An Fondúireacht Luach Saothair

An Fondúireacht Luach Saothair

Is carthanas oideachais ceannródaíoch é an Reward Foundation a bhreathnaíonn ar an eolaíocht atá taobh thiar de chaidrimh ghnéis agus ghrá. Tháinig córas luaíochta na hinchinne chun cinn chun luach saothair nádúrtha mar bhia, nascáil agus ghnéas a spreagadh chun ár maireachtáil a chur chun cinn.

Sa lá atá inniu ann, tá leaganacha ‘osnádúrtha’ de na luaíochtaí nádúrtha sin curtha ar fáil ag teicneolaíocht idirlín i bhfoirm bia junk, na meáin shóisialta agus pornagrafaíocht idirlín. Díríonn siad agus sáraíonn siad an limistéar is deise dár n-inchinn, an córas luaíochta. Mhéadaigh rochtain éasca ar phornagrafaíocht idirlín trí theicneolaíocht soghluaiste na rioscaí díobhála ó rómheastachán. Níor tháinig forbairt ar ár gcuid brains chun dul i ngleic le hipear-arousal den sórt sin. Tá pléascadh neamhoird iompraíochta agus andúile mar thoradh air sin.

Ag an Reward Foundation dírímid go háirithe ar phornagrafaíocht idirlín. Cé gur mhaith linn díriú ar chaidrimh ghrá sláintiúla, ní féidir é sin a dhéanamh gan ról na pornagrafaíochta inniu a phlé. Breathnaímid ar a thionchar ar shláinte mheabhrach agus choirp, caidrimh, gnóthachtáil agus coiriúlacht. Tá sé mar aidhm againn an taighde tacaíochta a dhéanamh inrochtana do dhaoine nach eolaithe iad ionas gur féidir le gach duine roghanna eolasacha a dhéanamh maidir le húsáid pornagrafaíochta idirlín.

Meabhair-Shláinte

Cé gur féidir le neamhchosaint ar phornagrafaíocht a bheith neamhdhíobhálach do roinnt daoine, is féidir go n-eascróidh fadhbanna gan choinne i ngníomhaíochtaí sóisialta, ceirde agus sláinte do dhaoine eile as na huaireanta a bhreathnaítear agus na cineálacha a bhreathnaítear orthu. Féadann sé am a chaitheamh sa phríosún, idéalachas féinmharaithe agus fadhbanna sláinte éagsúla. Shíl muid go mb'fhéidir go mbeadh spéis agat foghlaim faoi thaithí saoil na ndaoine sin a thuairiscigh sochair dhochreidte ó porn éirí as tar éis dóibh iarmhairtí diúltacha a bhaint as blianta ró-úsáide. Tá ár gcuid oibre bunaithe ar thaighde acadúil agus ar na cásanna fíor-shaoil ​​seo. Tairgimid treoir maidir le cosc ​​agus athléimneacht i leith struis agus andúile.

Táimid cláraithe mar Eagraíocht Charthanachta Carthanachta na hAlban SC044948, a bunaíodh ar 23 Meitheamh 2014.

Cuspóirí carthanúla
  • Oideachas a chur chun cinn trí thuiscint an phobail ar chiorcaid na n-inchinn a chur chun cinn agus conas a idirghníomhaíonn sé leis an gcomhshaol, agus
  • Sláinte a fheabhsú trí thuiscint an phobail a chur chun cinn maidir le hathléimneacht a thógáil le strus.

Tá sonraí iomlána faoin bhForas Luach Saothair cláraithe le hOifig Rialtóir na Carthanachta na hAlban agus tá siad ar fáil ar Láithreán gréasáin OSCR. Tá ár dtuairisceán bliantúil, ar a dtugtar ár dTuarascáil Bhliantúil freisin, ar fáil ó OSCR ar an leathanach sin.

Seo ár bhfoireann ceannaireachta atá ann faoi láthair.

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

Is í Mary Sharpe, Abhcóide, ár bPríomhfheidhmeannach ó Mhárta 2021. Ó óige tá cumhacht na hintinne tógtha ag Mary. Iarrann sí ar a cuid taithí ghairmiúil leathan, oiliúint agus scoláireacht chun cabhrú leis an Reward Foundation dul i ngleic le fíorcheisteanna an ghrá, an ghnéis agus an Idirlín. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Mháire cliceáil anseo.

I measc Chomhaltaí an Bhoird tá…

Is é an Dr Darryl Mead Cathaoirleach an Reward Foundation. Is saineolaí é Darryl ar an idirlíon agus ar aois na faisnéise. Bhunaigh sé an chéad saoráid idirlín phoiblí saor in aisce in Albain i 1996 agus chuir sé comhairle ar rialtais na hAlban agus na Ríochta Aontaithe faoi na dúshláin a bhaineann lenár n-aistriú go sochaí dhigiteach. Tá Darryl ina Chomhalta d’Institiúid Cairte na nGairmithe Leabharlainne agus Faisnéise.

Is comhairleoir oiliúna agus oibre sóisialta í Anne Darling. Soláthraíonn sí oiliúint um Chosaint Leanaí ar gach leibhéal le foireann oideachais in earnáil na scoile neamhspleách. Seachadann sí seisiúin freisin do thuismitheoirí maidir le gach gné de Shábháilteacht Idirlín. Bhí sé ina ambasadóir CEOP in Albain agus cuidigh leis an clár 'Coinnigh Mise Sábháilte' a chruthú do leanaí bunscoile níos ísle.

Chuaigh Mo Gill isteach inár mBord i 2018. Is gairmiúil shinsearach AD ard-spreagtha, speisialtóir Forbartha Eagraíochta, Éascaitheoir, Idirghabhálaí, agus Cóiste í le taithí bhlianta 30 ar eagraíochtaí, foirne agus daoine aonair a fhorbairt. D'oibrigh Mo sna hearnálacha poiblí, príobháideacha agus deonacha i raon de rólanna dúshlánacha a théann in oiriúint go maith le hobair The Foundation Award.

Ní thairiscint againn teiripe. Déanaimid seirbhísí comharthaíochta a dhéanann.

Ní thairgeann an Foras Luach Saothair comhairle dhlíthiúil.

Oibríonn an Reward Foundation i gcomhar le:
RCGP_Accreditation Mark_ 2012_EPS_new

Fondúireacht Bronntanais Buaiteoirí Duais UnLtd

Het pornobrein Gary Wilson Boom

Print Friendly, PDF & Email