Nuacht Luach Saothair

Uimh. 18 Summer 2023

Dia duit, gach duine, fáilte romhat chuig eagrán an tsamhraidh 2023 de Rewarding News.

Tá fógra mór le déanamh againn: Tá an Fondúireacht Luaíochta i gcomhpháirtíocht le Coláiste Ríoga na nDochtúirí Ginearálta chun an chéad chúrsa gairmiúil ar líne riamh ar mhífheidhm gnéis agus pornagrafaíocht a tháirgeadh. Tá sé ar fáil anois. Féach thíos le haghaidh tuilleadh sonraí.

Tugann ár spotsolas ar thaighde athbhreithniú ar thaighde ó 42 tír ar neamhord iompair ghnéasach éigeantaigh mar aon le páipéar a thugann tuiscint níos soiléire ar andúil ghnéasach.

Chun ár n-eolas a choinneáil úr, téann foireann TRF go Incheon sa Chóiré Theas i mí Lúnasa chun páirt a ghlacadh sa Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Andúile Iompraíochta.

Mar chuid dár dtiomantas chun tú a choinneáil ar an eolas, molaimid sraith iontach podchraoltaí saor in aisce ó mhúinteoir cumasach agus néareolaí, an Dr Andrew Huberman ó Scoil Leighis Ollscoil Stanford.

Bain sult as an solas na gréine agus má tá an deis agat, déan teagmháil níos minice le daoine fíor sa saol fíor.

Mianta is teo,

Mary Sharpe, POF


Mífheidhmeanna Gnéis & Pornagrafaíocht

Tá an cúrsa ar líne seo atá creidiúnaithe ag RCGP do ghairmithe cúram sláinte agus eile ar an gcéad cheann riamh ar domhan do ghairmithe cúram sláinte agus do ghairmithe eile ar mhífheidhm gnéis agus pornagrafaíocht. Tá 8 modúl idirghníomhacha ann.

D'fhorbair foireann TRF é le linn tréimhse an Phríomhfheidhmeannaigh mar scoláire cuairte in Ollscoil Cambridge. Bainimid úsáid as an téarma “mífheidhm” sa chiall leathan. Tá an cúrsa bunaithe ar fhianaise agus ní léiríonn sé pornagrafaíocht.

Buail leis na saineolaithe

Foghlaimeoidh tú ó shaineolaithe sa réimse chun muinín a thabhairt duit ceisteanna cuí a chur agus na roghanna cóireála is déanaí a thairiscint do chliaint, d’othair nó d’úsáideoirí seirbhíse.

 Cad atá sa chúrsa?

Tá 8 modúl idirghníomhacha ann

  • Bunúsacha – tionchar na pornagrafaíochta ar an inchinn
  • Uirlisí scagthástála le haghaidh neamhord iompair ghnéasach éigeantaigh agus mífheidhmiú gnéasach
  • Mífheidhmiú gnéasach i bhfear atá ina n-úsáideoirí pornagrafaíochta
  • Mífheidhmiú gnéasach i mná atá ina n-úsáideoirí pornagrafaíochta
  • Úsáid pornagrafaíocht i lánúineacha cobhsaí
  • Pornagrafaíocht agus foréigean comhpháirtí dlúth
  • Pornagrafaíocht agus ógánaigh
  • Roghanna cóireála

Tuilleadh eolais faoin gcúrsa anseo.

Praghas tosaigh:  £120.00. Clarú anseo. Scaip an focal le do thoil.


Spotsolas ar thaighde

Déan taighde ceart go leor

San eagrán seo de Rewarding News, tugaimid dhá mhórphíosa taighde isteach. Is cloch mhíle é an chéad cheann, ag tuairisciú ar an tionscadal chun eolaíocht domhanda CSBD a ghlacadh. Bhí ionchur aige ó 71 údar éagsúla. Léiríonn an dara ceann an tOllamh Fred Toates ón Ollscoil Oscailte ag léiriú réaltacht andúile gnéis.

Neamhord iompair ghnéasach éigeantaigh i 42 tír: Léargais ón Suirbhé Idirnáisiúnta Gnéis agus tabhairt isteach uirlisí measúnaithe caighdeánaithe

Abstract

In ainneoin a chuimsithe sa 11ú athbhreithniú ar Aicmiú Idirnáisiúnta Galar, tá fíor-ghanntanas fianaise eolaíoch d’ardchaighdeán ann faoi neamhord iompair ghnéasach éigeantaigh (CSBD), go háirithe i ndaonraí tearcionadaíochta agus tearcfhreastal. Dá bhrí sin, rinneamar scrúdú cuimsitheach ar CSBD ar fud 42 tír, inscne, agus treoshuíomh gnéasach, agus bhailíochtaigh muid na leaganacha bunaidh (CSBD-19) agus gearr (CSBD-7) den Scála Neamhord Iompraíochta Éigeantaigh um Iompar Gnéis chun caighdeán caighdeánaithe, úrscothach a sholáthar. uirlisí scagtha ealaíne le haghaidh taighde agus cleachtas cliniciúil.

Modh

Ag baint úsáide as sonraí ón Suirbhé Idirnáisiúnta ar Ghnéas (N = 82,243; Mage = 32.39 bliain, SD; 12.52), rinneamar measúnú ar airíonna síciméadracha an CSBD-19 agus CSBD-7 agus rinneamar comparáid idir CSBD ar fud 42 tír, trí inscne, ocht gclaonadh gnéasach, agus daoine aonair a bhfuil riosca íseal vs ard acu go n-aithneofaí CSBD orthu.

Torthaí

Bhí 4.8% de na rannpháirtithe san iomlán i mbaol mór CSBD. Breathnaíodh difríochtaí bunaithe ar thír agus ar inscne, cé nach raibh aon difríochtaí bunaithe ar ghnéas-chlaonadh i láthair i leibhéil CSBD. Níor lorg ach 14% de dhaoine aonair a bhfuil CSBD orthu cóireáil don neamhord seo, agus níor lorg 33% eile cóireáil ar chúiseanna éagsúla. Léirigh an dá leagan den scála bailíocht agus iontaofacht den scoth.

Plé agus Conclúidí

Cuireann an staidéar seo le tuiscint níos fearr ar CSBD i ndaonraí tearcionadaithe agus tearcfhreastalaithe agus éascaíonn sé é a aithint i ndaonraí éagsúla trí uirlisí scagthástála bunaithe ar ICD-11 a sholáthar atá inrochtana go héasca i 26 teanga. D’fhéadfadh na torthaí feidhmiú mar bhloc tógála ríthábhachtach freisin chun taighde a spreagadh ar straitéisí coiscthe agus idirghabhála atá bunaithe ar fhianaise, íogair ó thaobh an chultúir de, do CSBD agus nach bhfuil sa litríocht faoi láthair.

Lua: Bőthe, B., Koós, M., Nagy, L., Kraus, SW, Demetrovics, Z., Potenza, MN, Michaud, A., Ballester-Arnal, R., Batthyány, D., Bergeron, S. agus Billieux, J., 2023. Neamhord iompair ghnéasach éigeantaigh i 42 tír: Léargais ón Suirbhé Idirnáisiúnta Gnéis agus tabhairt isteach uirlisí measúnaithe caighdeánaithe. Journal of Behavioral Andúile.

Léigh an páipéar tábhachtach seo leis an Ollamh Fred Toates, “Múnla spreagadh andúile gnéis"

Buaicphointí: “Léiríonn scrúdú ar an gcáineadh ar choincheap an ghnéis mar andúile go bhfuil siad neamhbhailí.”

Abstract

Cuirtear samhail chomhtháite andúile gnéis i láthair, ina bhfuil meascán de shamhlacha bunaithe ar (i) teoiric inspreagtha dreasachta agus (ii) dé-eagrú rialaithe iompair. Baineann an tsamhail le hargóintí leanúnacha faoi bhailíocht choincheap na andúile nuair a chuirtear i bhfeidhm é ar iompar gnéasach. Moltar go bhfuil an fhianaise i bhfabhar inmharthanacht samhail andúile gnéis.

Breathnaítear cosúlachtaí láidre leis an andúil chlasaiceach le drugaí crua agus is féidir gnéithe a thuiscint níos fearr le cabhair ón tsamhail. Áirítear orthu seo comharthaí caoinfhulaingt, formhéadaithe agus tarraingt siar. Áitítear nach n-oireann iarrthóirí eile chun cuntas a thabhairt ar na feiniméin, mar iompar obsessive-compulsive, rialú impulse lochtach, tiomáint ard agus hipirghnéasacht leis an bhfianaise. Tá ról dopamine lárnach don mhúnla. Léirítear ábharthacht an tsamhail maidir le strus, mí-úsáid, forbairt, síceapaite, fantaisíocht, difríochtaí gnéis, síceolaíocht éabhlóideach agus an idirghníomhaíocht le tógáil drugaí.

Lua: Toates, F., 2022. Samhail inspreagtha d’andúil gnéis – Ábharthacht don chonspóid faoin gcoincheap. Léirmheasanna Néareolaíochta & Bith-Iompraíochta, lch.104872.


TRF chun labhairt sa Chóiré Theas ag comhdháil 2023 ICBA

I mí Lúnasa 2023 beidh TRF i láthair ag an 8ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Andúile Iompraíochta ag Incheon, An Chóiré Theas. Cuirfidh ár bPríomhfheidhmeannach, Mary Sharpe, agus an Cathaoirleach, an Dr Darryl Mead, dhá chomhpháipéar ar fáil.

An Chéad: Na himpleachtaí sláinte domhanda a bhaineann le neamhord iompair ghnéasach éigeantaigh

Cabhróidh an páipéar seo le tús a chur le comhrá a nascfaidh an líon mór agus méadaitheach daoine a ídíonn pornagrafaíocht idirlín agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige ar chúram sláinte sna blianta atá le teacht.

Dara: Feasacht ar andúilí iompraíochta a ardú i measc gairmithe: cás-staidéar neamhbhrabúis

Déanfaimid plé anseo ar na cuir chuige atá glactha ag an gcarthanacht oideachais, The Reward Foundation, le naoi mbliana anuas chun cabhrú le gairmithe cúram sláinte, dlí, oideachais agus eile a thuiscint cén fáth a bhféadfadh ról luachmhar a bheith ag foghlaim faoi andúile iompraíochta ina gcuid oibre.

Ba chóir go mbeadh cóipeanna dár láithreoireachtaí le feiceáil ar shuíomh Gréasáin The Reward Foundation go luath i mí Mheán Fómhair.


Podchraoladh Sláinte Molta do 2023

Molaimid go láidir na podchraoltaí a chuir néareolaí cairdiúil agus an-fhaireach Ollscoil Stanford, an Dr Andrew Huberman, amach. Podchraoltaí saotharlainne Huberman a thugtar orthu agus tá siad ar fáil saor in aisce ar YouTube agus ag hubermanlab.com. Tá na cainteanna oiriúnach don tuata ar bheagán eolais faoin eolaíocht. Úsáideann siad saineolaithe chun an chaoi a n-oibríonn an inchinn maidir le hiompraíocht a spreagadh agus andúil a chlúdach. Is fiú iad freisin dóibh siúd a bhfuil eolas níos doimhne acu. Cuirtear taighde ábhartha ar fáil do gach eipeasóid.

An ceann is déanaí, Dr Robert Malenka: Mar a Thiomáineann Do Chiorcaid Luaíochta Do Roghanna clúdaíonn sé ár réimse spéise lárnach, an córas luach saothair, chomh maith le réimse staidéir eile atá ag teacht chun cinn, neamhoird ar speictream an uathachais. Bhunaíomar The Reward Foundation chun cabhrú le daoine tuiscint a fháil ar an gcaoi a spreagann na ciorcaid luach saothair ár n-iompraíocht. In eagráin eile tá pornagrafaíocht clúdaithe ag an Dr Huberman freisin. Mar a Scriosann Andúil Porn Brains na bhFear agus caidreamh rómánsúil i Eolaíocht an Ghrá, an Mhian agus an Cheangail.

Lean linn ar aghaidh Twitter le haghaidh nuashonruithe rialta le linn 2023.