An Fondúireacht Luach Saothair

An Fondúireacht Luach Saothair

Is carthanas oideachais ceannródaíoch é The Reward Foundation a fhéachann ar an eolaíocht atá taobh thiar de chaidreamh gnéis agus grá. D'eascair córas luach saothair na hinchinne chun ár ndícheall a dhéanamh chun luach saothair nádúrtha mar bhia, nascadh agus ghnéas a chur chun cinn chun ár marthanacht a chothú.

Sa lá atá inniu ann, tá teicneolaíocht “ollmhóra” curtha ar fáil ag teicneolaíocht idirlín na nduaiseanna nádúrtha sin i bhfoirm bia junk, na meán sóisialta agus pornagrafaíocht idirlín. Díríonn siad ar an réimse is íogaire ar an inchinn, an córas luaíochta. Tá rochtain níos éasca ar phornagrafaíocht idirlín trí theicneolaíocht shoghluaiste tar éis na rioscaí a bhaineann le ró-mhaolú a mhéadú. Níor tháinig ár n-inchinn chun cinn le dul i ngleic le héileamh den sórt sin. Mar thoradh air sin tá an pobal ag fulaingt de bharr neamhoird iompraíochta agus andúile.

Díríonn muid go háirithe ar phornagrafaíocht idirlín ag an. Cé gur mhaith linn díriú ar chaidrimh ghrá shláintiúla, ní féidir é sin a dhéanamh gan ról na pornagrafaíochta a phlé inniu. Féachaimid ar a thionchar ar shláinte mheabhrach agus fhisiciúil, ar chaidrimh, ar ghnóthachtáil agus ar choiriúlacht. Tá sé mar aidhm againn an taighde tacaíochta a dhéanamh inrochtana ag neamh-eolaithe ionas gur féidir le gach duine roghanna eolasacha a dhéanamh maidir le húsáid pornagrafaíochta idirlín.

Cé gur féidir le neamhchosaint ar phornagrafaíocht a bheith neamhdhíobhálach do roinnt daoine, is féidir go n-eascróidh fadhbanna gan choinne i ngníomhaíochtaí sóisialta, ceirde agus sláinte do dhaoine eile as na huaireanta a bhreathnaítear agus na cineálacha a bhreathnaítear orthu. Féadann sé am a chaitheamh sa phríosún, idéalachas féinmharaithe agus fadhbanna sláinte éagsúla. Shíl muid go mb'fhéidir go mbeadh spéis agat foghlaim faoi thaithí saoil na ndaoine sin a thuairiscigh sochair dhochreidte ó porn éirí as tar éis dóibh iarmhairtí diúltacha a bhaint as blianta ró-úsáide. Tá ár gcuid oibre bunaithe ar thaighde acadúil agus ar na cásanna fíor-shaoil ​​seo. Tairgimid treoir maidir le cosc ​​agus athléimneacht i leith struis agus andúile.

Táimid cláraithe mar Eagraíocht Charthanachta Carthanachta na hAlban SC044948, a bunaíodh ar 23 Meitheamh 2014.

Is iad na críocha carthanacha atá againn ná:

  • Oideachas a chur chun cinn trí thuiscint an phobail ar chiorcaid na n-inchinn a chur chun cinn agus conas a idirghníomhaíonn sé leis an gcomhshaol, agus
  • Sláinte a fheabhsú trí thuiscint an phobail a chur chun cinn maidir le hathléimneacht a thógáil le strus.

Tá sonraí iomlána faoin bhForas Luach Saothair cláraithe le hOifig Rialtóir na Carthanachta na hAlban agus tá siad ar fáil ar Láithreán gréasáin OSCR. Tá ár dtuairisceán bliantúil, ar a dtugtar ár dTuarascáil Bhliantúil, ar fáil freisin ó OSCR ar an leathanach sin.

Seo ár bhfoireann ceannaireachta atá ann faoi láthair.

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

Tá an Dr Darryl Mead ina Chathaoirleach ar The Reward Foundation. Is saineolaí é Darryl ar an idirlíon agus an aois faisnéise. Bhunaigh sé an chéad áis idirlín idirlín saor in aisce in Albain i 1996 agus chuir sé comhairle ar rialtais na hAlban agus na Ríochta Aontaithe maidir le dúshláin ár n-aistrithe go sochaí dhigiteach. Is Comhalta é Darryl d'Institiúid Chairte Gairmithe Leabharlainne agus Faisnéise agus Comhlach Taighde Oinigh i gColáiste na hOllscoile, Londain. I mí na Samhna, chuir Darryl deireadh lena thréimhse mar Chathaoirleach ar Bhord The Reward Foundation agus tháinig sé chun bheith ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.

Cuimsíonn Baill an Bhoird ...

Is í Mary Sharpe, Abhcóide, ár gCathaoirleach ó mhí na Samhna 2019. Ón am a chuaigh thart tá spéis ag Mary i gcumhacht an aigne. Iarrann sí ar a cuid taithí ghairmiúil, a cuid oiliúna agus a scoláireachta chun cabhrú le The Reward Foundation dul i ngleic le fíor-cheisteanna an ghrá, an ghnéas agus an Idirlín. Le haghaidh tuilleadh eolais ar Mary cliceáil anseo.

Is comhairleoir oiliúna agus oibre sóisialta í Anne Darling. Soláthraíonn sí oiliúint um Chosaint Leanaí ar gach leibhéal le foireann oideachais in earnáil na scoile neamhspleách. Seachadann sí seisiúin freisin do thuismitheoirí maidir le gach gné de Shábháilteacht Idirlín. Bhí sé ina ambasadóir CEOP in Albain agus cuidigh leis an clár 'Coinnigh Mise Sábháilte' a chruthú do leanaí bunscoile níos ísle.

Chuaigh Mo Gill isteach inár mBord i 2018. Is gairmiúil shinsearach AD ard-spreagtha, speisialtóir Forbartha Eagraíochta, Éascaitheoir, Idirghabhálaí, agus Cóiste í le taithí bhlianta 30 ar eagraíochtaí, foirne agus daoine aonair a fhorbairt. D'oibrigh Mo sna hearnálacha poiblí, príobháideacha agus deonacha i raon de rólanna dúshlánacha a théann in oiriúint go maith le hobair The Foundation Award.

Foghlaim níos mó…

Lean na naisc seo chun tuilleadh eolais a fháil faoi Fhondúireacht an Luach Saothair:

An Fondúireacht Luach Saothair

Déan teagmháil

Mary Sharpe, Cathaoirleach

Ár Fealsúnacht ar Shláinte Gnéis

Oiliúint CPD do Gairmithe

Tionchar Pornagrafaíochta Idirlín ar Shláinte Mheabhrach agus Fhisiceach

Ceardlann Creidiúnaithe RCGP

Oiliúint Chiapadh Gnéasach Corparáideach

Seirbhísí do Scoileanna

Seirbhísí Taighde

Nuacht Blag

TRF sa phreas 2017

TRF sa 2016 Preas

TRF ar Theilifís agus Raidió

Oiliúint do Ghairmithe

Ní thairiscint againn teiripe. Déanaimid seirbhísí comharthaíochta a dhéanann.

Ní thairgeann an Foras Luach Saothair comhairle dhlíthiúil.

Tá an Fondúireacht Luach Saothair comhpháirtithe le:
RCGP_Accreditation Mark_ 2012_EPS_new

Fondúireacht Cáilíochta Big CrannchuirFondúireacht Bronntanais Buaiteoirí Duais UnLtd

Het pornobrein Gary Wilson Boom

Print Friendly, PDF & Email