Sexting faoi dhlí na hAlban


Ní téarma dlíthiúil é “sexting”. Faoi láthair, d'fhéadfaí “gnéasú” in Albain a ionchúiseamh faoi cheann amháin de na reachtanna iomadúla agus is ceist chasta í. Is iad na rannóga reachta thuas na príomhchinn is dócha a úsáidfidh ionchúisitheoirí. Cibé rud a thugaimid air, is gníomhaíocht phríomhshrutha é 'sexting' i measc leanaí agus daoine fásta araon. Tá coireacht cibear-chumasaithe ar cheann de na hearnálacha coireachta is mó fáis inniu.

Tá ár bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Mary Sharpe, ina Ball de Dhámh na nAbhcóidí agus den Choláiste Dlí agus Cirt. Tá taithí aici ar an dlí coiriúil maidir le taobhanna an ionchúisimh agus na cosanta araon. Tá Mary Sharpe ar an liosta neamhchleachtach faoi láthair agus í i mbun an charthanais. Tá sí sásta labhairt le tuismitheoirí, le scoileanna agus le heagraíochtaí eile i gcoitinne faoi na himpleachtaí praiticiúla a bhaineann leis an dlí maidir le cionta gnéis a bhaineann le pornagrafaíocht. Ní bheidh sí in ann comhairle dlí a sholáthar do chásanna sonracha.

Tá dlí coiriúil in Albain difriúil ón dlí i Sasana agus sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann. Déileáil le hoifigigh dlí gearáin ar a bhfuil lucht acadúla agus iriseoirí glaoch ar "sexting" cosúil le haon choireacht a d'fhéadfadh a bheith ann. Déanann siad seo ar bhonn aonair. Cuirfear leanaí faoi 16 chuig an Córas Éisteachta Leanaí.

Má chiontaítear iad i gcion gnéis, tá raon na bpianbhreitheanna leathan. Áireofar leo fógra faoi Chlár na gCiontóirí Gnéis do na blianta 16 sin. I gcás leanaí faoi 16, déileálfar le cionta gnéis mar chiontú, cé nach dtugtar sin air, chun críocha an Achta um Athshlánú Ciontóirí 1974. Ciallaíonn sé go mbeidh orthu a leithéid de chion a nochtadh i ndoiciméid oifigiúla. Tá tionchar praiticiúil an chiona ghnéasaigh ar fhostaíocht, ar an saol sóisialta agus ar thaisteal do dhuine faoi agus os cionn 16 suntasach agus is beag tuiscint a bhíonn orthu.

De réir mar a thagann cibearbhulaíocht agus gnéaschiapadh níos forleithne, tá cur chuige níos réamhghníomhach ag údaráis ionchúisimh. Caithfidh múinteoirí, tuismitheoirí agus leanaí iad féin a chur ar an eolas faoi na rioscaí. Tá an Fondúireacht Luach Saothair ag forbairt pleananna ceachta do scoileanna faoin dlí sa réimse seo. Má tá suim agat, téigh i dteagmháil lenár POF ag mary@rewardfoundation.org le haghaidh tuilleadh eolais.

Is treoir ghinearálta é seo don dlí agus ní ionann comhairle dlí.

<< Sexting Sexting faoi dhlí Shasana, na Breataine Bige & TÉ >>

Print Friendly, PDF &amp; Email