Teagasc an Fhondúireacht Luach Saothair

Seirbhísí Scoile

Is carthanas oideachais ceannródaíoch é The Reward Foundation a úsáideann an taighde is déanaí ar an néareolaíocht agus ar an eolaíocht shóisialta mar aon le taithí ar an dlí coiriúil agus ar an taithí teagaisc phraiticiúil in oideachas gnéis chun raon seirbhísí scoile a sheachadadh do mheánscoileanna agus do bhunscoileanna araon. Is féidir linn cabhrú le cur le hathléimneacht i do dhaltaí trí eolas i gcoinne andúil ar an idirlíon agus cabhrú le tuismitheoirí comhoibriú leis an scoil chun córas tacaíochta aontaithe a chruthú dá bpáistí.

Ár gceachtanna idirghníomhacha do dhaltaí ó aois 11 go 18 bliana mar chuid den churaclam scoile in Oideachas Pearsanta, Sóisialta, Sláinte & Eacnamaíochta nó Gnéas & Caidrimh agus comhlánaíonn sé an clár nua Caidrimh, Sláinte Ghnéis agus Tuismitheoireachta (RSHP).

Ár Cur Chuige

Is é ár gcur chuige ná oideachas a thabhairt do dhaltaí chun cabhrú leo roghanna eolasacha a dhéanamh chun an timpeallacht ghnéasach ar líne a mhaolú níos sábháilte. Trí bheith ar an eolas faoi thionchair shláinte, dlíthiúla agus caidrimh pornagrafaíochta idirlín i suíomhanna gréasáin agus sna meáin shóisialta, is féidir leo an baol a laghdú go n-úsáidfear éigeantach orthu nó má fhaigheann siad cabhair má dhéanann siad, agus muinín a dhéanamh ina gcéannacht féin agus féinfhéin.

Cumasúimid freisin do thuismitheoirí dul i ngleic go héifeachtach lena gcuid leanaí sa bhaile le comhairle maidir le conas na comhráite deacra sin a bheith acu ar an ábhar íogair seo. Chun na críche sin, úsáidimid ár n-agallaimh féin le saineolaithe leighis agus dlí agus úsáideoirí a ghnóthú chun an taighde acadúil a chur i gcomhthéacs. Déanann muid uirlisí agus tacaíocht shuntasach do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do dhaoine óga. Tá na hábhair oiriúnach do scoileanna creideamh freisin.

Tá an Fondúireacht Luach Saothair ag déanamh tionscadal píolótach faoi láthair i roinnt scoileanna stáit in Éirinn agus i nGaeilge a chuireann ceachtanna 2 ar fáil do P7, S2 / 3 agus S5 / 6. Le hionchur ó mhúinteoir oideachais gnéis a bhfuil taithí againn, táimid ag déanamh pleananna ceachta oiriúnach do cheachtanna faoi stiúir an mhúinteora nó faoi cheachtanna faoi stiúir an dalta. Ní léirítear pornagrafaíocht.

Díríonn na ceachtanna ar an gcaoi a bhfoghlaimíonn agus a fhorbraíonn an inchinn atá ag teacht chun cinn. Is féidir le múinteoirí na ceachtanna a oiriúnú bunaithe ar a dtaithí ar riachtanais agus ar chumais na ndaltaí. Beidh an tionscadal píolótach ar siúl go dtí deireadh Márta 2019. Nuair a bheidh sé críochnaithe agus tar éis meastóireachta le hionchur ó mhúinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí, tá sé i gceist againn na ceachtanna a chur ar fáil do scoileanna ar tháille bheag. Ní fhaigheann ár gcarthanas aon mhaoiniú rialtais faoi láthair.

Idir an dá linn, cuireann an Fondúireacht Luach Saothair seisiún idirghníomhach ar fáil do scoileanna a sheachadann muid chuig bliainghrúpa iomlán mar léacht nó i gceardlanna grúpa beaga agus pléitear a oiriúnú go cuí chun freastal ar an aoisghrúpa. Maireann siad nóiméad 50-60. Arís, ní léirítear pornagrafaíocht. Oibrímid le grúpaí inscne aonair agus measctha de réir rogha na scoile. Tá na hábhair cairdiúla don éagsúlacht.

FOILSEANNA
 1. S2 / 3: Sexting: na saincheisteanna sláinte agus dlí
 • Conas a fhoghlaimíonn an inchinn ógánach
 • Cén fáth go bhfuil an inchinn ógánach i mbaol le ró-imscrúdú ó bingeáil ar porn
 • Cás-staidéir dlíthiúla faoi dhéagóirí a ghearrtar ar chionta sexting
 • Agallaimh físe le himghleathacha porn óga a ghnóthú
 • Conas athléimneacht a thógáil agus cúnamh a fháil
 1. S5 / 6: Porn on Trial; tionchair mheabhracha agus fhisiciúla a bhaineann le ragús ar phornagrafaíocht idirlín
 • Déanann daltaí measúnú ar raon fianaise chun cinneadh a dhéanamh an bhfuil pornagrafaíocht andúileach nó nach bhfuil
 • Éifeachtaí ar ghnóthachtáil; táirgiúlacht agus caidrimh
 • Ag meastóireacht a dhéanamh ar thionchar an tionscail pornagrafaíochta mar chuid den 'eacnamaíocht aird'
 1. Gnéas agus na meáin: foghlaim conas fógraíocht a chinneadh; físeáin ceoil; an tionscal porn; conas mé féin a luacháil
 2. Díthocsain Digiteach 24-Hour i seisiúin 2 c.7 lá óna chéile: Clúdaíonn an cleachtadh gach úsáid idirlín.
 • Áirítear i gCuid 1 plé tosaigh faoi thaighde maidir le "dearadh dearfach", maidir le sásamh an toirt agus féin-rialú; leideanna maidir leis an detox a dhéanamh
 • Cuid 2, déan cur síos ar an méid a raibh taithí acu as an díthocsain 24 uair an chloig seo a rith le linn na seachtaine idirghabhála
 • Féach ar na scéalta nuachta faoi dhíthocsainí / scáileáin dhigiteacha S4 agus S6 daltaí i scoil Dhún Éideann.
BUNSCOILEANNA
 1. Feasacht faoi Potms Harms ó Pornagrafaíocht Idirlín (P7 amháin):
 • Mo Fantastic Plastic Brain: tuiscint a fháil ar phost an inchinn d'aois agus nua (ag iarraidh agus ag smaoineamh)
 • Aithnítear conas a fhreagraíonn an inchinn don timpeallacht agus foghlaimíonn sé nósanna
 • Tuig an dóigh ar féidir le samhlaíocht ghnéasach ar líne cur isteach ar mo chuid smaointe; cad atá le déanamh má fheiceann mé físeáin agus pictiúir a chuir isteach ormsa?
 1. Díthocsain Digiteach 24-Hour i seisiúin 2 c.7 lá óna chéile: Clúdaíonn an cleachtadh gach úsáid idirlín.
 • Áirítear i gCuid 1 plé tosaigh maidir le conas is féidir leis an idirlíon stop a chur chugainn ag iarraidh ceangal a dhéanamh le daoine eile agus rob ar ár gcodladh; leideanna maidir leis an detox a dhéanamh
 • Díospóireacht Cuid 2 maidir leis an méid a bhí acu ag iarraidh an díthocsain 24 uair an chloig seo le linn na seachtaine idirghabhála
Tacaíocht do phaisinéirí
 • Labhair le tuismitheoirí faoin bhfianaise is déanaí maidir le díobhálacha agus straitéisí chun déileáil le fadhbanna féideartha. Cuidíonn sé seo an oighear a bhriseadh le haghaidh plé sa bhaile
 • Straitéisí, i gcomhar leis an scoil, chun cabhrú le leanaí athléimneacht a thógáil chun dochar a bhaineann le pornagrafaíocht idirlín go háirithe
 • Acmhainní úsáideacha Signpost, cuid mhaith acu saor in aisce, chun cuidiú le tuismitheoirí an réimse leathan saincheisteanna a bhaineann leis a thuiscint

Le do thoil teagmháil dúinn le haghaidh luachan scríofa saor in aisce. Is féidir leis an bhFondúireacht Luach Saothair ceachtanna saincheaptha a dhearadh chun freastal do riachtanais.

Tá na praghsanna saor ó CBL agus cuimseoidh siad gach taisteal laistigh de chrios lárnach na hAlban agus ábhair.

Ní thairgeann an Fondúireacht Luach Saothair teiripe.

Print Friendly, PDF & Email