PÁIPÉAR BÁN CUÍ AR LÍNE

Páipéar Bán Doicíní Ar Líne

adminaccount888 Nuacht is Déanaí

Níl aon iontas ach tá sé fós radacach !! Babhta mór bualadh bos

Tá súil le fada ag Rialtas na Ríochta Aontaithe Páipéar Bán ar Dhíobhálacha Ar Líne ar deireadh le feiceáil ar 8th Aibreán 2019. Más mian leat forbhreathnú gasta (ish) a fháil, chuir an preasráiteas amach go bhfuil an Oifig Baile anseo.

Más mian leat freagra a fháil ó dhuine a thuigeann an réimse seo i ndáiríre, is post blag aoi anseo. Scríobhann John Carr, saineolaí ceannasach,…

Chuir eagraíochtaí leanaí, tuismitheoirí agus eagraíochtaí eile na sochaí sibhialta fáilte mhór roimhe. Sin mar gur doiciméad den chéad scoth é, ag cur tús le cur chuige nua maidir le rialachas idirlín sa Ríocht Aontaithe. Mar sin féin, tá a fhios ag gach duine cad atá ag tarlú anseo tá macalla comhaimseartha i mbeagnach gach daonlathas liobrálach ar domhan. Tá cúis leis sin.

Seo iad mo cheannlínte:

Cé atá faoi scóip?

Na cuideachtaí atá “I raon feidhme” iad siúd atá “Cead a thabhairt d'úsáideoirí ábhar atá ginte ag an úsáideoir a roinnt nó a aimsiú nó idirghníomhú lena chéile ar líne.” Is dóigh liom gur bealach eile é sin a rá "na meáin shóisialta". Ach d’fhéadfadh sé go dtiocfadh sé níos leithne ná mar a cheap cuideachtaí go coincheapúil gur láithreáin agus seirbhísí meán sóisialta iad.

Dualgas reachtúil cúraim

Is é croílár an Pháipéir Bháin ná an rún dearbhaithe dualgas cúraim nua reachtúil a bhunú chun go nglacfaidh cuideachtaí níos mó freagrachta as sábháilteacht a n-úsáideoirí agus go rachaidh siad i ngleic le díobhálacha de bharr ábhair nó gníomhaíochta ar a gcuid seirbhísí.

Comhlíonadh neamhspleách le forfheidhmiú ag rialtóir neamhspleách

Bunófar rialtóir reachtúil nua. I gcóid chleachtais leagfaidh sé amach an méid a bhfuiltear ag súil leis ó chuideachtaí cáilitheacha. Má theastaíonn ó chuideachtaí dualgas sonraithe a chomhlíonadh ar bhealach nach bhfuil leagtha amach i gcód, beidh orthu a mhíniú agus a chosaint don rialtóir conas a chuirfidh a gcur chuige malartach an tionchar céanna nó níos mó ar fáil.

Tá tábhacht nua ag baint le téarmaí agus coinníollacha cuideachta

Beidh ar théarmaí agus coinníollacha seirbhíse gnóthaí a bheith soiléir agus inrochtana, lena n-áirítear do leanaí agus d'úsáideoirí leochaileacha eile. Is riachtanas GDPR é seo cheana féin ar dóigh dó a bheith litrithe níos iomláine sa chód cleachtais maidir le dearadh aois-oiriúnach a fhoilseoidh comhlacht príobháideachais na Ríochta Aontaithe (an EIT) go luath ()).

Go ginearálta, déanfaidh an rialtóir nua measúnú ar cé chomh héifeachtach agus atá téarmaí agus coinníollacha cuideachta á bhforfheidhmiú. Chun a chuid tuarascálacha a threorú agus chun a ghníomh rialála a threorú, beidh sé de chumhacht ag an rialtóir tuarascálacha bliantúla ó chuideachtaí a éileamh.

Réasúnta agus comhréireach

Cuirfidh an rialtóir san áireamh cumas na gcuideachtaí riachtanais rialála a chomhlíonadh, lena n-áirítear teacht a gcuid ardán i dtéarmaí bonn úsáideoirí agus déine na ndíobhálacha.

Cumhdófar an cur chuige comhréireach seo sa reachtaíocht freisin, rud a chuirfidh in iúl go soiléir go bhfuil cuideachtaí ceanglaítear air gníomh réasúnach agus comhréireach a dhéanamh chun dul i ngleic le díobhálacha ar a gcuid seirbhísí (mo bhéim).

Socróidh an rialtóir ionchais shoiléire maidir leis na rudaí ba chóir do chuideachtaí a dhéanamh chun dul i ngleic le gníomhaíocht neamhdhleathach agus chun leanaí a choinneáil sábháilte ar líne.

Níl aon rún prionsabal na díolúine ó ardán a thréigean ach

“An creat rialála nua (tógfaidh sé) cur chuige níos críochnúla (ag méadú) an fhreagracht atá ar sheirbhísí maidir le díobhálacha ar líne”

Táim ag súil go mbeidh leibhéal níos mó imscaradh PhotoDNA agus algartaim mar thoradh air seo, rud a fhéadann iompar paedophilic agus iompraíochtaí díobhálacha eile a bhrath mar bhulaíocht.

Ní roimh am.

Ainmniú, náire agus trédhearcacht

Beidh cumhacht mhór ag an rialtóir a cheangal ar chuideachtaí faisnéis a sholáthar dó. Beidh trédhearcacht mar chuid lárnach den chóras nua. Déanfar cuideachtaí nach bhfuil suas le snaois a aithint go poiblí.

Fíneálacha, blocáil agus freagracht choiriúil

Beidh réimse uirlisí ag an rialtóir chun tacú leis an mbeartas agus chun tacú leis, lena n-áirítear an cumas fíneálacha substaintiúla a thobhach, a d'fhéadfadh a bheith ina cheangal ar shuíomhanna nó ar sheirbhísí a chosc. Tá na feidhmeannaigh shinsearacha faoi dhliteanas coiriúil as teipeanna freisin ar na cártaí.

Bán le dath glas air

Tá sé á rá go bhfuil glas glas ar an bPáipéar Bán. Ciallaíonn sé seo go bhfuil go leor sonraí thar a bheith tábhachtach le hoibriú amach. Is iad dhá cheann de na cinn is tábhachtaí ná céannacht agus cumhachtaí an rialtóra agus conas a mhaoinítear é.

A lán le himirt

Tá tréimhse chomhairliúcháin fhoirmiúil de thrí mhí ach is beag amhras a bheidh ann go gcuirfidh na cúrsaí seo imní orainn i bhfad níos faide ná sin. Beidh gá le reachtaíocht. Brexit óna chéile, is annamh a tharlaíonn sé go dtógfar é.

Turgnamh cróga eile ach tá tacaíocht fhorleathan aige

Ar ndóigh, beidh argóintí ann maidir le sonraí tábhachtacha. Mar sin féin, tá na príomhpháirtithe polaitíochta uile ailínithe i gcoitinne maidir leis na príomhphointí sa Pháipéar Bán. Is é sin toisc go bhfuil tuairim an phobail taobh thiar de na bearta seo. Beidh idé-eolaíochtaí ann a shíleann gur cheart do Rialtais agus do Pharlaimintí fanacht amach ó nithe den chineál seo. Ach nuair a bhíonn Mark Zuckerberg ag iarraidh rialachán reachtúil, tá amhras orm go bhfaighidh antoiscigh den sórt sin aon tarraingt tromchúiseach.

Tá doirse an Last Chance Saloon curtha suas agus séalaithe.

Cuireadh an blag seo sa phost ar dtús Aibreán 8, 2019 by John Carr. Más mian leat blaganna eile a bhí againn ó John a fheiceáil, tá siad anseo.

Print Friendly, PDF & Email

Comhroinn an t-alt seo