Cúrsa Creidiúnaithe RCGP

Ceardlann Creidiúnaithe RCGP

Bronnadh stádas Creidiúnaithe RCGP ar Fhondúireacht Reward chun ceardlann lae a sheachadadh atá creidiúnaithe ag Coláiste Ríoga Dhochtúirí Teaghlaigh na Ríochta Aontaithe ar Tionchar Pornagrafaíochta Idirlín ar Shláinte Mheabhrach agus Fhisiceach. Táimid ag margú air faoi láthair Pornagrafaíocht agus Mífheidhmeanna Gnéasacha. Soláthraíonn sé pointí CPD 7 don leagan lá iomlán agus creidmheasanna 4 don leagan leathlae. Is féidir leat níos mó sonraí a fháil faoi gach cúrsa nó áirithint a thosú trí chliceáil ar an nasc seo.

RCGP_Accreditation Mark_ 2012_EPS_newIs é RCGP an comhlacht ballraíochta gairmiúil agus caomhnóir na gcaighdeán do dhochtúirí teaghlaigh atá ag obair chun sármhaitheas i gcúram sláinte príomhúil a chur chun cinn. Mar Dhochtúir Teaghlaigh (GP), is freagracht ghairmiúil é d’eolas a choinneáil agus do scileanna a choinneáil suas chun dáta trí Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD). Ceanglaítear ar Dhochtúirí Teaghlaigh 50 creidmheas (uair an chloig) d’Oideachas Gairmiúil Leanúnach a dhéanamh gach bliain mar chuid dá bpróiseas athbhailíochta gairmiúil.

An Prionsabail Chroí le haghaidh Forbairt Ghairmiúil Leanúnach ó Acadamh na gColáistí Míochaine Ríoga treoir ar conas ba cheart do ghairmithe leighis a CPD a dhéanamh. D'fhéadfadh an cúrsa seo a bheith ábhartha chun creidmheasanna CPD a fháil do bhaill de na Coláistí Leighis Ríoga seo a leanas:

Tá ár gcúrsa oscailte do dhlíodóirí, d'oideachasóirí agus do dhaoine gairmiúla eile. Glacann Dlí-Chumann na hAlban é le haghaidh CPD faoina prótacal féin-dheimhniúcháin.

Tionchar Pornagrafaíochta Idirlín ar Shláinte Mheabhrach agus Fhisiceach

Tugann ár gceardlann aon lae uaireanta 6 de mhúineadh aghaidh le duine agus uair a chloig de léamh réamhchúrsa, ag seachadadh suas le 7 uair an chloig de chreidmheasanna CPD.

Tá leagan leath-lae den cheardlann ar fáil ar iarratas. Is féidir an cúrsa iomlán a sheachadadh freisin mar sheisiúin leath-lá thar laethanta 2 nó seisiúin 2 uair an chloig thar laethanta 3.

Tá ábhar an chúrsa bunaithe go hiomlán ar fhianaise agus tugann sé deis mhaith le haghaidh foghlama agus plé machnamhach. Clúdaíonn sé:

  1. Sainmhínithe ar shaincheisteanna sláinte gnéis a bhaineann le pornagrafaíocht
  2. Bunús bunúsacha maidir le andúile
  3. Ús pornagrafaíocht agus a impleachtaí
  4. Tionchar ar shláinte fhisiciúil
  5. Tionchar ar shláinte mheabhrach - daoine fásta agus déagóirí
  6. Roghanna cóireála
  7. Dúshláin i gcleachtas

I measc na n-ábhar teagaisc tá bileoga tacaíochta. Beidh rochtain ag lucht freastail ar raon acmhainní ar líne, lena n-áirítear naisc fhorleathan leis na páipéir bhunúsacha taighde.

Más mian leat go dtabharfadh an Reward Foundation an cheardlann seo chuig do chleachtas, an Coláiste Ríoga nó an Bord Sláinte, cuir nóta chugainn le do thoil ag baint úsáide as an bhfoirm teagmhála ag bun an leathanaigh seo. Tá taithí againn i dteagasc sna Stáit Aontaithe agus ar fud na hEorpa.

Print Friendly, PDF & Email