nolan-live-mary-sharpe-carol-malone-and-stephen-nolan-19-oct-16-television

TRF ar Theilifís

Ó lár-2016 tá Mary Sharpe, POF The Reward Foundation, ag déanamh láithrithe ar an teilifís. Seo cuid acu. Le déanaí chuir BBC Alba scannánú i gcrích agus cuideachta eile a choimisiúnaigh an BBC le haghaidh seónna go luath sa 2019.

Na Naoi ar BBC Scotland

Bhí áthas ar The Reward Foundation leis an deis a chuid oibre a phlé nuair a tugadh cuireadh do Mary Sharpe teacht ar The Nine ar BBC Scotland TV. An mhír Déardaoin 5th Bhí Nollaig 2019 mar gheall ar an méadú ar ghéarú gnéis agus ar a nasc le pornagrafaíocht. Ardaíodh an cheist maidir leis an reachtaíocht um Fhíorú Aoise freisin agus bhí Mary in ann an mhífhaisnéis a scaipeadh ar an BBC agus sna meáin i gcoitinne. Bhí cur i bhfeidhm na reachtaíochta um Fhíorú Aoise atá i gCuid 3 den Acht um an nGeilleagar Digiteach 2017 ar siúl i mbliana, ach cuireadh ar athló é, ní tréigeadh é. Go deimhin, dheimhnigh an tAire Rialtais sa Ríocht Aontaithe i scríbhinn go ndéanfar é a chomhcheangal leis an mBille um Dhíobhálacha Ar Líne, ionas go mbeidh rochtain ar phornagrafaíocht trí shuímh idirlín tráchtála agus ardáin meán sóisialta teoranta do dhaoine os cionn 18.

Thosaigh an deighleog le hiriseoir The Nine, Fiona Stalker, ag cur na ceiste An ndéantar foréigean gan iarraidh le linn gnéis a “normalú”? Tarlaíonn sé i ndiaidh roinnt cásanna coiriúla ardphróifíle a chuala cosaintí de 'ghnéas garbh imithe mícheart'. Taispeánann taighde a rinneadh le déanaí go bhfuil méadú ag teacht ar líon na mban óg atá ag fulaingt de bharr gníomhartha foréigin nach dteastaíonn. An bhfuil sé ró-shimplí an pornagrafaíocht a chur ar bhotún?

Ina hóstach ar an stiúideo Rebecca Curran agus Martin Geissler ansin chuir sé agallamh ar Mary Sharpe, Cathaoirleach The Reward Foundation agus an t-iriseoir Jenny Constable, chun an cheist chasta seo a fhiosrú. Tá dhá chuid sa fhíseán.

BBC Alba

Chonaic pobal na Gaeilge na hAlban a chéad chlár dírithe ar thionchar na pornagrafaíochta agus é mar chuid den tsraith An Sgrudaire (An tImscrúdaitheoir) a thaispeántar ar 21 Márta 2019.

Tá Ruairidh Alastair ar ais le níos mó ceisteanna faoi cheisteanna a théann i bhfeidhm ar shaol daoine óga, agus tá sé ag lorg freagraí trí labhairt le saineolaithe, ag éisteacht lenár bpainéal agus ag déanamh taighde ar úsáid a bhaint as a ghuthán póca agus a chuid oibre.

Sa chlár seo imscrúdaíonn sé andúile pornagrafaíochta agus cén dochar a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh air, in aois nuair nach raibh rochtain níos éasca ar phorn le naisc idirlín ardluais agus fóin phóca. Is é an sliocht a thaispeántar plé Ruairidh le Mary Sharpe ó The Reward Foundation.

BBC Thuaisceart Éireann

Tháinig Mary Sharpe ar ais chuig an teilifís ar Nolan Beo ag BBC Thuaisceart Éireann ar 7th Márta 2018. Phléigh sí an tionchar a bhí ag pornagrafaíocht ar shláinte mheabhrach agus fhisiciúil leanaí leis an óstach Stephen Nolan le gníomhaí porn agus andúil porn atá ag teacht chucu féin arís.

Líne cothrománach TRF CorcraFeic Mary Sharpe ar Nolan Live ag BBC Northern Ireland ar 19th October 2016. Thuairiscigh sí cad a mhúineadh do leanaí chomh hóige le 10 leis an ósta Stephen Nolan agus colúnoir nuachtán Londain Carol Malone. Tá an físeán i dhá chuid, gach ceann faoi 6 nóiméad 40 soicind.

Print Friendly, PDF & Email