oiliúint

Oiliúint CPD do Gairmithe

Tá an Reward Foundation creidiúnaithe ag an Coláiste Ríoga na nDochtúirí Teaghlaigh na Ríochta Aontaithe chun ceardlann 1 lá a sheachadadh ar Pornagrafaíocht agus mífheidhmeanna gnéis. Tá ár gcuid oiliúna bunaithe ar fhianaise agus áirítear ann an taighde néareolaíochta is déanaí i réimse an andúile idirlín atá ag teacht chun cinn. Táimid ag díriú den chuid is mó ar thionchar na pornagrafaíochta idirlín ar shláinte, ar chaidrimh, ar ghnóthachtáil agus ar chaidrimh toisc go bhfuil a húsáid chomh forleathan inniu.

Oiliúint RCGP

Thugamar oiliúint do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile; mic léinn ollscoile; oifigigh sláinte ghnéis; dochtúirí agus síciatraithe; altraí; gairmithe clinic gnéis; aturnaetha, abhcóidí agus breithiúna; ceannairí creidimh; ceannairí óige; oibrithe sóisialta lena n-áirítear oibrithe sóisialta ceartais choiriúla; bainisteoirí príosúin shinsearacha, lucht acadúla agus státseirbhísigh.

Iarratas ar Cheardlann

Táimid tar éis deireadh a chur lenár gclár teagaisc duine le duine go dtí deireadh srianta Covid-19. Téigh i dteagmháil linn ag info@rewardfoundation.org le haghaidh plé tosaigh faoi do riachtanais oiliúna. Cuirfimid cainteanna agus ceardlanna ar fáil chun freastal ar do chuid riachtanas. Glacaimid coimisiúin ar obair laistigh den Ríocht Aontaithe agus níos faide anonn. Tá níos mó ná taithí 25 ag na príomhoifigéirí ar fad ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha, le haoisghrúpaí éagsúla, leibhéil oideachais agus i dtíortha ar fud an domhain.

Scrúdaíonn ár gceardlanna na bealaí ar féidir le tomhaltas pornagrafaíochta idirlín iompar gnéasach, noirm shóisialta, caidrimh idirphearsanta a athrú agus an poitéinseal do ghníomhaíocht choiriúil a mhéadú. Críochnaíonn na ceardlanna trí straitéisí leigheasanna agus coiscthe a mheas. Soláthraíonn siad seomra le haghaidh díospóireachta, cóitseála piaraí agus peirspictíochtaí nua ionas gur féidir le rannpháirtithe an t-eolas seo a ionchorprú ina gcleachtas. 

Ní thairgeann an Fondúireacht Luach Saothair teiripe.

Print Friendly, PDF & Email