Mary Sharpe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Rugadh Mary Sharpe i nGlaschú agus d'fhás sé suas i dteaghlach atá tiomanta don tseirbhís phoiblí trí mhúineadh, dlí agus leigheas. Ó aois óg, bhí cuma an intinn iontu agus bhí sé ag foghlaim mar gheall air ó shin i leith.

Oideachas agus Taithí Gairmiúil

Chríochnaigh Mary céim Mháistir Ealaíon in Ollscoil Ghlaschú sa Fhraincis agus sa Ghearmáinis le síceolaíocht agus fealsúnacht mhorálta. Lean sí seo le céim Bhaitsiléara sa dlí. Tar éis na céime chleacht sí mar aturnae agus Abhcóide ar feadh na 13 bliana amach romhainn in Albain agus ar feadh 5 bliana sa Choimisiún Eorpach sa Bhruiséil. Ansin thug sí faoi obair iarchéime in Ollscoil Cambridge agus rinneadh teagascóir di ansin ar feadh 10 mbliana. In 2012 d’fhill Mary ar Dhámh na nAbhcóidí, Barra na hAlban, chun a ceird chúirte a athnuachan. In 2014 chuaigh sí neamh-chleachtach chun an Reward Foundation a bhunú. Tá sí fós ina ball den Choláiste Dlí agus Cirt agus Dámh na nAbhcóidí.

An Fondúireacht Luach Saothair

Bhí roinnt róil ceannaireachta ag Mary ag an Reward Foundation. I mí an Mheithimh 2014 ba í an Cathaoirleach bunaithe í. I mBealtaine 2016 bhog sí isteach i ról gairmiúil an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin a bhí aici ansin go dtí mí na Samhna 2019 nuair a tháinig sí ar ais ar an mBord mar Chathaoirleach. Le déanaí, i Márta 2021 bhog sí arís i ról an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin.

Ollscoil Cambridge

D’fhreastail Mary ar Ollscoil Cambridge i 2000-1 chun obair iarchéime a dhéanamh ar ghrá gnéasach agus caidreamh cumhachta inscne sa tréimhse Seaniarsmaí Clasaiceacha go dtí an Ré Choiteann luath. Tá tionchar fós ag na córais luacha contrártha atá le feiceáil ag an am ríthábhachtach sin ar an domhan inniu, go háirithe trí reiligiún agus cultúr.

D’fhan Mary i gCambridge ar feadh na ndeich mbliana ina dhiaidh sin.

Ag Feabhsú Feidhmíochta Buaic

I dteannta a cuid oibre taighde, rinne Mary oiliúint mar éascaitheoir ceardlainne san Ollscoil le dhá eagraíocht idirnáisiúnta a bhuaigh duaiseanna ag baint úsáide as taighde ó shíceolaíocht agus néareolaíocht ar bhealach feidhmeach. Díríodh ar athléimneacht i leith strus a fhorbairt, nascadh le daoine eile agus a bheith ina gceannairí éifeachtacha. D'oibrigh sí freisin mar mheantóir do mhic léinn fiontraíochta agus mar scríbhneoir eolaíochta don Institiúid Cambridge-MIT. Is comhfhiontar é seo idir Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts (MIT) agus Ollscoil Cambridge.

Tá a cleamhnú le hOllscoil Cambridge fós tríd an dá cheann Coláiste Naomh Edmund agus Coláiste Lucy Cavendish áit a bhfuil sí ina Ball Comhlach.

Chaith Mary bliain mar Scoláire ar Cuairt i gColáiste St Edmund, Ollscoil Cambridge in 2015-16. Thug sé seo deis di an taighde a choinneáil san eolaíocht atá ag teacht chun cinn maidir le andúil iompraíochta. Le linn an ama sin labhair sí ag dosaen comhdháil náisiúnta agus idirnáisiúnta. D’fhoilsigh Mary alt ar “Strategies to Prevent Internet Pornography Andúile” atá ar fáil anseo (leathanaigh 105-116). Bhí sí ina comhúdar ar chaibidil freisin Ag Obair le Ciontóirí Gnéis - Treoir do Chleachtóirí foilsithe ag Routledge.

Ó Eanáir 2020 go dtí an chéad ghlas den phaindéim, bhí Mary i gColáiste Lucy Cavendish mar Scoláire ar Cuairt. Le linn na tréimhse sin d’fhoilsigh sí a páipéar leis an Dr Darryl Mead ar an áit ar cheart taighde a dhéanamh amach anseo ar úsáid fadhbanna pornagrafaíochta.

Forbairtí Taighde

Leanann Mary leis an obair ar andúil iompraíochta mar bhall den An Cumann Idirnáisiúnta um Staidéar ar Andúil Iompraíochta. Chuir sí páipéar i láthair ag a 6ú comhdháil Idirnáisiúnta i Yokohama, an tSeapáin i Meitheamh 2019. Foilsíonn sí taighde ar an réimse seo atá ag teacht chun cinn in irisí piarmheasúnaithe. Is féidir an páipéar is déanaí a fháil anseo.

An Fondúireacht Luach Saothair

Siamsaíocht agus Dearadh Teicneolaíochta (TED)

Tá coincheap TED bunaithe ar “smaointe ar fiú iad a roinnt”. Is ardán oideachais agus siamsaíochta é atá ar fáil mar chainteanna beo agus ar líne. D’fhreastail Mary ar TED Global i nDún Éideann i 2011. Go gairid ina dhiaidh sin iarradh uirthi an chéad cheann a chomhordú TEDx Imeacht i nGlaschú in 2012. Ceann de na cainteoirí a d’fhreastail air ná Gary Wilson a roinn na torthaí is déanaí ón tóir a bhí air láithreán gréasáin yourbrainonporn.com faoi thionchar na pornagrafaíochta ar líne ar an inchinn i gcaint ar a dtugtar “An Turgnamh Mór Porn”. Ó shin i leith, breathnaíodh an chaint sin thar 13.6 milliún uair agus aistríodh í go 18 languages.

Leathnaigh Gary Wilson a phlé coitianta i leabhar den scoth, atá anois sa dara heagrán, ar a dtugtar Do Brain on Porn: Pornagrafaíocht Idirlín agus an Eolaíocht atá ag Teacht Chun Cinn.  Mar thoradh ar a chuid oibre, na mílte duine Tá ráite agam ar shuíomhanna Gréasáin téarnaimh porn gur spreag faisnéis Gary iad chun triail a bhaint as scor porn. Thuairiscigh siad gur thosaigh a gcuid fadhbanna sláinte gnéis agus mothúchánacha ag laghdú nó ag imeacht ó scor siad porn. Le cuidiú leis an bhfocal a scaipeadh faoi na forbairtí suimiúla agus luachmhara sláinte sóisialta seo, chomhbhunaigh Mary The Reward Foundation leis an Dr Darryl Mead an 23 Meitheamh 2014.

Ár Fealsúnacht

Is rogha pearsanta do dhaoine fásta é úsáid porn. Nílimid chun é a thoirmeasc ach creidimid gur gníomhaíocht ardriosca é fiú dóibh siúd atá os cionn 18 mbliana. Ba mhaith linn cabhrú le daoine rogha ‘eolasach’ a dhéanamh faoi bunaithe ar an bhfianaise ón taighde atá ar fáil faoi láthair. Creidimid gur fearr do shláinte agus folláine am a chaitheamh ag forbairt na scileanna sóisialta atá riachtanach chun go n-oibreoidh caidrimh phearsanta go fadtéarmach.

Téann an Reward Foundation i mbun feachtais chun rochtain éasca leanaí ar phornagrafaíocht idirlín a laghdú mar gheall ar an iliomad taighde tugann páipéir le fios go ndéanann sé dochar do leanaí ag a gcéim leochaileach de forbairt inchinne. Leanaí ar an speictream uathachais agus le riachtanais speisialta foghlama tá siad i mbaol díobhála go háirithe. Tá ardú mór tagtha ar mí-úsáid ghnéasach linbh-ar-leanbh le 7 bliain anuas, i ngortuithe gnéis a bhaineann le porn de réir gairmithe cúram sláinte a d'fhreastail ar ár gceardlanna agus b'fhéidir fiú básanna. Táimid i bhfabhar tionscnaimh Rialtas na RA timpeall fíorú aoise d'úsáideoirí toisc gur beart cosanta leanaí é i dtosach báire. De réir mar a cuireadh Cuid III den Acht um Gheilleagar Digiteach i leataobh, tá súil againn go gcuirfidh an rialtas dlús leis an obair ar an mBille um Dhíobhálacha Ar Líne. Ní piléar airgid é seo, ach is áit tosaigh maith é. Ní thiocfaidh sé in áit an ghá atá le hoideachas faoi rioscaí.

Dámhachtainí agus Rannpháirtíocht

Tá roinnt dámhachtainí faighte ag ár gCathaoirleach ó 2014 chun obair an Fhorais a fhorbairt. Thosaigh sé le bliain oiliúna trí Ghradam Gothaithe Nuálaíochta Sóisialta a fhaigheann tacaíocht ó Rialtas na hAlban. Seachadadh é seo ag An Pota Leálachta i nDún Éideann. Ina dhiaidh sin, dhá dhámhachtain nua-thionscanta ó UnLtd, beirt ón Iontaobhas Oideachais agus ceann eile ón gCiste Mór Crannchuir. D'úsáid Mary an t-airgead ó na dámhachtainí seo chun díthocsainí digiteacha a stiúradh i scoileanna. D'fhorbair sí pleananna ceachta faoi phornagrafaíocht do mhúinteoirí le húsáid i scoileanna. I 2017 chuidigh sí le ceardlann lae a fhorbairt atá creidiúnaithe ag Coláiste Ríoga na nDochtúirí Teaghlaigh. Cuireann sé oiliúint ar dhaoine gairmiúla maidir le tionchar pornagrafaíochta idirlín ar shláinte mheabhrach agus fhisiciúil.

Bhí Mary ar Bhord Stiúrthóirí an Chumainn um Chur Chun Cinn na Sláinte Gnéis i SAM ó 2016-19 agus tá ceardlanna oiliúna creidiúnaithe curtha ar fáil aici do theiripeoirí gnéis agus d’oideachasóirí gnéis faoi fhadhb-úsáid pornagrafaíochta idirlín ag déagóirí. Chuir sí le páipéar don Eagraíocht Náisiúnta um Chóireáil Mí-Úsáideoirí ar “Iompar Díobhálach Gnéasach a Chosc” agus sheachaid sí 3 cheardlann do chleachtóirí faoi thionchar na pornagrafaíochta idirlín ar iompar gnéasach díobhálach.

Ó 2017-19 bhí Mary ina Comhlach san Ionad um Cheartas Coiriúil don Óige agus in Ollscoil Shrath Chluaidh. Bhí a rannchuidiú tosaigh ag labhairt ag ócáid ​​CYCJ an 7 Márta 2018 i nGlaschú.  Cealla liath agus cealla príosúin: Freastal ar riachtanais neurodevelopmental agus cognaíocha daoine óga leochaileacha.

In 2018 ainmníodh í mar cheann de na WISE100 ceannairí mná i bhfiontar sóisialta.

Nuair nach bhfuil sí ag obair, is breá le Mary bogshodar, yoga, damhsa agus smaointe nua a roinnt le cairde.

Déan teagmháil le Mary ar ríomhphost ag mary@rewardfoundation.org.

Print Friendly, PDF & Email