Pornagrafaíocht Fíoraithe Aoise An Úcráin

an Ríocht Aontaithe

An géarghá leis an fíorú aoise a thabhairt isteach fós ard ar an gclár oibre polaitiúil sa Ríocht Aontaithe. Tagann brú ó rochtain mhéadaithe leanaí ar an idirlíon le linn na paindéime. Tá tuairiscí ann freisin ar mhí-úsáid ghnéasach agus ciapadh i scoileanna. Tá go leor díobh seo nasctha le hinfhaighteacht gan srian ar phornagrafaíocht ar líne.

D’fhoilsigh Rialtas na RA a dhréacht-Bhille Sábháilteachta Ar Líne, atá ag dul faoi phróiseas an ghrinnscrúdaithe réamhreachtaigh faoi láthair. Tá sé mar aidhm ag an mBille cuspóirí an Achta um Gheilleagar Digiteach Cuid 3 (a aisghabhann sé) a sheachadadh i dtéarmaí leanaí a chosaint ar phornagrafaíocht ar líne. Rialaíonn sé an t-éiceachóras níos leithne ar líne freisin. Beidh ‘dualgas cúraim’ ar a n-úsáideoirí ag láithreáin atá faoi raon feidhme. Caithfidh siad bearta a thabhairt isteach chun leathadh an ábhair mhídhleathaigh a chosc agus chun úsáideoirí a chosaint ar ábhar ‘dlíthiúil, ach díobhálach’. Mar sin féin, tá roinnt éiginnteachta ann faoi cé chomh héifeachtach agus a bheidh an Bille maidir le dul i ngleic le pornagrafaíocht ar líne. Tá imní fós ar go leor páirtithe leasmhara.

An bhfuil Pornagrafaíocht clúdaithe?

Mar atá dréachtaithe faoi láthair, tá raon feidhme an Bhille nua teoranta do ‘sheirbhísí cuardaigh’ agus ‘seirbhísí úsáideora-le-úsáideoir’. Cé go bhfuil gné úsáideora-le-úsáideoir ag roinnt seirbhísí pornagrafacha - mar shampla, ag ligean do dhaoine a n-ábhar féin a uaslódáil - d’fhágfadh sé seo cuid shuntasach de shuíomhanna pornagrafacha lasmuigh dá raon feidhme. Gan amhras, baineann sé seo an bonn de spriocanna cosanta leanaí an Bhille. Cruthaíonn sé bealach éalaithe sa Ríocht Aontaithe freisin trínar féidir le suíomhanna eile rialáil a sheachaint tríd an fheidhmiúlacht ábhartha a bhaint.

Ina theannta sin, tá imní ann go mbeidh na cumhachtaí forfheidhmithe tapa go leor chun cothrom na Féinne a chinntiú. Tá sé seo ríthábhachtach chun comhlíonadh a chinntiú. Tabharfaidh Bord Aicmithe Scannán na Breataine a thaithí agus a saineolas go léir chun tacú leis an Rialtas agus le Ofcom. Beidh Ofcom freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an gcóras nua. Is é an post a bheidh acu ná a chinntiú go seachadfaidh an Bille Sábháilteachta Ar Líne na cosaintí fiúntacha atá tuillte ag leanaí.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise

Cé nach mbaineann sé go díreach le fíorú aoise le haghaidh pornagrafaíochta, díríodh dúshlán dlíthiúil slua-mhaoinithe ar Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Tugann sé dúshlán do phróiseáil sonraí pearsanta leanaí a bhain úsáid as suíomhanna pornagrafaíochta tráchtála.

Is cosúil go gcuireann an dlí a rialaíonn gníomhaíochtaí an Choimisinéara Faisnéise cosc ​​soiléir ar phróiseáil sonraí den sórt sin. Mar sin féin, níor ghlac an Coimisinéir Faisnéise aon bheart i gcoinne na suíomhanna pornagrafaíochta tráchtála. Deir sé go ndéileálfaidh an nua leis an gceist amach anseo An Bille Sábháilteachta Ar Líne. Faoi láthair tá cruinniú beartaithe idir na dlíthithe agus Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Féadfar an dul chun cinn a mhoilliú trí Choimisinéir Faisnéise nua a cheapadh, a thosóidh ag obair go luath. Is é John Edwards an coimisinéir nua, a bhí ina Choimisinéir Príobháideachta sa Nua-Shéalainn roimhe seo.

Print Friendly, PDF & Email