Seirbhísí do scoileanna TRF i halla léachta

Seirbhísí do Scoileanna

Mar charthanas oideachas gnéis agus caidrimh ceannródaíoch, bainimid úsáid as an bhfianaise is déanaí faoi éifeachtaí pornagrafaíochta ar leanaí agus ar dhaoine óga chun ceachtanna idirghníomhacha a sheachadadh do dhaltaí ó aois 11 go 18 bliana mar chuid de churaclam PSHE / SRE. Cuirimid ábhair atá oiriúnach don aois ar fáil do dhaltaí chun cabhrú leo an timpeallacht ar líne a stiúradh inniu. Trí bheith ar an eolas faoi na tionchair sláinte, dlíthiúla agus caidrimh atá ag ragús ar phornagrafaíocht idirlín, is féidir leo a bheith ag dul i léig leo nó cabhair a lorg má dhéanann siad. Cuireann muid ar chumas na dtuismitheoirí labhairt leis na páistí sa bhaile ar an ábhar casta seo. Mar gheall ar ár n-agallaimh féin a taifeadadh le saineolaithe leighis agus dlí agus le húsáideoirí atá ag teacht chucu féin, tá na ceachtanna níos réadúla. Cuirimid uirlisí agus tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí. Tá na hábhair oiriúnach freisin do scoileanna bunaithe ar chreideamh.

Testimonials

“Thug Mary caint shármhaith lenár mbuachaillí ar ábhar na pornagrafaíochta: bhí sé cothrom, neamh-dhaorbhreithiúnach agus an-fhaisnéiseach, ag cuidiú leis an eolas atá de dhíth orthu a chur ar fáil dár mic léinn chun roghanna eolasacha a dhéanamh ina saol.”

Stefan J. Hargreaves, Máistir i gCeannas ar Sheimineár, Scoil Tonbridge, Tonbridge

“Creidim go dteastaíonn spás sábháilte ónár gcuid daltaí inar féidir leo plé a dhéanamh go saorálach ar raon saincheisteanna a bhaineann le gnéas, caidrimh agus inrochtaineacht pornagrafaíochta ar líne san aois dhigiteach.”

Liz Langley, Ceannasaí Oideachais Phearsanta agus Shóisialta, Acadamh Dollar

Fíorú Aois

Is féidir le pornagrafaíocht idirlín raon tionchair a bheith aige ar shláinte, ar iompar agus ar ghnóthachtáil leanaí inniu. B'fhéidir go bhfuil a fhios agat freisin go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh reachtaíocht na Ríochta Aontaithe maidir le fíorú aoise san Acht um an nGeilleagar Digiteach 2017 i bhfeidhm faoi dheireadh 2019. Níor fhógair an Rialtas dáta cruinn fós. Is é an toradh a bheidh air ná go mbeidh sé níos deacra do leanaí teacht ar an ábhar seo. Tá imní ar shaineolaithe go bhféadfadh roinnt impleachtaí meabhairshláinte a bheith i gceist i gcás roinnt leanaí a bhí ina n-úsáideoirí trom cheana féin. Má cheapann tú go bhfuil baol ann seo i do scoil, b'fhéidir gur féidir linn cabhrú leat.

Is carthanas oideachais inscne agus caidrimh muid ag baint úsáide as an taighde néareolaíochta agus eolaíochta sóisialta is déanaí chomh maith le prionsabail oideolaíocha fónta. Tá ár gceardlanna do ghairmithe creidiúnaithe ag Coláiste Ríoga na nDochtúirí Ginearálta. Déanaimid seisiúin bliana iomláine a sheachadadh maidir le rioscaí úsáide pornagrafaíochta do dhaltaí ó aois 12 go 18 bliana mar chuid den churaclam PSHE nó Saoránachta. Is é an cur chuige atá againn fianaise a sholáthar do dhaltaí chun cabhrú leo scileanna smaointeoireachta criticiúla a fheidhmiú agus a mbreithiúnas féin a fhorbairt. Cuireann muid ar chumas tuismitheoirí freisin a bheith in ann dul i ngleic go héifeachtach lena leanaí sa bhaile agus acmhainní úsáideacha a chur ar an eolas. Is minic a iarrann Teilifís agus Raidió an BBC orainn agus an preas náisiúnta trácht a dhéanamh ar an ábhar seo.

Cuireann an Fhondúireacht Luaíochta éagsúlacht ceachtanna agus cainteanna ar fáil. Ní thaispeántar aon phornagrafaíocht. Déantar na díospóireachtaí a chur in oiriúint don aoisghrúpa. Féach na sonraí thíos. Fógrófar seoladh na bpleananna ceachta do mhúinteoirí le húsáid sna seachtainí amach romhainn.

Láithreoirí

Is iad na láithreoirí Ms. Mary Sharpe, Abhcóide, an Dr. Darryl Mead agus Bean Suzi Brown. Tá cúlra i síceolaíocht ag Ms. Sharpe agus chleacht sí an dlí mar bhall de Dhámh na nAbhcóidí in Albain agus sa Bhruiséil. Chaith sí ocht mbliana mar theagascóir iarchéime in Ollscoil Cambridge agus reáchtáil sí ceardlanna bunaithe ar fhianaise ar bhuaic-fheidhmíocht a chothú. Is saineolaí i dteicneolaíocht an eolais é an Dr Mead agus tá sé oilte mar cheann de na Seaimpíní Digiteacha de chuid Rialtas na hAlban. Go dtí 2015, bhí sé ina leas-cheann ar Leabharlann Náisiúnta na hAlban. Is múinteoir oilte é freisin. Is múinteoir é Suzi Brown a bhfuil taithí 7 bliain aige ar theagasc PSHE i scoileanna Béarla agus bhí sé ina Leas-Mhúinteoir Tí ag Coláiste an Easpaig, Stortford, Hertfordshire ar feadh XNUM bliana. Táimid inár mbaill den scéim chun Grúpaí Leochaileacha a Chosaint agus tá oiliúint um Chosaint Leanaí comhlánaithe againn.

Más mian leat breathnú ar ár seirbhísí do do scoil, déan teagmháil le Mary Sharpe, ag mary@rewardfoundation.org nó ar an nguthán ag 07717 437 727 nó ag 0131 447 5401.

ár Seirbhísí

Oibrímid le grúpaí inscne aonair agus measctha. Tá ábhair neamhdhíobhálach don éagsúlacht. Is féidir le gach cainteoireacht agus ceacht nóiméad a bheith 40-60 ar fhad le go mbeidh tú in oiriúint don amchlár.

Réamhrá Ginearálta ar Thionchar na Pornagrafaíochta Idirlín ar:

 • an inchinn ógánach
 • rioscaí do shláinte fhisiciúil agus mheabhrach; gnóthachtáil oideachais, coiriúlacht, caidrimh
 • agallaimh físe le andúiligh porn óga a tháinig ar ais
 • conas athléimneacht a thógáil agus cabhair a fháil

Gnéas agus na Meáin:

 • fios a bheith agat ar na rudaí a spreagann fógraíocht, scannán agus pornagrafaíocht
 • na hiarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith ag andúil pornagrafaíochta a aithint
 • tuigim go bhfuil luach ag baint le gach rud - tá luach duine níos airde ná gach rud eile
 • tuiscint a fháil ar chúrsaí gnéis mar go mbaineann daoine leis

Gnéas agus Féiniúlacht:

 • fiosrú cad is brí le bheith ina ndaoine gnéis (lena n-áirítear faisnéis faoi fhorbairt ghnéasach)
 • na lipéid ghnéasacha éagsúla atá á n-úsáid a thuiscint agus a thuiscint
 • tuigim go bhfuil gach duine uathúil agus speisialta
 • tuigim nach sainmhíníonn lipéadú gnéasachta agus gnéis ná iompar sinn

Gnéas agus Toiliú - Saoirse chun Roghnaigh:

 • an dlí maidir le toiliú gnéasach a bheith ar eolas agat
 • a shoiléiriú conas a oibríonn toiliú i gcaidrimh
 • tá a fhios agam go bhfuil rogha agus guth ag gach duine agus conas iad seo a úsáid
 • tuigim go bhfuil luach ag gach duine
 • a thuiscint go gcothaíonn dea-chaidrimh cumarsáid oscailte agus comh-mheas

Plé Tuismitheora:

 • conas a d'athraigh an tionscal pornagrafaíochta agus a thionchar ar an ghlúin seo
 • bealaí chun labhairt le do leanaí
 • na héifeachtaí a bhaineann le húsáid éigeantach na pornagrafaíochta maidir le sláinte, gnóthachtáil, caidrimh agus coiriúlacht
 • straitéisí, i gcomhar leis an scoil, chun cabhrú le páistí athléimneacht a thógáil i gcoinne díobhálacha a bhaineann le pornagrafaíocht idirlín

PRAGHSANNA: Le haghaidh cainteanna £ 500 móide costais taistil.

Seirbhísí Eile do Scoileanna

Meánscoileanna
S2 agus S4: Gnéasú: na saincheisteanna sláinte agus dlíthiúla
 • Conas a fhoghlaimíonn an inchinn ógánach
 • Cén fáth go bhfuil an inchinn ógánach sásta le ró-imscrúdú ó bingeáil
 • Cás-staidéir dlíthiúla faoi dhéagóirí a ghearrtar ar chionta sexting
 • Agallaimh físe le himghleathacha porn óga a ghnóthú
 • Conas athléimneacht a thógáil agus cúnamh a fháil
S5 / 6: Pornagrafaíocht ar Thriail
 • Éifeachtaí ar ghnóthachtáil agus ar tháirgiúlacht
 • Rioscaí maidir le andúile iompraíochta agus mífheidhmiú gnéasach
 • Ag meastóireacht a dhéanamh ar thionchar an tionscail pornagrafaíochta mar chuid den 'eacnamaíocht aird'
24-Uair Díthocsaineacht Dhigiteach i seisiúin 2 c.XNUM lá óna chéile: Clúdaíonn an cleachtadh gach úsáid idirlín
 • Áirítear i gCuid 1 plé tosaigh faoi thaighde maidir le "dearadh dearfach", maidir le sásamh an toirt agus féin-rialú; leideanna maidir leis an detox a dhéanamh
 • Cuid 2, déan cur síos ar an méid a raibh taithí acu as an díthocsain 24 uair an chloig seo a rith le linn na seachtaine idirghabhála
 • Féach ar na scéalta nuachta faoi dhíthocsainí / scáileáin dhigiteacha S4 agus S6 daltaí i scoil Dhún Éideann.
Bunscoileanna
Feasacht faoi Potms Harms ó Pornagrafaíocht Idirlín (P7 amháin):
 • Mo Brain Plaisteacha: tuiscint a fháil ar phost an inchinn d'aois agus d'aois (ar mian leo agus ag smaoineamh)
 • Aithnítear conas a fhreagraíonn an inchinn don timpeallacht agus foghlaimíonn sé nósanna
 • Tuig an dóigh ar féidir le samhlaíocht ghnéasach ar líne cur isteach ar mo chuid smaointe; cad atá le déanamh má fheiceann mé físeáin agus pictiúir a chuir isteach ormsa
24-Uair Díthocsaineacht Dhigiteach i seisiúin 2 c.XNUM lá óna chéile: Clúdaíonn an cleachtadh gach úsáid idirlín
 • Áirítear i gCuid 1 plé tosaigh maidir le conas is féidir leis an idirlíon stop a chur chugainn ag iarraidh ceangal a dhéanamh le daoine eile agus rob ar ár gcodladh; leideanna maidir leis an detox a dhéanamh
 • Díospóireacht Cuid 2 maidir leis an méid a bhí acu ag iarraidh an díthocsain 24 uair an chloig seo le linn na seachtaine idirghabhála
Tacaíocht do Thuismitheoirí
 • Labhair le tuismitheoirí faoin bhfianaise is déanaí maidir le díobhálacha agus straitéisí chun déileáil le fadhbanna. Cuidíonn sé seo leis an oighear a bhriseadh le haghaidh plé sa bhaile
 • Straitéisí, i gcomhar leis an scoil, chun cabhrú le leanaí athléimneacht a thógáil chun dochar a bhaineann le pornagrafaíocht idirlín go háirithe

Le do thoil teagmháil dúinn le haghaidh luachan scríofa saor in aisce. Is féidir leis an bhFondúireacht Luach Saothair ceachtanna saincheaptha a dhearadh chun freastal do riachtanais.

Tá na praghsanna saor ó CBL agus cuimseoidh siad gach taisteal laistigh de chrios lárnach na hAlban agus ábhair.

Ní thairgeann an Fondúireacht Luach Saothair teiripe.

Print Friendly, PDF & Email