Oiliúint Chiapadh Gnéasach Corparáideach

"Ní mór do cheannairí gnó a chruthú go bhfuil siad ag tabhairt gnímh chun deireadh a chur le ciapadh gnéasach" a dhearbhaíonn an Coimisiún um Chomhionannas agus um Chearta an Duine.

An raibh a fhios agat…?

... go bhfuil féachaint go rialta ag fénagrafaíocht idirlín go dlúth le hiompar sexist agus misogynist? Le deich faoin gcéad d'fhir fásta sa Ríocht Aontaithe a ligean isteach go n-úsáidfí pornagrafaíocht idirlín crua ag obair. Murab ionann agus neamhord alcóil nó drugaí, tá sé níos deacra teacht ar iompar gnéasach éigeantach ach níl a chuid éifeachtaí níos lú díobhálach. Tá fir óga sásta go háirithe le húsáid éigeantach agus, níos mó, mná óga.

I mí na Nollag 2017, scríobh an Coimisiún um Chomhionannas agus um Chearta an Duine chuig Cathaoirligh FTSE 100 agus cuideachtaí móra eile ag rá go nglacfaidh sé gníomh dlíthiúil i gcás go bhfuil fianaise ann go bhfuil teip shóisialta aige chun gnéaschiapadh a chosc nó a phlé. Tharla sé seo mar fhreagra ar scannail gnéaschiapadh Hollywood agus Westminster, agus ar an bhfeachtas #MeToo. D'iarr sé orthu fianaise a sholáthar:

  • na cosaintí atá acu i bhfeidhm chun cosc ​​a chur ar ghnéaschiapadh
  • cad iad na céimeanna atá glactha acu chun a chinntiú go bhfuil gach fostaí in ann cásanna ciaptha a thuairisciú gan eagla ar athdhéanamh
  • conas a bheartaíonn siad cosc ​​a chur ar ciapadh sa todhchaí
Call a Gníomhaíochta

Tá gach eagraíocht leochaileach ar an mbaol a bhaineann le saincheisteanna gnéaschiapadh. Lig dúinn cabhrú leat freagairt go héifeachtach trí chur chuige iomlán lucht oibre a fhorbairt chun an riosca seo a mhaolú. Cuirfimid seirbhísí ar fáil chun íomhá poiblí do chuideachta agus an lucht oibre i réimse an iompair ghnéasach a chosaint.

Áirítear Seirbhísí
  1. Ceardlann lánaimseartha do ghairmithe gairme agus Acmhainní Daonna ar an tionchar a bhíonn ag pornagrafaíocht idirlín ar shláinte mheabhrach agus fhisiceach. Tá sé creidiúnaithe ag Coláiste Ríoga na nDochtúirí Teaghlaigh.
  2. Cúrsa leath-lae do ghairmithe AD ar an tionchar a bhíonn ag pornagrafaíocht ar an idirlíon ar shláinte mheabhrach agus fhisiceach, gnéaschiapadh, dliteanas coiriúil agus damáiste clú. Foghlaimíonn rannpháirtithe trí chás-staidéir agus taighde faoi cad is féidir oiliúint a chur i bhfeidhm chun cur le freagracht dhlíthiúil cuideachta chun gnéaschiapadh a chosc sa todhchaí
  3. Ceardlanna lá lae nó lánaimseartha do ghrúpaí de bhainisteoirí 30-40 ar thionchar pornagrafaíocht idirlín ar shláinte, ar iompar san ionad oibre, ar dhliteanas coiriúil pearsanta agus ar conas a athléimneacht a thógáil mar bheart coisctheach i gcoinne saincheisteanna gnéaschiapadh
  4. Léacht tosaigh 1 uair ar aon mhéid de ghrúpa a mhíníonn tionchar pornagrafaíocht idirlín ar shláinte, ar iompar san ionad oibre, dliteanas coiriúil phearsanta agus conas athléimneacht a thógáil mar bheart coisctheach.
Fúinn

Is é an Fondúireacht Luach Saothair - Grá, Gnéas agus Idirlíon, carthanas oideachais idirnáisiúnta a thugann cainteanna agus ceardlanna ar thionchar phornagrafaíocht idirlín ar shláinte, ar ghnóthachtáil, ar chaidrimh agus ar choiriúlacht. Tá creidiúnú againn ó Choláiste Ríoga na gCleachtóirí Ginearálta chun oiliúint leanúnach ghairmiúil forbartha a sholáthar sa réimse seo do ghairmithe cúram sláinte agus do dhaoine eile atá freagrach as sláinte an fhostaí.

Rinne ár bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Mary Sharpe, Abhcóide, fostaíocht agus dlí coiriúil a chleachtadh agus tá taithí fhorleathan aige ar phearsanra oiliúna ag leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta. Le blianta 9 thug sí tóir do bhaill foirne agus do mhic léinn in Ollscoil Cambridge i bhforbairt ceannaireachta pearsanta. Oibrímid freisin le raon comhpháirtithe lena n-áirítear gairmithe AD agus síceolaithe.

Tionchar

Nuair a thagann daoine ar an eolas faoi an acmhainneacht a bhaineann le neamhoird bhunúsacha a bhaineann le húsáid pornagrafaíochta, tá siad níos sásta freagracht phearsanta a ghlacadh as athrú. Is straitéis éifeachtach é oiliúint a dhíriú ar na cúiseanna fréamhacha chun ciapadh gnéasach a chosc nó a laghdú sa todhchaí.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le mary@rewardfoundation.org   Soghluaiste: + 44 (0) 7717 437 727

* Tarlaíonn ciapadh gnéasach nuair a ghlacann duine le hiompar nach dteastaíonn a bhfuil gnéas gnéasach aige agus a bhfuil sé de chuspóir nó éifeacht aige diúltú duine a shárú nó timpeallacht imeaglú, aimhreasach, díghrádúil, maolaithe nó ionsaitheach a chruthú dóibh.

Is féidir le 'nádúr gnéasach' iompar ó bhéal, neamhbhriathartha nó fisiceach a áireamh, lena n-áirítear dul chun cinn gnéasach neamhshuartha, teagmháil míchuí, foirmeacha ionsaithe gnéis, scéalta gnéasacha, grianghraif nó líníochtaí pornagrafacha a thaispeáint, nó ríomhphoist a sheoladh le hábhar de chineál gnéasach.