Uimh. 4 Fómhar 2017

FÁILTE

"Tá na hoícheanta líníocht chothromach" mar a deir siad sna codanna seo le linn an fhómhair. Mar sin, d'fhonn aird a thabhairt ar smaointe níos teo, tá cúpla scéalta agus míreanna nuachta faoi The Foundation Reward agus ár ngníomhaíochtaí sna míonna beaga anuas. Ní chuirimid san áireamh gach rud atá déanta againn mar go bhféadfadh tú na scéalta a léamh cheana féin inár míreanna nuachta seachtainiúla ar an láithreán gréasáin nó inár Twitter beatha.

Ag iarraidh séasúr iontach na féile duit nuair a thagann sé. Síocháin agus grá duit uile ó gach duine ag an bhFondúireacht Luach Saothair.

Tá fáilte roimh gach aiseolas ar Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.

San eagrán seo

Creidiúnú RCGP don Fhondúireacht Luach Saothair

Tá an Fondúireacht Luach Saothair creidiúnaithe ag Coláiste Ríoga na gCleachtóirí Ginearálta chun oideachas gairmiúil leanúnach (CPD) a sheachadadh do Dhochtúirí Teaghlaigh maidir le hionchar phornagrafaíocht idirlín ar shláinte mheabhrach agus fhisiceach. Síneann an barántas do bhaill aon cheann de na Coláistí Ríoga eile leighis sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn.

Cuirfimid na ceardlanna lae seo ar fáil go príomha. Is fiú pointí CPT 7 fiú. Tá fáilte roimh shíceolaithe, altraí agus teiripeoirí. Ós rud é go mbeidh gá le cógaseoirí comhairle sláinte a sheachadadh go luath do fhir atá ag iarraidh leigheas thar an gcuntar le haghaidh mífheidhmiú erectile, déanfaimid comhoibriú leo freisin. Tá an plean chun ceardlanna a sheachadadh in Eanáir. Féach amach le haghaidh sonraí. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar na ceardlanna idir an dá linn, téigh i dteagmháil le do thoil mary@rewardfoundation.org.

Do Brain ar porn ag Gary Wilson

An dara heagrán den leabhar den scoth agus gonta seo ar fáil anois.

"Tá Do Brain on Porn scríofa i dteanga shoiléir shimplí atá oiriúnach do shaineolaithe agus do dhaoine aonair araon agus tá sé fréamhaithe go daingean laistigh de phrionsabail na néareolaíochta, na síceolaíochta iompraíochta agus an teoiric éabhlóid ... Mar shíceolaí turgnamhach, chaith mé níos mó ná daichead bliain ag déanamh taighde ar bhonn na n-inspreagtha agus is féidir liom a dhearbhú go n-éilíonn anailís Wilson go maith leis na rudaí a fuair mé. "
An tOllamh Frederick Toates, Ollscoil Oscailte, údar Cén chaoi a n-oibríonn Oibriú ar Dhúil Gnéis: An t-Urgú Enigmatic.

I 2014, nuair Do Brain ar porn ar an gcéad fhoilsiú, pornagrafaíocht ar líne agus ionadaithe teicneolaíochta eile le haghaidh nasc an duine a bhí le feiceáil i ndíospóireacht phoiblí. Ó shin i leith, tá an cultúr níos leithne tar éis a bhaint amach go mall gurb é an bealach chun saoirse gnéis ná go gcuirfí isteach ar scáileán nó go bhfuil sé ag gabháil isteach i teiripeán VR. Déanann an fhianaise pointí sa treo eile. D'fhéadfadh ábhar grafach gnéasach, atá ar fáil ar éileamh, agus i éagsúlacht cosúil gan teorainn, a bheith ina bhagairt shuntasach do leas an duine. Nascann daichead staidéir úsáid pornéine anois chun feidhm chognaíoch níos bochta agus fadhbanna sláinte meabhrach. Déanann fiche trí staidéar nasc porn a nascadh le fadhbanna gnéasacha agus le húsáid níos ísle ar spreagadh gnéis. Tugann cúig cinn díobh seo le fios mar gheall go ndearna na fir a mheasúnú fadhbanna a leigheas trí úsáid porn a dhíchur.

"Limistéar nua míochaine" - Comhdháil Sláinte do Dhaoine Óga RCGP

Murab ionann agus tuairim an phobail, úsáideann déagóirí seirbhísí Dochtúirí Teaghlaigh chomh minic le haoisghrúpaí eile. Dúirt na Dochtúirí Teaghlaigh a chuir muid i láthair ag an gcomhdháil seo nach raibh siad ag iarraidh ceisteanna ceart roinnt othar nuair a bhí coinníollacha áirithe acu. Dúirt GP amháin gurb é an nochtadh faoi thionchar porn ná "cosúil le réimse nua leigheas a fhionnadh nó orgán nua a aimsiú." Bhí áthas orainn go ndeachaigh an cur i láthair go maith agus go raibh sé ábhartha dá gcleachtais chliniciúla. Dúirt na dochtúirí go raibh siad tiomanta na ceisteanna níos dúshlánaí sin a iarraidh sa todhchaí.

Bhí sé seo ar siúl ag an gcéad chomhdháil riamh in Albain maidir le sláinte ógánach. Rinneadh é a chur ar siúl i nDún Éideann ar 17 Samhain agus d'eagraigh an RCGP le saineolaithe maidir le déagóirí a tháinig suas as Londain. Bhí níos mó ná cleachtóirí cúram sláinte 40 sa lucht féachana.

Taighde TRF foilsithe

I mí Feabhra 2017, d'fhreastail an fhoireann TRF ar an 4th Comhdháil Idirnáisiúnta maidir le Addictions Iompraíochta in Iosrael. Chuir an chomhdháil acadúil seo an taighde is deireanaí ar fáil ar na tionchair éagsúla atá ag pornagrafaíocht idirlín ar iompar. Mar gheall ar thábhacht an ábhair seo do phobal na teiripeoirí agus do lucht acadúla taighde pornagrafaíochta, chuir muid earra le chéile chun an taighde seo a chur ar fáil do na pobail seo.

Páipéir Taighde Pornagrafaíochta agus Gnéasachta ag Comhdháil Idirnáisiúnta 4th ar Addictions Iompraíochta foilsithe i Andúil Gnéasach agus Éigeantacht ar líne ar 13 Meán Fómhair 2017. Beidh sé le feiceáil i gcló i Imleabhar 24, Uimhir 3, 2017. Tá cóipeanna saor in aisce ar fáil ar iarratas ó darryl@rewardfoundation.org.

An tIonad um Cheapach Óige agus Ceartas Coiriúil

Rinneadh ár bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Mary Sharpe, ina Chomhlach den Ionad um Cheartas Óige agus Coiriúil (CYCJ) atá lonnaithe in Ollscoil Shrath Chluaidh i nGlaschú. Tá áthas orainn. Dúirt Mary "Tá súil agam go gcabhróidh sé le focal na hoibre taighde agus for-rochtana Fondúireacht an Luach Saothair a leathnú agus ár rannchuidiú le forbairt bheartas poiblí in Albain a fheabhsú." Beidh Mary ag labhairt ag imeacht CYCJ ar 7 Márta 2018 i nGlaschú ar a dtugtar: Cealla liath agus cealla príosúin: Freastal ar riachtanais neurodevelopmental agus cognaíocha daoine óga leochaileacha.

Relationships Scotland - Traenáil Teiripeoir Gnéas do Lánúineacha

Tá go leor cúiseanna ann go n-úsáideann roinnt lánúineacha pornagrafaíocht. Beag beann ar an spreagadh, tá lánúineacha níos mó ag lorg cúnamh ó theiripeoirí gnéis ag Relationships Scotland. Dar le Anne Chilton, an ceann oiliúna ann, i bpraagagrafaíocht 1990 bhí sé ina cheist maidir le timpeall 10% de na lánúineacha a tháinig chun comhairleoireachta. Sa lá atá inniu deir sí gur fadhb é le níos mó ná 70%. Luaitear mar gheall ar úsáid pornagrafaíochta lasmuigh de rialú mar chúis le colscaradh agus briseadh síos caidreamh i líon níos mó caidrimh. Dúirt sí, "tá a fhios acu faoi gach seasamh gnéasach ach níl aon rud faoi intimacy."

Chun cabhrú le teiripeoirí tuiscint a fháil ar an timpeallacht nua porn-sháithithe agus déileáil leis, tugadh cuireadh do TRF roinnt oiliúna a sheachadadh chun an cohórt teiripeoirí is déanaí a bheith á oiliúint. Tá na teiripeoirí gnéis oiliúna beagnach go heisiach i síceolaíocht. Sa lá atá inniu, is cuid riachtanach d'aon oiliúint teiripe caidrimh é tuiscint ar andúil iompraíochta agus an taighde néareolaíochta a thacaíonn leis. Cabhraíonn sé, mar shampla, tuiscint a fháil ar conas is féidir le fir go háirithe, atá mar phríomhúsáideoirí pornagrafaíocht ar líne, dul chun cinn le seánraí nua porn agus is gá leibhéal spreagthaíochta nach féidir le comhpháirtí ar bith a mheaitseáil. Tugtar 'tolerance' ar ghné clasaiceach ar andúil.

Cumann Medico-Chirurgical Dhún Éideann (1821 bunaithe)

Cuireadh an síol beagnach trí bliana ó shin. Ag an am sin, thug ár Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Mary Sharpe cur i láthair do dhaoine gairmiúla ceartais choiriúla faoi thionchar phornagrafaíocht idirlín ar an inchinn dhéag agus a naisc le coireacht gnéasach. Sa lucht féachana bhí síciatraí comhairleach Bruce Ritson ar ospidéal Ríoga Dhún Éideann ar scor agus bunaíodh SHAAP (Gníomhaíocht Sláinte na hAlban ar Fadhbanna Alcóil). Bhí iontas air ar na cosúlachtaí idir an tionchar a bhí ag pornagrafaíocht agus tionchar alcóil ar an inchinn ógánach. Tá spreagadh láidir ag an dá rud a d'fhéadfadh an t-inchinn agus a chuid feidhmeanna a athstruchtúrú, nuair a úsáidtear sé níos mó ná tréimhsí ama, go háirithe i meascáin neamhghnácha daoine óga. Go deimhin léiríonn an taighde go n-éireoidh brainsí úsáideoirí porn éigeantacha óga mar fhreagra ar chéanna ar an gcaoi chéanna leis na brainsí a bhaineann le coitianta agus alcóil nuair a thaispeántar coibhéisí.

Mar thoradh ar an ócáid ​​sin agus ar dhíospóireachtaí ina dhiaidh sin, thug Bruce Ritson cuireadh dúinn dúinn léacht oscailte Chumann Medico-Chirurgical de chuid 190th seisiún i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo.

Tá na dochtúirí ag deireadh géar an chúraim sláinte ionas go mbeidh suim acu i gcónaí i réimse ar bith atá ag teacht chun cinn ar shláinte mheabhrach agus fhisiceach. Bhíomar in ann na forbairtí is déanaí sa taighde a chur ar fáil, lena n-áirítear na páipéir a léiríonn gur féidir le húsáid fiú measartha 'porn (trí uair an chloig sa tseachtain) ábhar liath a chosc i réimsí lárnacha na hinchinne. Tá brains óga neamhghnácha go háirithe leochaileach.

An tSochaí chun Sláinte Ghnéis a Chur Chun Cinn (SASH)

Mar chomhalta Boird den eagraíocht SASH atá bunaithe ar Mheiriceá, éilítear ar ár POF Mary Sharpe freastal ar an gcomhdháil bhliantúil. Níl aon ualach ann idir. Is áthas orainn na forbairtí is déanaí sa réimse a chomhlíonadh agus a phlé le raon leathan cliniceoirí, lucht acadúla agus gairmithe cúram sláinte ó gach cearn de na Stáit Aontaithe agus níos faide anonn. I mbliana bhí muid i Salt Lake City, Utah.

Chomh maith le cainteoirí den scoth mar an tOllamh Warren Binford a labhair faoin taighde maidir le damáiste mharthanach d'íospartaigh íomhánna mí-úsáid leanaí (féach í TEDx caint), rinneamar agallamh ar Uachtarán SASH, Mary Deitch, síceolaí atá oilte go dlíthiúil faoina taithí i gcleachtas déileáil le ciontóirí gnéis. Chuiramar agallamh ar fhear óg áitiúil, Hunter Harrington, (17 bliain d'aois) a bhfuil éagothroime porn ag teacht chun cinn é féin. Chuir sé ar a mhisean é cuidiú le daoine eile a fuarthas agus nuair is féidir iad chun daoine óga eile a chosc ó strus. Beidh na hagallaimh in eagar ar fáil ar ár láithreán gréasáin in am trátha.

Grúpa Theatre Óige, Tógann Wonder Fools Porn in Éifeacht Coolidge

Bhí an Fondúireacht Luach Saothair mar chomh-urraitheoir chomh maith le Wonder Fools, grúpa amharclainne óige na hÉireann, nuair a tháirgeadh Éifeacht Cool Cool. Féach anseo dár scéal níos luaithe air.

Is bealach iontach oideachais é bealaí léiriúcháin beo go háirithe do dhaoine óga agus imní an-dlúth dá gcroí.

Cóipcheart © 2018 An Fondúireacht Luach Saothair, Gach ceart ar cosaint.
Tá an ríomhphost seo á fháil agat toisc go roghnaigh tú isteach ar ár láithreán gréasáin www.rewardfoundation.org.Is é ár seoladh poist:

An Fondúireacht Luach Saothair

Sráid 5 Rose

Edinburgh, EH2 2PR

an Ríocht Aontaithe

Dúinn Cuir le do leabhar seoltaí

Ar mhaith leat a athrú conas a fhaigheann tú na ríomhphoist seo?
Is féidir leat nuashonraigh do chuid roghanna or díliostáil ón liosta seo

Ríomhphost Margaíocht Powered by MailChimp

Print Friendly, PDF & Email