Sexting

Is gnách nach n-úsáideann daoine óga an téarma ‘sexting’, is mó a úsáideann acadóirí nó iriseoirí é. Ciallaíonn sé teachtaireachtaí gnéis nó grianghraif díobh féin a sheoladh go leictreonach. Tá athrú tagtha ar an sainmhíniú de réir mar a bhog an teicneolaíocht ó fhóin phóca gan ceamaraí a cheadaigh ach teachtaireachtaí téacs nó glaonna gutháin go húsáid fhorleathan as fóin chliste ar féidir leo éagsúlacht aipeanna meán sóisialta a óstáil ar a bhféadfar teachtaireachtaí, grianghraif agus fiú físeáin a phostáil.

Cuireadh tuarascáil ó Mheán Fómhair 2015 arna choimisiúnú ag eNASCO, Comhghuaillíocht NGO Eorpach um Sábháilteacht Leanaí ar a dtugtar 'Cearta Gnéasacha agus Rioscaí Gnéis i measc Óige Ar Línefolaíonn “athbhreithniú ar an taighde is déanaí ar sexting. Go hachomair, taispeánann sé na nithe seo a leanas:

Fianaise láidir

  1. Bíonn brú i bhfad níos mó ar chailíní ‘gnéas’ agus breithiúnais i bhfad níos géire a sheoladh nuair a roinntear na híomhánna sin thar an faighteoir beartaithe.

Fianaise measartha

  1.  Tuairiscíonn roinnt staidéar go bhfuil céatadáin fíorbheaga de dhaoine óga ag roinnt teachtaireachtaí gnéis, agus thuairiscigh roinnt eile céatadáin níos airde, agus bhain go leor staidéar úsáid as sainmhínithe éagsúla; tríd is tríd ní léir cé mhéad ógánach atá ag roinnt íomhánna gnéis.
  2. Is dóichí go ndéanfaidh daoine óga níos sine agus iad siúd a bhfuil iompraíochtaí glactha riosca nó braite acu ‘gnéas’, ach tá gá le tuilleadh eolais ar dhéimeagrafaic agus ar shaintréithe eile na hóige ‘inscne’.

Ní mór a thuilleadh eolais a fháil

  1. Tá teannas sa litríocht idir cearta daoine óga ar léiriú gnéis agus príobháideacht agus cosaint leanaí. Níl sé soiléir conas atá daoine óga ag smaoineamh ar thoiliú, cad atá á mhúineadh dóibh, agus an tuiscint atá acu ar thoiliú maidir le ‘gnéasscaireacht’ agus íomhánna a roinnt

Is treoir ghinearálta é seo don dlí agus ní ionann comhairle dlí.