rioscaí sexting sin ó thaobh an dlí de. Conas a dhéileálann an dlí le gnéasú i do thír féin? Cén tionchar a bheidh aige ar phoist sa todhchaí má thuairiscítear do na póilíní é?

Mar gheall ar na difríochtaí sa dlí i dtíortha eile, níl an tríú cuid ar an dlí sna heagráin Mheiriceá agus Idirnáisiúnta. Tá dhá chuid ag na babhtaí sin ar sexting. Mar sin féin, chuireamar isteach i gceacht bónas saor in aisce ar phornagrafaíocht idirlín, ar a dtugtar "The Great Porn Experiment" bunaithe ar chaint TEDx a raibh an-tóir air.

Print Friendly, PDF & Email