Pleananna Ceachta: Gnéasú

Gné uathúil de cheachtanna The Reward Foundation is ea an fócas ar obair inchinn an déagóra. Is fearr a chabhraíonn sé seo le daltaí athléimneacht i leith díobhálacha féideartha ó úsáid sexting agus pornagrafaíochta a thuiscint agus a thógáil. Tá an Reward Foundation creidiúnaithe ag Coláiste Ríoga na nDochtúirí Teaghlaigh i Londain chun ceardlanna gairmiúla a theagasc ar thionchar na pornagrafaíochta ar shláinte mheabhrach agus choirp.

Comhlíonann ár gceachtanna treoir reachtúil is déanaí na Roinne Oideachais (rialtas na RA) “Oideachas Caidrimh, Caidrimh agus Oideachas Gnéis (OCG) agus Oideachas Sláinte”. Ailíníonn Eagráin na hAlban leis an gCuraclam um Fheabhas.

Tá ceachtanna uile an Fhorais Luaíochta ar fáil saor in aisce ó TES.com.

Is féidir iad a úsáid mar cheachtanna neamhspleácha nó i sraith de thrí. Tá sraith sleamhnán PowerPoint i ngach ceacht chomh maith le Treoir do Mhúinteoirí agus, nuair is cuí, pacáistí agus leabhar oibre. Tagann na ceachtanna le físeáin leabaithe, naisc bheo le príomhthaighde agus acmhainní eile le haghaidh tuilleadh fiosrúcháin chun na haonaid a dhéanamh inrochtana, praiticiúil agus chomh féinchuimsitheach agus is féidir.

  1. Réamhrá ar Ghnéasú
  2. Pornagrafaíocht agus Inchinn na nDéagóirí
  3. Sexting, an Dlí agus Tú **

** Ar fáil do dhaltaí i Sasana agus sa Bhreatain Bheag bunaithe ar dhlíthe Shasana agus na Breataine Bige; ar fáil freisin do dhaltaí in Albain bunaithe ar dhlí na hAlban.

Ceacht 1: Réamhrá le Gnéasú

Cad is sexting, nó íomhánna gnéis a tháirgtear ag an óige? Measann na daltaí cén fáth go bhféadfadh daoine selfies nude a iarraidh agus a sheoladh. Déanann siad comparáid idir na rioscaí a bhaineann le gnéasú le gnéas comhthoiliúil. Breathnaíonn an ceacht freisin ar an gcaoi a dtéann úsáid pornagrafaíochta i bhfeidhm ar sexting agus ciapadh gnéasach.

Cuireann sé faisnéis ar fáil faoi conas iad féin a chosaint ar chiapadh nach dteastaíonn agus cá háit le hacmhainní ar líne atá dírithe ar an óige a fháil chun níos mó a fhoghlaim.

Foghlaimíonn na daltaí faoi conas íomhánna gnéis díobh a bhaint den idirlíon.

Ceacht 2: Pornagrafaíocht, agus Brain na nDéagóirí

Breathnaíonn an ceacht seo ar inchinn iontach plaisteach an déagóra. Míníonn sé an fáth a deir néareolaí, "As na gníomhaíochtaí go léir ar an idirlíon, tá an cumas is mó ag porn a bheith andúileach". Cén tionchar atá aige ar sexting?

Foghlaimíonn na daltaí faoin gcaoi a bhfuil gníomhaíochtaí idirlín mar porn, na meáin shóisialta, cearrbhachas, cearrbhachas srl. Mar ‘spreagthaigh osnádúrtha’ a bhraitheann níos spreagúla ná aon rud eile.

Cé mhéad porn atá i bhfad ró? Cad iad na saincheisteanna sláinte meabhrach agus fisiceach a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis leis? Cén éifeacht atá aige ar ghnóthachtáil nó ar chaidrimh?

Foghlaimíonn na daltaí faoin gcaoi ar féidir leis an inchinn féin-rialú a fheidhmiú, féinrialú a dhéanamh agus na straitéisí a chabhraíonn leis sin a bhaint amach. Faigheann siad amach faoi acmhainní chun cabhrú leo a bheith ar an eolas go maith agus a bheith in ann roghanna dearfacha a dhéanamh.

Ceacht 3: Gnéasú, an Dlí, agus Tusa

Ní téarma dlíthiúil é sexting ach tá iarmhairtí dlíthiúla an-dáiríre aige. Tá sé mídhleathach do leanaí íomhánna mígheanasacha de leanaí a dhéanamh, a sheoladh agus a fháil, fiú le toiliú. Measann na póilíní gur saincheist chosanta í. Má chuirtear duine óg in iúl do na póilíní as cionta gnéasaithe, féadfaidh sé dul i bhfeidhm ar ionchais fostaíochta níos déanaí, fiú obair dheonach, má bhaineann sé le hobair le daoine leochaileacha.

Soláthraímid dhá phlean ceachta anseo (ar phraghas ceann amháin), ceann don scoil íochtarach agus ceann don scoil uachtarach. Tá cás-staidéir dhifriúla ag gach ceann acu chun céimeanna athraitheacha aibíochta a léiriú. Tá na cás-staidéir bunaithe ar chásanna dlí beo fíor agus léiríonn siad cásanna coitianta a bhféadfadh daltaí a bheith iontu féin.

Soláthraíonn an Pacáiste Cás-Staidéir do Mhúinteoirí raon freagraí agus moltaí chun cabhrú le daltaí smaoineamh agus plé a dhéanamh ar na cásanna deacra seo atá le fáil sa Phacáiste Cás-Staidéir do Dhaltaí. Tugann siad deis do dhaltaí cúrsaí a phlé i spás sábháilte agus cuidíonn siad le hathléimneacht a thógáil le húsáid lasmuigh den seomra ranga.

Foghlaimíonn na daltaí faoi conas íomhánna gnéis díobh a bhaint den idirlíon.

Rinne Seirbhís Ionchúiseamh na Corónach do Shasana agus don Bhreatain Bheag, Oifig na Corónach agus Seirbhís Fioscach Procurator agus Riarachán Tuairisceoirí Leanaí na hAlban in Albain, oifigigh póilíní agus dlíodóirí, an dlí a sheiceáil.

Print Friendly, PDF & Email