Cúirt Sherrif

Teipeann ar fhiachóirí pedophile

adminaccount888 Nuacht is Déanaí

Ní raibh fianaise a fuarthas ó 'fhiachóirí péidifileacha' inghlactha mar iompar mar 'chalaois'.

Tagann an scéal seo as Nuacht Dlí na hAlban agus léiríonn sé na teorainneacha atá leagtha síos ag an gcóras dlí chun an próiseas cuí a chosaint.

D'éirigh go maith le fear a cúisíodh go raibh sé “ag gnéasáil” daoine a chreid sé a bheith ina bpáistí agóid na Corónach chun fianaise a bhailiú a bhailigh péire de “sealgairí pedophile” mar a thugtar orthu.

Rialaigh sirriam go raibh an fhianaise “neamh-inghlactha” toisc gurbh ionann na modhanna a úsáideadh chun na cúisithe a spreagadh chun teachtaireachtaí a mhalartú agus “calaois”.

Creachadóirí gabhála

Cúirt Sirriam Dhún na nGall gur chuala an cúisí “PHPGearradh é ar iarracht ar sháruithe ar ailt 34 (1) agus 24 (1) de na An tAcht um Chionta Gnéasacha (Albain) 2009 trí theachtaireachtaí gnéis a sheoladh chuig daoine a chreid sé a bheith ina leanaí faoi seach 14 agus 12, ach ní raibh aon leanaí den sórt sin ann.

Ní raibh a fhios ag an gcúisí go raibh sé ag malartú teachtaireachtaí le “JRU"Agus"CW“, Idir dhaoine fásta atá ina gcónaí i Sasana, a raibh baint acu le scéim inar mhaígh siad gur leanaí iad, agus iad ag súil, ina bhfocail, le“ creachadóirí a ghabháil ”trí chur orthu dul i mbun teachtaireachtaí gnéis.

Ina dhiaidh sin thaistil siad go Dundee chun aghaidh a thabhairt ar an gcúisí, a bhí le tabhairt faoi choimeád ar mhaithe lena chosaint féin, dúradh leis an gcúirt.

Taisceadh trí nóiméad thar ceann PHP, ag cur dúshlán le hinniúlacht an ionchúisimh agus inghlacthacht na fianaise a fuarthas.

Luaigh an nóiméad comhoiriúnachta go raibh gníomhaíochtaí Mr U agus Ms W ag cur isteach ar chearta príobháideachais an chúisí faoi Airteagal 8 de Coinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duineagus go nglacfaí leis an gcúirt go nglacfadh an chúirt “neamh-chomhsheasmhach” lena chearta daonna leis an bhfianaise a ligean isteach sa triail.

An nóiméad bunaithe ar fhorálacha an An tAcht um Rialú Cumhachtaí Imscrúdaithe (Albain) 2000 (RIPSA) agóid i gcoinne inghlacthacht “fianaise uile na Corónach” a raibh sé i gceist a bheith i gceannas ar an gcúisí ar an mbonn, in éagmais údaraithe faoi RIPSA chun Mr U agus Ms W a úsáid mar “fhoinsí rúnda faisnéise daonna ”, Bhí a gcuid fianaise“ faighte go neamhdhleathach ”agus ba cheart a mheas“ neamh-inghlactha ”.

Ba é an toradh a bhí ar an bpléadáil i mbarra na trialach ná gurbh í an fhianaise sin a bheith á baint as modhanna ceilte ná meon i gciall fíriciúil, seachas ciall dlíthiúil, agus gurbh é a bhí ag brath ar an bhfianaise sin ag na póilíní agus ag an gCoróin, a mheasfaí a bheith leatromach bailíodh an fhianaise iad féin, bhí siad “leatromach”, dhéanfadh sé an choinsiasa phoiblí a chiontaireacht agus bheadh ​​sí “ag tabhairt aghaidh ar an gcóras ceartais”.

Fianaise neamh-inghlactha

Sirriam Alastair Brown dhiúltaigh sé go ndearna argóintí bunaithe ar Airteagal 8 ECHR agus RIPSA, ach go raibh an fhianaise a bhailigh an tUasal U agus Ms W “neamh-inghlactha”.

I scríbhinn faoi ​​dearaDúirt Sheriff Brown: “Tá mé den tuairim go raibh an scéim a bhí á feidhmiú ag Mr U agus Ms W neamhdhleathach ag gach céim agus, dá bhrí sin, go bhfuil a thorthaí neamh-inghlactha i bhfianaise mura ndéantar an neamhrialtacht atá i gceist a mhaolú. Níor cuireadh ina luí orm gur cheart é a ligean as an áireamh.

“Go gairid, cad a rinne an tUasal U agus Ms W mar chalaois. Rinne siad leithscéal bréagach (maidir le céannacht agus tréithe an duine a bhí ag feidhmiú an chuntais), go feasach (agus, dá réir sin, go mímhacánta) chun toradh praiticiúil a thabhairt (is é sin, daoine a spreagadh a bhíonn ar a suaimhneas chun teachtaireachtaí a dhéanamh). Dá bhrí sin bhí gnéithe uile na coireachta calaoise mar chuid dá n-iompar.

“Tar éis dóibh an duine a líomhnaítear a bheith mar an Miontróir a mhalartú chun teachtaireachtaí leictreonacha a mhalartú, rinne siad iarracht é a spreagadh chun leanúint ar aghaidh le malartú teachtaireachtaí go dtí go ndearna sé, dar leo, é féin a stiúradh ar bhealach a mbeadh toradh suntasach air pianbhreith phríosúin. Go ndearna siad an locht bréagach a choinneáil agus é a thabhairt ar aghaidh. ”

Chuir an sirriam síos ar a n-iompar mar “ríofa agus láimhseála”.

Lean sé ar aghaidh: “Thaistil Mr U ansin go Dundee, le beirt fhear eile, chun aghaidh a thabhairt ar an mBearrthóir agus chuir sé ar chumas na bpóilíní é a thabhairt chuig stáisiún póilíní dá shábháilteacht féin. Tá an seans ann go mbeidh neamhord poiblí tromchúiseach ag na haighneachtaí sin agus, i roinnt imthosca, is ionann iad agus an choireacht sáraithe na síochána.

“Ba mhian leis an Uasal grianghraf a fháil, rud a chuirfeadh sé ar an idirlíon le fotheideal ag rá gur gabhadh an Minuter i leith cionta amhrasta gnéis leanaí. Ós rud é gur dóigh le duine gafa a bheith i láthair sa chúirt an lá dár gcionn, tá baol ann go bhfoilseofar grianghraf agus fotheideal den sórt sin ag cur isteach ar riaradh an cheartais agus go mb'fhéidir go mbeadh sé ina dhíspeagadh cúirte uaireanta. ”

Rial An dlí

Dhíbh an Sirriam Brown an moladh go raibh an bheirt ag gníomhú i “mheon macánta”.

“Thairis sin,” a dúirt sé, “dar liomsa, tá cúinsí láidre beartais phoiblí ann a chuireann i gcoinne an neamhoiriúnacht a bhaineann le cás den chineál seo a sheachaint. Chun a bheith cinnte, is ceist thromchúiseach í an choireacht idirlín, cé go bhfuil sé i bhfad níos casta ná mar a bhí an tUasal U agus ba chosúil go raibh Ms W ag aithint.

“Tá sé dáiríre ag Póilíní na hAlban. Ach is gníomhaíocht oilte, ghairmiúil í an phóilíneacht agus ba cheart í a fhágáil faoi na póilíní. Oibríonn oifigigh phóilíneachta laistigh de scéim chúramach rialála agus iniúchta agus tá siad freagrach go daonlathach. Nuair a bhaineann sé le póilíneacht faoi cheilt, oibríonn siad laistigh de chreat rialála atá tógtha go cúramach chun an pobal ina iomláine a chosaint.

“Le leithscéal a dhéanamh ar na míbhuntáistí sna cásanna a tharlaíonn i gcásanna den sórt sin bheadh ​​sé mar spreagadh dóibh siúd a bhfuil fonn orthu a leithéid de ghníomh a dhéanamh chun smaoineamh gur féidir leo oibriú lasmuigh d'aon struchtúr rialála, chun smaoineamh gur féidir leo feidhmiú lasmuigh den dlí, le smaoineamh gur féidir leo feidhmiú gan aird a thabhairt ar na teorainneacha a ndearnadh breithniú cúramach orthu a chuir an reachtas i bhfeidhm ar na póilíní (a mhaíonn siad a bheith ag cuidiú) agus smaoineamh gur féidir leo na cúirteanna a ionchúiseamh i bpianbhreitheanna a fhorchur.

“Bheadh ​​sé sin contrártha le leas an phobail i gcoitinne i riail an dlí. Dá réir sin, shocraigh mé ar an agóid i gcoinne inghlacthacht fianaise a choinneáil sa mhéid is nach n-eisiatar fianaise an Uasail U agus Iníon W mar neamh-inghlactha. ”

Cóipcheart © Scottish Legal News Ltd 2019

Print Friendly, PDF & Email

Comhroinn an t-alt seo