Pleananna Ceachta: Pornagrafaíocht Idirlín

Gné uathúil de cheachtanna The Reward Foundation is ea an fócas ar obair inchinn an déagóra. Is fearr a chabhraíonn sé seo le daltaí athléimneacht i leith díobhálacha féideartha ó úsáid pornagrafaíochta a thuiscint agus a thógáil. Tá an Reward Foundation creidiúnaithe ag Coláiste Ríoga na nDochtúirí Teaghlaigh i Londain chun ceardlanna gairmiúla a theagasc ar thionchar na pornagrafaíochta ar shláinte mheabhrach agus choirp.

Comhlíonann ár gceachtanna treoir reachtúil is déanaí na Roinne Oideachais (rialtas na RA) “Oideachas Caidrimh, Caidrimh agus Oideachas Gnéis (OCG) agus Oideachas Sláinte”. Ailíníonn Eagráin na hAlban leis an gCuraclam um Fheabhas.

Pleananna ceachta: Is féidir pornagrafaíocht idirlín a úsáid mar cheachtanna neamhspleácha nó a sheachadadh i ngrúpa de thriúr nó ceathrar. Tá sleamhnáin PowerPoint i ngach ceacht chomh maith le Treoir do Mhúinteoirí agus, nuair is cuí, pacáistí agus leabhar oibre. Tagann na ceachtanna le físeáin leabaithe, naisc theo le príomhthaighde agus acmhainní eile le haghaidh tuilleadh fiosrúcháin chun na haonaid a dhéanamh inrochtana, praiticiúil agus chomh féinchuimsitheach agus is féidir.

  1. Pornagrafaíocht ar Thriail
  2. Grá, Pornagrafaíocht & Caidrimh
  3. Pornagrafaíocht Idirlín agus Meabhairshláinte
  4. An Turgnamh Porn Mór

Tá ceachtanna uile an Fhorais Luaíochta ar fáil saor in aisce ó TES.com.

Ceacht 1: Pornagrafaíocht ar an Triail

Baineann pornagrafaíocht idirlín úsáid fhorleathan as daoine óga, buachaillí den chuid is mó, ach anois is mó a dhéanann cailíní í.

Sa cheacht seo do dhaltaí scoile uachtaracha chuireamar pornagrafaíocht ar triail. Cuirimid an cheist, "An bhfuil pornagrafaíocht díobhálach?" Cuirimid 8 bpíosa fianaise ar fáil chun cabhrú le daltaí smaoineamh ar na saincheisteanna, an fhianaise mar ghiúiré a cháineadh, agus a bhfíorasc a scríobh suas leis an réasúnaíocht san áireamh. Cloisfidh siad ó néar-mháinlia, fear óg agus bean óg atá ag téarnamh andúiligh porn, síceolaí ar phá thionscal na porn, léiritheoir porn ‘eiticiúil’, agus sainmhíniú na hEagraíochta Domhanda Sláinte ar shláinte ghnéis.

Mar chúlra, deir Aicmiú Idirnáisiúnta Galair na hEagraíochta Domhanda Sláinte (ICD-11) gur féidir úsáid fadhbanna pornagrafaíochta a dhiagnóisiú mar neamhord iompraíochta gnéis éigeantach agus mar neamhord andúileach. Ag an am céanna, íocann an tionscal pornagrafaíochta, cosúil leis an Tionscal Tobac cúpla scór bliain ó shin le caitheamh tobac agus ailse scamhóg, ar ghairmithe cúram sláinte a shéanadh go bhfuil aon nasc idir úsáid porn agus raon fadhbanna sláinte. Feidhmíonn siad go forleathan ar na meáin shóisialta agus ar an idirlíon i gcoitinne. Cruthaíonn sé seo go leor mearbhaill faoi thionchar iarbhír na pornagrafaíochta idirlín go háirithe ar dhéagóirí.

Ceacht 2: Grá, Pornagrafaíocht & Caidrimh

Conas a aithníonn duine tréithe agus gnéithe dearfacha caidreamh pearsanta sláintiúil duine le duine?

Cén tionchar a bhíonn ag nós pornagrafaíochta ar thoiliú gnéasach, brú gnéasach, comhéigean, éigniú, ionsaí gnéis agus cairdeas? Cad iad na rioscaí agus na luaíochtaí a bhaineann le húsáid pornagrafaíochta? Agus cad iad na comharthaí agus na hairíonna a bhaineann le ró-úsáid?

Soláthraíonn an ceacht raon straitéisí chun cabhrú le daltaí a bheith chomh maith agus is féidir leo agus chun caidrimh shláintiúla a fhorbairt amach anseo.

Ceacht 3: Pornagrafaíocht Idirlín agus Meabhairshláinte

Le blianta beaga anuas tá méadú as cuimse tagtha ar shaincheisteanna sláinte meabhrach i measc daoine óga. Chuir an t-athrú ar ghnáthaimh mar thoradh ar an bpaindéim leis an treocht seo.

Breathnaíonn an ceacht ar mhuinín an choirp agus ar an gcaoi ar féidir le suíomhanna pornagrafaíochta agus na meáin shóisialta a bheith ina gcúis le comparáid obsessive le daoine eile ar líne. Breathnaíonn sé freisin ar an gcaoi a ndíríonn cuideachtaí idirlín, go háirithe cuideachtaí pornagrafaíochta agus cearrbhachais, ar leochaileachtaí in inchinn an déagóra chun gur gnáthúsáideoirí iad. Faigheann na daltaí amach nach bhfuil suíomhanna saor in aisce i ndáiríre. Déanann cuideachtaí idirlín billiúin dollar / punt ó aird úsáideora, as a gcuid sonraí pearsanta agus a roghanna a dhíol chun críocha fógraíochta, leathanaigh a íoslódáladh agus táirgí gaolmhara a dhíol.

Tá an ceacht seo dírithe ar dhaltaí scoile uachtaracha ach féadtar é a oiriúnú don scoil íochtarach. Is í an aidhm ná a chur ar chumas na ndaltaí an rud is gnách agus cad is ceist iontu féin agus i ndaoine eile a aithint agus, nuair a thagann ceisteanna chun cinn, fios a bheith acu conas tacaíocht a lorg chomh luath agus is féidir ó fhoinsí iomchuí.

Cuireann sé straitéisí úsáideacha ar fáil chun úsáid idirlín a laghdú agus chun athléimneacht a thógáil.

Ceacht 4: An Turgnamh Mór Porn

Nuashonraíonn an ceacht seo na fíricí agus na staitisticí ó chaint TEDx, ‘The Great Porn Experiment’ ó 2012. Go dtí seo bhí os cionn 14 milliún amharc ar an gcaint agus aistríodh í go 20 teanga.

Míníonn sé na rioscaí a bhaineann le ró-ghéarú i porn idirlín le himeacht ama, mar mhífheidhm erectile a spreagtar le porn, agus an fáth a dtógann déagóirí níos mó ama chun a sláinte ghnéis a aisghabháil ná fir aosta.

Tugann an ceacht dea-scéal le roinnt scéalta téarnaimh ag daoine óga a bhraitheann níos sláintiúla, níos fuinniúla, níos fiontraíche agus níos deacra agus níos rathúla chun cairde a mhealladh nuair a scoireann siad porn.

Tá acmhainní cabhracha ann freisin chun daltaí a chur ar an eolas más mian leo tuilleadh faisnéise a fháil.

Print Friendly, PDF & Email