Uimh. 10 AV agus Cruinniú Mullaigh Domhanda Speisialta

Is mí iontach é Iúil 2020 do TRF, agus dhá mhórthionscadal idirnáisiúnta ag teacht i gcrích. Táimid ag tacú leis an mbrú ar reachtaíocht fíoraithe aoise do phornagrafaíocht sa RA agus ar fud an domhain lenár dTuarascáil Comhdhála um Fhíorú Aoise. Ag an am céanna, táimid ag cur go leor gnéithe leis an díospóireacht dhomhanda ar phornagrafaíocht trí rannpháirtíocht i gCruinniú Mullaigh 2020 an Chomhghuaillíocht chun Deireadh a chur le Saothrú Gnéasach.


Cruinniú Mullaigh Domhanda

Tá an Reward Foundation ag glacadh páirte i gCruinniú Mullaigh Domhanda 2020 Comhghuaillíocht chun Deireadh a chur le Saothrú Gnéasach idir 18 agus 28 Iúil. Tá trí chaint á gcur ar fáil againn: Pornagrafaíocht Idirlín agus Brain an Aosach; Pornagrafaíocht Idirlín agus Úsáideoirí le Neamhoird Speictrim Uathachais agus Riachtanais Foghlama Speisialta; agus Treochlár le haghaidh Taighde sa Todhchaí ar Úsáid Pornagrafaíochta Fadhbanna. Le 177 cainteoir agus os cionn 18,000 duine i láthair ó níos mó ná 100 tír, is é an t-imeacht is mó riamh sa réimse seo.

Is é an dea-scéal ná go bhfuil an chomhdháil SAOR IN AISCE le freastal uirthi. Má ghabhann sé seo do spéis, cliceáil anseo le clárú inniu agus a bheith linn don eispéireas iontach seo.


Pornagrafaíocht Idirlín agus Brain Ógánaigh

Is cainteoir comhdhála mór le rá í Mary Sharpe sa phlé is mó ar an lá an 27 Iúil.


Tá Seastán Taispeántóra á reáchtáil ag an Reward Foundation ag an gcomhdháil seo. Tá comórtas ann chun ceann de chúig chóip de leabhar Gary Wilson - Your Brain on Porn a bhuachan.


23/24 Iúil 202027/28 Iúil 2020Fíorú Aoise don Phornagrafaíocht


I mí an Mheithimh 2020, d’eagraigh an Reward Foundation comhdháil fhíorúil ar Fhíorú Aoise. Ba é ár bpríomhpháirtí John Carr, OBE, Rúnaí Chomhghuaillíocht Carthanas Leanaí na RA ar Shábháilteacht Idirlín. Ba é an t-ábhar an gá le reachtaíocht fíoraithe aoise do phornagrafaíocht. Áiríodh leis an ócáid ​​abhcóidí leasa leanaí, dlíodóirí, lucht acadúil, oifigigh rialtais, néareolaithe agus cuideachtaí teicneolaíochta as naoi dtír is fiche. Seo an foilsithe tuarascáil deiridh.

Rinneadh athbhreithniú ar an gcomhdháil:


  • An fhianaise is déanaí ó réimse na néareolaíochta ag taispeáint éifeachtaí nochtadh substaintiúil do phornagrafaíocht ar inchinn an déagóra
  • Cuntais ó níos mó ná fiche tír faoin gcaoi a bhfuil beartas poiblí ag forbairt maidir le fíorú aoise ar líne do shuíomhanna gréasáin pornagrafaíochta
  • Teicneolaíochtaí éagsúla atá ar fáil anois chun fíorú aoise a dhéanamh i bhfíor-am
  • Straitéisí oideachais chun leanaí a chosaint chun na réitigh theicniúla a chomhlánú

Tá sé de cheart ag leanaí cosaint a fháil ar dhochar agus tá oibleagáid dhlíthiúil ar stáit é a sholáthar. Níos mó ná sin, tá ceart dlíthiúil ag leanaí ar chomhairle mhaith. Agus ceart chun oideachas cuimsitheach, oiriúnach d’aois ar ghnéas agus an pháirt is féidir leis a imirt i gcaidrimh shláintiúla, shona. Is fearr é seo a sholáthar i gcomhthéacs creata sláinte poiblí agus oideachais. Níl ceart dlíthiúil ag leanaí porn.

Tá teicneolaíocht fíoraithe aoise tar éis dul ar aghaidh go dtí an pointe ina bhfuil córais inscálaithe, inacmhainne ann. Féadfaidh siad rochtain daoine faoi 18 a shrianadh chuig láithreáin porn ar líne. Déanann sé é seo agus ag an am céanna cearta príobháideachta daoine fásta agus leanaí a urramú.

Ní piléar airgid é fíorú aoise, ach is cinnte a piléar. Agus is piléar é atá dírithe go díreach ar shéanadh peddlers pornagrafaíochta ar líne an domhain seo aon ról i sóisialú gnéasach nó oideachas gnéasach na n-óg a chinneadh.


Rialtas faoi bhrú tar éis cinneadh ón Ard-Chúirt

Is é an t-aon ábhar aiféala sa Ríocht Aontaithe i láthair na huaire ná nach bhfuil aon smaoineamh againn go díreach cathain a thiocfaidh na bearta fíoraithe aoise a chomhaontaigh an Pharlaimint in 2017 i bhfeidhm. Seachtain na seachtaine seo caite cinneadh san Ard-Chúirt b’fhéidir go bhfuilimid ag bogadh ar aghaidh.

Deir John Carr, OBE, “Sa Ríocht Aontaithe, d’iarr mé ar an gCoimisinéir Faisnéise imscrúdú a thionscnamh d’fhonn an teicneolaíochtaí fíoraithe aoise is luaithe is féidir a thabhairt isteach, chun sláinte mheabhrach agus folláine ár leanaí a chosaint. Ar fud na cruinne, tá comhghleacaithe, eolaithe, lucht déanta beartas, carthanais, dlíodóirí agus daoine a bhfuil cúram orthu faoi chosaint leanaí ag déanamh mar a léiríonn tuarascáil na comhdhála seo go rímhaith. Tá an t-am ann gníomhú anois. "