Mol Beartais na hAlban

Gnéaschiapadh agus foréigean gnéasach i scoileanna

adminaccount888 Nuacht is Déanaí

Baineann imní i ngach áit ar an méadú ar fhoréigean gnéasach agus ciapadh i scoileanna. Tá siad ag iarraidh na cúiseanna a thuiscint agus uirlisí a aimsiú le hidirghabhálacha a úsáid. Tá Mol Beartais na hAlban ar fáil dó agus tugtar cuireadh dó do TRF labhairt a dhéanamh ag a gcomhdháil i nDún Éideann ar 25 Samhain chun feasacht a ardú faoi thionchar pornagrafaíocht idirlín ar an inchinn ógánach. Bhí na tuairimí ó rannpháirtithe thar a bheith dearfach maidir lenár ranníocaíocht. Thaitin siad freisin le ceardlann Graham Goulden ón gClár Foréigean Meantóireachta agus Lesley Walker ó fhoireann Meas Sláintiúil NHS Lothian. Tá áthas ar TRF a dhearbhú go bhfuil muid ag comhoibriú go dlúth leis an dá imreoirí seo.

Tá mórán taighde san am atá thart timpeall an fhoréigin dírithe ar obair na socheolaithe agus na síceolaithe. Mar sin féin, cuireann na forbairtí is déanaí i néareolaíoch léargas nua ar fáil ar an dóigh a mbíonn tionchar ag an timpeallacht athraithe a thagann faoi deara ag ár dtumoideachas sa teicneolaíocht.

Caithfidh oideachas i scoileanna faoi chóras luach saothair na hinchinne in ógánaigh a bheith mar chuid lárnach den straitéis chosc. Is é an Fondúireacht Luach Saothair ná iarracht ceannródaíoch le daoine óga a mhúineadh conas straitéisí féin-bhainistíochta a fhorbairt, mar shampla scáileán 24hour a dhéanamh go tapa agus freisin chun machnamh a dhéanamh ar thráchtáil trí scagagrafaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Seachas sin, is dócha go leanfaidh an t-ardú i leith ciapadh gnéasach agus foréigean i measc daoine óga, agus leis na leibhéil ghnóthachtála níos boichte, gan athrú.

Tháinig trí dhúshlán chun solais ón bplé a bhí againn ag an ócáid ​​Mol Polasaí. Ar an gcéad dul síos níl mórán uirlisí oideachais ann chun dul i ngleic leis an gceist go díreach i scoileanna. Ar an dara dul síos, cén chaoi a mbíonn tuismitheoirí páirteach sa cheist? Ní leor cur chuige aonpháirteach ar scoil. Ní mór do thuismitheoirí a bheith ar bord agus a bheith toilteanach comhoibriú in aon iarracht chun cabhrú lena gcuid páistí a bheith ag déanamh go maith ar scoil. Ar an tríú dul síos, an bhfuil cistí ar fáil chun oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí agus do dhaltaí? Mura dtáirgtear airgead chun tacú le cosc, is dócha go dtiocfaidh na costais i gcúram sláinte do shaincheisteanna sláinte meabhrach agus fisiciúil, bille ceartais choiriúil agus sochair dífhostaíochta a eascraíonn as andúil, as rialú sna blianta amach romhainn.

Print Friendly, PDF & Email

Comhroinn an t-alt seo