Albáin

Albáin an bunús luach saothair

Is ábhar nua go leor é fíorú aoise sa chlár oibre ar líne um chosaint leanaí sna Balcáin Thiar, agus san Albáin. Fianaise ó thuarascáil UNICEF 2019 ar a dtugtar “Cliceáil AmháinTaispeánann ”go dtosaíonn leanaí Albánacha ag úsáid an Idirlín ag aois 9.3 bliana ar an meán, agus is dóichí go dtosóidh an ghlúin óg cailíní agus buachaillí ag úsáid níos luaithe, ag 8 mbliana nó níos lú. Ar eispéiris leanaí ar líne, nochtann na torthaí go bhfaca duine as gach cúigear ábhar foréigneach. Bhí caidreamh ag 25 faoin gcéad eile le duine nár bhuail siad roimhe seo. Agus bhuail 16 faoin gcéad le duine go pearsanta ar bhuail siad ar an idirlíon den chéad uair. Ina theannta sin, tuairiscíonn leanbh amháin as gach deichniúr eispéireas gnéasach amháin nach dteastaíonn ar an idirlíon.

10%

Tuairiscíonn leanaí Albanacha ar a laghad eispéireas gnéasach amháin gan iarraidh ar an idirlíon.

Fianaise tugann gníomhaireachtaí idirnáisiúnta um fhorghníomhú an dlí agus eagraíochtaí faire idirlín le fios go bhfuil méadú suntasach tagtha ar na rioscaí agus na cásanna a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne in 2020, rud a thugann le fios go bhfuil creachadóirí gnéis gníomhach go háirithe san Albáin. Ní labhraíonn na gníomhaithe éagsúla atá freagrach as imscrúdú a dhéanamh ar mhí-úsáid agus dúshaothrú gnéasach leanaí ar líne lena chéile ar bhealach córasach. Is minic a oibríonn siad ina n-aonar. Tá easpa tuisceana ag na póilíní agus ag na hionchúisitheoirí ar bhacainní agus ar dhúshláin a chéile. Ina theannta sin, ní théann póilíní ná ionchúisitheoirí i dteagmháil le soláthraithe seirbhísí idirlín ná le comhlachtaí rialála amhail an AKEP, chun dul i ngleic le scrogaill a bhaineann le seoltaí IP a réiteach. Tá deiseanna ann chun oibriú níos dlúithe le chéile, plé a dhéanamh ar na dúshláin a d’fhéadfadh a bheith os comhair gach geallsealbhóra agus chun réitigh ar fhadhbanna coiteanna a aithint. Go minic ní choinnítear cumarsáid ach trí chomhfhreagras foirmiúil.

Straitéis Náisiúnta Nua

Tá an próiseas chun fíorú aoise a chruthú ag céim suthach. Tá príomhpháirtithe leasmhara na hAlbáine ag féachaint don réimse idirnáisiúnta. Tá súil acu go gcuideoidh sé seo leo deiseanna agus dúshláin a thuiscint a chuirfeadh cosaint leanaí chun cinn ar líne. Tá tiomantas an rialtais do leanaí a chosaint ar líne ard sa chlár oibre polaitiúil. Tá an Straitéis Náisiúnta nua um Chibearshlándáil 2020 go 2025 léiríonn sé seo. Sa Straitéis tá caibidil thiomnaithe ag leanaí maidir lena gcosaint sa domhan ar líne. Mar sin féin, ní mór infheistíochtaí láidre a bheith ag gabháil le tosaíochtaí náisiúnta. Is dóigh go mbeidh sé an-deacair do leanaí agus do theaghlaigh na blianta beaga amach romhainn. Tá súil ag an Albáin go gcaithfidh sí dul i ngleic leis an titim réamh-mheasta in OTI mar thoradh ar an bpaindéim dhomhanda.

Chaithfeadh an dlí fíorú aoise a fhorfheidhmiú. Bheadh ​​sé seo sa Dlí um Chosaint agus cearta an Linbh, sa dlí coiriúil, nó i ndlí tiomnaithe, mar atá i gcás gealltóireachta agus cluichí ar líne. Chinnteodh sé seo go gcomhlíonfadh na páirtithe uile, ag aistriú go dlí, ó chóid iompair don earnáil phríobháideach agus do rialtóirí. Ina dhiaidh sin thabharfadh sé seo cur chuige níos rialáilte.

An Bealach Chun Cinn

Tá go leor constaicí féideartha ann maidir le córas fíoraithe aoise a chruthú san Albáin. Ina measc seo tá tuiscint ar an gceist, tosaíocht a thabhairt di agus teagmháil ghníomhach a dhéanamh leis an earnáil phríobháideach. Ciallaíonn sé freisin rialtóirí a chruthú, infheistíocht a dhéanamh i réitigh theicneolaíocha, agus ansin iad a fhorfheidhmiú ar leibhéal an úsáideora nó an bhaile. Tá an tír i gcéim dhigiteach ghníomhach, áit a bhfuil gach gníomhaí lena n-áirítear an rialtas agus an earnáil phríobháideach ag infheistiú i mbonneagar, chun rochtain a fheabhsú trí infhaighteacht níos fearr ar an idirlíon.

Amhail deireadh 2021, is beag eolais atá ann faoi dhearcadh an phobail ar rochtain leanaí ar phornagrafaíocht agus ar an gcothromaíocht cheart idir príobháideacht agus sábháilteacht. Deir staidéar UNICEF “One Click Away” linn go dtuairiscíonn leanaí nach n-úsáideann an chuid is mó de na tuismitheoirí a ndearnadh suirbhé orthu cur chuige gníomhach tuismitheoireachta maidir lena n-úsáid Idirlín. Tá dearcadh níos dearfaí ag tuismitheoirí ar a rannpháirtíocht thacúil.