Pleananna Ceachta: Pornagrafaíocht Idirlín

Gné shainiúil de cheachtanna The Reward Foundation is ea an fócas ar oibriú inchinn an ógánaigh. Is fearr a chuidíonn sé seo le daltaí tuiscint a fháil agus athléimneacht a thógáil i leith díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ann ó úsáid pornagrafaíochta. Tá creidiúnú faighte ag an bhForas Luaíochta ag Coláiste Ríoga na nDochtúirí Ginearálta i Londain chun ceardlanna gairmiúla a mhúineadh ar thionchar na pornagrafaíochta ar shláinte mheabhrach agus fhisiciúil.

Cloíonn ár gceachtanna leis an treoir reachtúil “Oideachas Caidrimh, Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) agus Oideachas Sláinte” de chuid na Roinne Oideachais (rialtas na RA) is déanaí. Tá Eagráin na hAlban ar aon dul leis an gCuraclam don Sármhaitheas.

Pleananna ceachta: Is féidir pornagrafaíocht idirlín a úsáid mar cheachtanna neamhspleácha nó a sheachadadh i ngrúpa de thriúr nó ceathrar. Tá sleamhnáin PowerPoint i ngach ceacht chomh maith le Treoir do Mhúinteoirí agus, nuair is cuí, pacáistí agus leabhar oibre. Tagann na ceachtanna le físeáin leabaithe, naisc theo le príomhthaighde agus acmhainní eile le haghaidh tuilleadh fiosrúcháin chun na haonaid a dhéanamh inrochtana, praiticiúil agus chomh féinchuimsitheach agus is féidir.

  1. Pornagrafaíocht ar Thriail
  2. Grá, Pornagrafaíocht & Caidrimh
  3. Pornagrafaíocht Idirlín agus Meabhairshláinte
  4. Pornagrafaíocht agus Inchinn na nDéagóirí
  5. An Turgnamh Porn Mór

Ba bhreá linn d’aiseolas ionas gur féidir linn iad a fheabhsú.

Má tá na ceachtanna úsáideach duit, ná bíodh drogall ort síntiús a thabhairt dár gcarthanas. Féach ar an gcnaipe DONATE sa bhuntásc thíos.

Ceacht 1: Pornagrafaíocht ar an Triail

Baineann pornagrafaíocht idirlín úsáid fhorleathan as daoine óga, buachaillí den chuid is mó, ach anois is mó a dhéanann cailíní í.

Sa cheacht seo do dhaltaí scoile uachtair chuireamar pornagrafaíocht ar a triail. Cuirimid an cheist, "An bhfuil pornagrafaíocht díobhálach?" Cuirimid 8 bpíosa fianaise ar fáil chun cabhrú le daltaí machnamh a dhéanamh ar na saincheisteanna, an fhianaise a cháineadh mar ghiúiré, agus a mbreithiúnas a scríobh le réasúnaíocht san áireamh. Cloisfidh siad ó néar-mháinlia, fear óg agus bean óg atá ag téarnamh andúiligh porn, síceolaí i bpá an tionscail porn, léiritheoir porn ‘eiticiúil’, agus sainmhíniú na hEagraíochta Domhanda Sláinte ar shláinte ghnéis.

Mar chúlra, deir Aicmiú Idirnáisiúnta Galar na hEagraíochta Domhanda Sláinte (ICD-11) gur féidir úsáid fhadhb pornagrafaíochta a dhiagnóiseadh mar neamhord iompair ghnéasach éigeantaigh agus mar neamhord andúileach.

Ag an am céanna, íocann an tionscal pornagrafaíochta, cosúil leis an Tionscal Tobac cúpla bliain ó shin le caitheamh tobac agus ailse scamhóg, gairmithe cúram sláinte a dhiúltú go bhfuil aon nasc idir úsáid porn agus raon fadhbanna sláinte. Feidhmíonn siad go forleathan ar na meáin shóisialta agus ar an idirlíon i gcoitinne. Cruthaíonn sé seo go leor mearbhaill faoi thionchar iarbhír na pornagrafaíochta idirlín go háirithe ar ógánaigh.

Ba bhreá linn d’aiseolas ionas gur féidir linn iad a fheabhsú.

Má tá na ceachtanna úsáideach duit, ná bíodh drogall ort síntiús a thabhairt dár gcarthanas. Féach ar an gcnaipe DONATE sa bhuntásc thíos.

Ceacht 2: Grá, Pornagrafaíocht & Caidrimh

Conas a aithníonn duine tréithe agus gnéithe dearfacha caidreamh pearsanta sláintiúil duine le duine?

Cén tionchar a bhíonn ag nós pornagrafaíochta ar thoiliú gnéasach, brú gnéasach, comhéigean, éigniú, ionsaí gnéis agus cairdeas? Cad iad na rioscaí agus na luaíochtaí a bhaineann le húsáid pornagrafaíochta? Agus cad iad na comharthaí agus na hairíonna a bhaineann le ró-úsáid?

Soláthraíonn an ceacht raon straitéisí chun cabhrú le daltaí a bheith chomh maith agus is féidir leo agus chun caidrimh shláintiúla a fhorbairt amach anseo.

Ba bhreá linn d’aiseolas ionas gur féidir linn iad a fheabhsú.

Má tá na ceachtanna úsáideach duit, ná bíodh drogall ort síntiús a thabhairt dár gcarthanas. Féach ar an gcnaipe DONATE sa bhuntásc thíos.

Ceacht 3: Pornagrafaíocht Idirlín agus Meabhairshláinte

Le blianta beaga anuas tá méadú as cuimse tagtha ar shaincheisteanna sláinte meabhrach i measc daoine óga. Chuir an t-athrú ar ghnáthaimh mar thoradh ar an bpaindéim leis an treocht seo.

Breathnaítear sa cheacht ar mhuinín an choirp agus ar an gcaoi ar féidir le láithreáin pornagrafaíochta agus na meáin shóisialta a bheith ina gcúis le comparáid dhearfach le daoine eile ar líne. Breathnaítear freisin ar conas a dhíríonn cuideachtaí idirlín, go háirithe cuideachtaí pornagrafaíochta agus cearrbhachais, ar leochaileachtaí in inchinn an ógánaigh chun gnáthúsáideoirí a dhéanamh díobh.

Faigheann daltaí amach nach bhfuil suíomhanna saor in aisce i ndáiríre. Déanann cuideachtaí idirlín na billiúin dollar/punt ó aird an úsáideora, díolachán a sonraí pearsanta agus roghanna chun críocha fógraíochta, leathanaigh a íoslódáiltear agus díolachán táirgí gaolmhara.

Tá an ceacht seo dírithe ar dhaltaí scoile uachtaracha ach féadtar é a oiriúnú don scoil íochtarach. Is í an aidhm ná a chur ar chumas na ndaltaí an rud is gnách agus cad is ceist iontu féin agus i ndaoine eile a aithint agus, nuair a thagann ceisteanna chun cinn, fios a bheith acu conas tacaíocht a lorg chomh luath agus is féidir ó fhoinsí iomchuí.

Cuireann sé straitéisí úsáideacha ar fáil chun úsáid idirlín a laghdú agus chun athléimneacht a thógáil.

Ba bhreá linn d’aiseolas ionas gur féidir linn iad a fheabhsú.

Má tá na ceachtanna úsáideach duit, ná bíodh drogall ort síntiús a thabhairt dár gcarthanas. Féach ar an gcnaipe DONATE sa bhuntásc thíos.

Ceacht 4: Pornagrafaíocht agus Inchinn an Ógánaigh

Breathnaíonn an ceacht seo ar inchinn iontach plaisteach an déagóra. Míníonn sé an fáth a deir néareolaí, “De na gníomhaíochtaí go léir ar an idirlíon, tá an cumas is mó ag porn a bheith andúileach”. Cén tionchar atá aige ar sexting?

Foghlaimíonn daltaí faoin gcaoi a bhfuil gníomhaíochtaí idirlín cosúil le porn, na meáin shóisialta, cearrbhachas, cearrbhachas srl. ina 'spreagthaí sárghnácha' a bhraitheann níos spreagúla ná aon rud eile.

Cé mhéad porn atá i bhfad ró? Cad iad na saincheisteanna sláinte meabhrach agus fisiceach a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis leis? Cén éifeacht atá aige ar ghnóthachtáil nó ar chaidrimh?

Foghlaimíonn na daltaí faoin gcaoi ar féidir leis an inchinn féin-rialú a fheidhmiú, féinrialú a dhéanamh agus na straitéisí a chabhraíonn leis sin a bhaint amach. Faigheann siad amach faoi acmhainní chun cabhrú leo a bheith ar an eolas go maith agus a bheith in ann roghanna dearfacha a dhéanamh.

Ba bhreá linn d’aiseolas ionas gur féidir linn iad a fheabhsú.

Má tá na ceachtanna úsáideach duit, ná bíodh drogall ort síntiús a thabhairt dár gcarthanas. Féach ar an gcnaipe DONATE sa bhuntásc thíos.

Ceacht 5: An Turgnamh Mór Porn

Nuashonraíonn an ceacht seo na fíricí agus na staitisticí ó chaint TEDx, ‘The Great Porn Experiment’ ó 2012, a bhfuil an-tóir air. Go dtí seo bhí os cionn 15 milliún amharc ar an gcaint agus aistríodh go 20 teanga í.

Míníonn sé na rioscaí a bhaineann le ró-ghéarú i porn idirlín le himeacht ama, mar mhífheidhm erectile a spreagtar le porn, agus an fáth a dtógann déagóirí níos mó ama chun a sláinte ghnéis a aisghabháil ná fir aosta.

Tugann an ceacht dea-scéal le roinnt scéalta téarnaimh ag daoine óga a bhraitheann níos sláintiúla, níos fuinniúla, níos fiontraíche agus níos deacra agus níos rathúla chun cairde a mhealladh nuair a scoireann siad porn.

Tá acmhainní cabhracha ann freisin chun daltaí a chur ar an eolas más mian leo tuilleadh faisnéise a fháil.

Ba bhreá linn d’aiseolas ionas gur féidir linn iad a fheabhsú.

Má tá na ceachtanna úsáideach duit, ná bíodh drogall ort síntiús a thabhairt dár gcarthanas. Féach ar an gcnaipe DONATE sa bhuntásc thíos.