Marshall Ballantine-Jones

Marshall Ballantine-Jones

adminaccount888 Nuacht is Déanaí

Bhí an-áthas orainn teagmháil a fháil ón Dr Marshall Ballantine-Jones PhD ón Astráil coicís ó shin ar chuir sé cóip dá chuid go fial leis Tráchtas PhD. Le spéis a scéal, leanamar le plé Zúmáil cúpla lá ina dhiaidh sin.

Dúirt Marshall linn, tar éis dó freastal ar Chruinniú Mullaigh in 2016 faoi thaighde ar éifeachtaí na pornagrafaíochta ar leanaí agus ar dhaoine óga, gur thuig sé nach raibh aon chomhaontú ann faoi na hidirghabhálacha oideachais ar cheart do thaighdeoirí díriú orthu ag dul ar aghaidh: idirghabhálacha oideachais ó thuismitheoirí? Oideachas d'úsáideoirí óga? Nó idirghabháil a bpiaraí? Mar thoradh air sin, shocraigh Marshall a shraith tionscnamh oideachais féin a chur ar bun sna trí réimse agus triail a bhaint astu ar chohórt maith daoine mar bhunús dá thráchtas dochtúireachta.

Tugtar an tráchtas “Measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht chlár oideachais chun éifeachtaí diúltacha nochtadh pornagrafaíochta a laghdú i measc daoine óga.” Cuireadh faoi bhráid Dhámh an Leighis agus na Sláinte é, Ollscoil Sydney agus is athbhreithniú den scoth é ar an taighde is déanaí sa réimse seo. Clúdaíonn sé díobhálacha meabhracha, fisiciúla agus sóisialta.

Rinne Marshall staidéar tosaigh chun suirbhé bunlíne a fhorbairt ar bhreathnú pornagrafaíochta agus ar dhearcadh i leith pornagrafaíochta i sampla de 746 dalta ardscoile i mBliain 10, idir 14 agus 16 bliana d’aois, ó scoileanna neamhspleácha New South Wales (NSW). Clár sé cheacht a bhí san idirghabháil, ailínithe leis an snáithe Sláinte agus Corpoideachais de Churaclam Náisiúnta na hAstráile, a rinneadh ar 347 mac léinn Bhliain 10 ó scoileanna neamhspleácha NSW, idir 14-16 bliana d’aois. D'fhorbair an taighdeoir an clár, i gcomhairle le múinteoirí scoile, tuismitheoirí, agus mic léinn ardscoile.

Conclúidí

“Léirigh comparáid idir sonraí réamh-agus iar-idirghabhála a méadú suntasach ar dhearcaí sláintiúla a bhaineann le pornagrafaíocht, tuairimí dearfacha i leith na mban, agus dearcaí freagracha i leith caidrimh. Ina theannta sin, mhéadaigh mic léinn a raibh iompraíochtaí féachana rialta acu a n-iarrachtaí chun an lucht féachana a laghdú, agus mhéadaigh siad a míshuaimhneas maidir le féachaint ar phornagrafaíocht leanúnach. Laghdaigh mic léinn mná laghduithe beaga ar iompraíochtaí féin-chur chun cinn na meán sóisialta agus minicíocht féachana pornagrafaíochta.

Bhí roinnt fianaise ann gur mhéadaigh an straitéis rannpháirtíochta tuismitheoirí idirghníomhaíochtaí tuismitheoirí-mac léinn, agus chabhraigh rannpháirtíocht piara go piaraí le tionchar an chultúir phiaraí níos leithne a laghdú. Níor fhorbair mic léinn iompraíochtaí nó dearcthaí fadhbacha tar éis dóibh an cúrsa a dhéanamh. Bhí rátaí éigeantachta níos airde ag mic léinn a bhreathnaíonn go rialta ar phornagrafaíocht, a rinne idirghabháil ar a n-iompraíochtaí féachana ionas go, ainneoin méaduithe ar dhearcaí i gcoinne pornagrafaíochtamíshuaimhneas faoi amharc pornagrafaíochta, nó iarrachtaí chun iompraíochtaí neamh-inmhianaithe a laghdúníor laghdaigh leitheadúlacht féachana. Ina theannta sin, bhí treochtaí ann maidir le teannas méadaithe i gcaidrimh idir tuismitheoirí agus fir tar éis na ngníomhaíochtaí rannpháirtíochta baile, agus caidreamh mná le piaraí tar éis na díospóireachtaí piaraí nó ó ábhar teagaisc na meán sóisialta.

“Bhí an clár éifeachtach maidir le roinnt éifeachtaí diúltacha a laghdú ó nochtadh pornagrafaíochta, iompraíochtaí gnéasaithe ar na meáin shóisialta, agus iompraíochtaí féin-chur chun cinn ar na meáin shóisialta, ag úsáid na dtrí straitéis d’oideachas teagascach, rannpháirtíocht piara go piaraí, agus gníomhaíochtaí tuismitheoirí. Chuir iompraíochtaí éigeantacha bac ar iarrachtaí chun féachaint ar phornagrafaíocht a laghdú i roinnt mac léinn, rud a chiallaíonn go bhféadfadh cúnamh teiripeach breise a bheith ag teastáil chun tacú leo siúd atá ag streachailt athrú iompraíochta a dhéanamh. De bhreis air sin, d’fhéadfadh baint an déagóra leis na meáin shóisialta tréithe breise támhshuanacha a chruthú, a théann i bhfeidhm ar a bhféinmheas, agus a n-idirghníomhaíocht le pornagrafaíocht agus iompraíochtaí gnéasaithe gnéis a athrú. "

Dea-nuacht

Is dea-scéal é gur féidir le hionchuir oideachais cuidiú le go leor lucht féachana óg, ach is drochscéal é nach féidir leis an oideachas amháin cuidiú leo siúd a tháinig chun bheith ina lucht féachana éigeantach. Ciallaíonn sé seo go bhfuil idirghabháil an rialtais riachtanach trí straitéis fíoraithe aoise riachtanach. Ciallaíonn sé freisin go bhfuil gá le níos mó teiripeoirí, iad siúd atá oilte go cuí, tá súil againn, le tuiscint ar acmhainneacht éigeantach agus andúileach na pornagrafaíochta idirlín, i bhfianaise an chaoi ar féidir le húsáid éigeantach leanúnach pornagrafaíochta a bheith in úsáideoirí óga. Is léir go gcaithfear i bhfad níos mó a dhéanamh trí thionscnaimh oideachais agus trí thaighde a dhéanamh ar a bhfuil éifeachtach chun leitheadúlacht úsáide a laghdú. Tá súil againn go mbeidh ár pleananna ceachta féin  agus treoir tuismitheoirí ar phornagrafaíocht idirlínrannchuideoidh an bheirt acu leis an tasc tábhachtach oideachais seo.

Print Friendly, PDF & Email

Comhroinn an t-alt seo