Mary Sharpe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Rugadh Mary Sharpe i nGlaschú agus d'fhás sé suas i dteaghlach atá tiomanta don tseirbhís phoiblí trí mhúineadh, dlí agus leigheas. Ó aois óg, bhí cuma an intinn iontu agus bhí sé ag foghlaim mar gheall air ó shin i leith.

Oideachas agus Taithí Gairmiúil

Chríochnaigh Mary céim Mháistir Ealaíon in Ollscoil Ghlaschú i bhFraincis agus i nGearmáinis le síceolaíocht agus fealsúnacht mhorálta. Lean sí é seo le céim sa Bhaitsiléir sa dlí. Tar éis di céim a bhaint amach rinne sí cleachtadh mar aturnae agus mar Abhcóide. Ar feadh na mblianta seo chugainn, bhí Mary ag obair in Albain agus ag an gCoimisiún Eorpach sa Bhruiséil. Thug sí faoi obair iarchéime ansin in Ollscoil Cambridge agus rinneadh teagascóir inti le blianta fada. I 13 d'fhill Mary ar Dhámh na nAbhcóidí, Scottish Bar, chun a hárthach cúirte a athnuachan. I 2012 ní raibh sí ag cleachtadh chun The Reward Foundation a bhunú. Tá sí fós ina ball den Choláiste Dlí agus Cirt agus Dámh na nAbhcóidí.

Ollscoil Cambridge

D'fhreastail Mary ar Ollscoil Cambridge i 2000-1 chun obair iarchéime a dhéanamh ar chaidreamh gnéis agus caidreamh cumhachta inscne ó thréimhse na Seaniarsmaí Clasaiceacha go dtí an Ré Coiteann luath. Tá tionchar fós ag na córais luachmhara seo ar an domhan inniu.

Ag Feabhsú Feidhmíochta Buaic

Thar 2001 go 2003 Rinne Mary oiliúint mar éascaitheoir ceardlainne san Ollscoil i bhforbairt cheannaireachta pearsanta. D'fhorbair dhá eagraíocht idirnáisiúnta a bhuaigh duaiseanna an cheardlann agus bhí sí bunaithe ar thaighde síceolaíochta agus néareolaíochta. De réir mar a bhí an teicneolaíocht níos daingne i saol daoine, cén cineál scileanna atá de dhíth ar dhaoine inniu chun go mbeidh rath orthu? Chun é seo a fhreagairt, dhear Mary Mary ceardlann lae 2 do roinn forbartha céimithe Ollscoil Cambridge. Tugadh “Feidhmíocht Buaicphointe a Choinneáil” ar an gceardlann. Is cúrsa praiticiúil, fianaise-bhunaithe é chun an chaoi a bhfoghlaimímid, nósanna athraithe, cinntí a dhéanamh agus a bheith feasach ar na rioscaí a bhaineann le ró-úsáid na teicneolaíochta le haghaidh siamsaíochta a thaispeáint. Bhí an fócas ar athléimneacht a fhorbairt maidir le strus, nascadh le daoine eile agus bheith ina gceannairí éifeachtacha. D'oibrigh sí freisin mar mheantóir do mhic léinn fiontraíochta agus scríbhneoir eolaíochta don Institiúid Cambridge-MIT. Is comhfhiontar é seo idir Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts (MIT) agus Ollscoil Cambridge.

Forbairtí Taighde

Tá a cleamhnú le hOllscoil Cambridge fós tríd an dá cheann Coláiste Naomh Edmund agus Coláiste Lucy Cavendish i gcás ina bhfuil sí ina Ball Comhlach. Chaith Mary bliain mar Scoláire Cuairte i gColáiste St Edmund's, Ollscoil Cambridge i 2015-16. Thug sé seo deis di an taighde a choinneáil ar an eolaíocht atá ag teacht chun cinn maidir le andúil iompraíochta, go háirithe pornagrafaíocht idirlín. Le linn na tréimhse sin labhair sí ag dosaen comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta. D'fhoilsigh Mary alt ar “Straitéisí chun Andúile Pornagrafaíocht Idirlín a Chosc” anseo (leathanaigh 105-116). Bhí sí ina comhúdar ar chaibidil freisin Ag Obair le Ciontóirí Gnéis - Treoir do Chleachtóirí foilsithe ag Routledge.

Leanann Mary leis an obair ar andúil iompraíochta mar bhall den An Cumann Idirnáisiúnta um Staidéar ar Andúil Iompraíochta. Foilsíonn sí taighde ar an réimse seo atá ag teacht chun cinn in irisí piarmheasúnaithe. Is féidir an páipéar is déanaí a fháil anseo.

An Fondúireacht Luach Saothair

An smaoineamh ar an taighde eolaíoch faoi ghrá gnéasach a bheith inrochtana go poiblí ar an gcéad criostalaithe in 2006. An bhliain sin chuir Mary isteach páipéar ar "Gnéas agus Andúile" ag an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta Síceolaíochta Dearfach sa Phortaingéil. Ní raibh an t-idirlíon ach ag éirí imní. D'fhorbair an smaoineamh chun an bunús a chruthú i ndáiríre tar éis 2012 mar thoradh ar an ócáid ​​seo a leanas.

Siamsaíocht agus Dearadh Teicneolaíochta (TED)

An TED tá coincheap bunaithe ar “smaointe ar fiú iad a roinnt”. Is ardán oideachais agus siamsaíochta é atá ar fáil mar chainteanna beo agus ar líne. D'fhreastail Mary ar TED Global i nDún Éideann i 2011. Go gairid ina dhiaidh sin iarradh uirthi an chéad cheann a eagrú TEDx Imeacht Ghlaschu i 2012. Ceann de na cainteoirí a bhí i láthair ná Gary Wilson a roinnigh na torthaí is déanaí dá chuid láithreán gréasáin faoi ​​thionchar pornagrafaíocht ar líne ar an inchinn i gcaint a dtugtar "An Turgnamh Porn Mór". Ó shin i leith, breathnaíodh an chaint sin thar 11.6 milliún uair agus aistríodh í go 18 languages.

Leathnaigh Gary Wilson a phlé coitianta i leabhar den scoth, atá anois sa dara heagrán, ar a dtugtar Do Brain on Porn: Pornagrafaíocht Idirlín agus an Eolaíocht atá ag Teacht Chun Cinn. Mar thoradh ar a chuid oibre, na mílte duine Tá sé luaite ar shuíomhanna gréasáin aisghabhála porn gur spreag faisnéis Gary iad chun triail a bhaint as an bporn a scor. Thuairiscigh siad gur thosaigh a gcuid fadhbanna sláinte gnéis agus mothúchánacha ag laghdú nó ag imeacht ina dhiaidh sin. Chun cuidiú leis an bhfocal a scaipeadh faoi na forbairtí suimiúla agus luachmhara seo i gcúrsaí sláinte sóisialta, chomhbhunaigh Mary The Reward Foundation le Dr Darryl Mead ar 23rd Meitheamh 2014.

Ár Fealsúnacht

Uaireanta cuireann daoine ceist orainn an mbainimid úsáid as porn. Is é an freagra “níl, ní dhéanaimid”, ach ní theastaíonn uainn cosc ​​a chur ar dhaoine eile é sin a dhéanamh. Is rogha phearsanta é. Is mian linn, áfach, cabhrú le daoine rogha 'eolasach' a dhéanamh bunaithe ar an bhfianaise ón taighde atá ar fáil faoi láthair go háirithe má tá úsáid fadhbanna forbartha acu.

Déanaimid feachtas chun rochtain éasca leanaí ar phornagrafaíocht idirlín a laghdú mar gheall go bhfuil mórán de taighde léiríonn páipéir go bhfuil sé dochrach do leanaí ag a gcéim leochaileach d'fhorbairt inchinne. Tá ardú suntasach tagtha ar an scéal mí-úsáid ghnéasach linbh-ar-leanbh le 6 bliain anuas, i ngortuithe gnéis a bhaineann le porn de réir gairmithe cúram sláinte a d'fhreastail ar ár gceardlanna agus b'fhéidir fiú básanna. Tá muid i bhfabhar Acht Geilleagar Digiteach Rialtas na Ríochta Aontaithe 2017 a éilíonn fíorú aoise i gcás úsáideoirí mar gur beart cosanta leanaí é ar an gcéad dul síos. Ní piléar airgid é, ach is áit mhaith tosaithe é. Ní ghlacfaidh sé ionad an ghá le hoideachas faoi rioscaí. Agus cé a bhaineann tairbhe as mura ndéanaimid aon rud?

Dámhachtainí agus Rannpháirtíocht

Tá roinnt dámhachtainí faighte ag ár bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin ó 2014 chun obair an Fhorais a fhorbairt. Thosaigh sé le bliain oiliúna trí Ghradam Gothaithe Nuálaíochta Sóisialta a fhaigheann tacaíocht ó Rialtas na hAlban. Seachadadh é seo ag An Pota Leálachta i nDún Éideann. Ina dhiaidh sin, dhá dhámhachtain nua-thionscanta ó UnLtd, beirt ón Iontaobhas Oideachais agus ceann eile ón gCiste Crannchuir Náisiúnta. D'úsáid Mary an t-airgead ó na dámhachtainí seo chun díthocsainí digiteacha a stiúradh i scoileanna. Tá pleananna ceachta forbartha aici freisin maidir le pornagrafaíocht do mhúinteoirí le húsáid i scoileanna. I 2017 forbraíonn sí ceardlann lae atá creidiúnaithe ag Coláiste Ríoga na nDochtúirí Teaghlaigh. Cuireann sé oiliúint ar dhaoine gairmiúla maidir le tionchar pornagrafaíochta idirlín ar shláinte mheabhrach agus fhisiciúil.

Tháinig Mary isteach le Bord Stiúrthóirí an Cumann chun Sláinte Ghnéis a Chur Chun Cinn sna Stáit Aontaithe i 2016. Tá sí ina chathaoirleach ar an gCoiste um Chaidreamh Press agus Coiste Abhcóideachta. Tá sí gníomhach freisin sa Eagraíocht Náisiúnta um Chóireáil Éisteoirí. Seo a chuir sí le páipéar maidir le hIompar Díobhálach Díobhálach a Chosc Chuir Mary ceardlanna 3 ar fáil do chleachtóirí faoi thionchar na pornagrafaíochta idirlín ar iompar gnéasach dochrach.

I 2017 rinneadh Mary Comhlach ag an Lárionad um Cheartas Óige agus Coiriúil in Ollscoil Strathclyde. Ba í an ranníocaíocht tosaigh a bhí aici labhairt ag imeacht CYCJ ar 7 Márta 2018 i nGlaschú. Cealla liath agus cealla príosúin: Freastal ar riachtanais neurodevelopmental agus cognaíocha daoine óga leochaileacha. I 2018 ainmníodh í mar cheann de na WISE100 ceannairí mná i bhfiontar sóisialta.

Nuair nach mbíonn sé ag obair ar an gcarthanas, bíonn Mary ag siúl, ag snámh, ag taisteal agus ag damhsa.

Déan teagmháil le Mary ar ríomhphost ag mary@rewardfoundation.org.

Print Friendly, PDF & Email