Sexting faoi dhlí na hAlban

Ní téarma dlíthiúil é “sexting”. Is é “Sexting”ábhar féin-tháirgthe sainráite go gnéasach”A dhéantar go príomha trí fhóin chliste. Faoi láthair, d'fhéadfaí iompar “gnéasaithe” de chineálacha éagsúla in Albain a ionchúiseamh faoi cheann amháin de na reachtanna iomadúla agus is ceist chasta í. Is iad na rannóga reachta thuas na príomhchinn is dócha a úsáidfidh ionchúisitheoirí. Cibé rud a thugaimid air, is gníomhaíocht phríomhshrutha é 'sexting' i measc leanaí agus daoine fásta araon. Díreach mar a aontaíonn leanbh le híomhá a dhéanamh nó a sheoladh, ní fhágann sé go bhfuil sé dlíthiúil. Tá coireacht cibear-chumasaithe ar cheann de na hearnálacha coireachta is mó fáis inniu.

Is é an cion stalcaireacht ná cúrsa iompair a dhéanamh le hintinn eagla agus aláram a chruthú. Is féidir an t-iompar go léir nó cuid de a dhéanamh trí fhón póca nó trí shuímh meán sóisialta agus ábhar foilsithe faoin duine sin. Tá sé ag éirí níos coitianta i measc leanaí. Ní bhaineann sé ach le stalcaireacht go pearsanta.

Tá ár gCathaoirleach, Mary Sharpe, ina Ball de Dhámh na nAbhcóidí agus den Choláiste Dlí agus Cirt. Tá taithí aici ar an dlí coiriúil maidir le taobhanna an ionchúisimh agus na cosanta araon. Tá Mary Sharpe ar an liosta neamhchleachtais faoi láthair agus í ag plé leis an gcarthanas. Tá sí sásta labhairt le tuismitheoirí, le scoileanna agus le heagraíochtaí eile i gcoitinne faoi na himpleachtaí praiticiúla a bhaineann leis an dlí maidir le cionta gnéis a bhaineann le pornagrafaíocht. Ní bheidh sí in ann comhairle dlí a sholáthar do chásanna sonracha.

Tá an dlí coiriúil in Albain difriúil ón dlí i Sasana agus sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann. Féach seo airteagal mar gheall ar an staid ann chomh maith lenár staid leathanach air. Déileálann oifigigh dlí le gearáin faoi na rudaí a thugann lucht acadúil agus iriseoirí ar “ghnéasú” mar aon choir eile a d'fhéadfadh a bheith ann. Déanann siad é seo ar bhonn aonair. Is iondúil go ndéantar leanaí faoi 16 a atreorú chuig an Córas Éisteachta Leanaí. I gcás cionta tromchúiseacha mar éigniú, is féidir déileáil le leanaí faoi 16 bliana tríd an gcóras ceartais choiriúil san Ard-Chúirt Bhreithiúnais.

Má chiontaítear iad i gcion gnéis, tá raon na bpianbhreitheanna leathan. Áireoidh siad fógra maidir leis an gClár Ciontóirí Gnéis do na blianta 16 agus os a chionn sin a phróiseáiltear trí na cúirteanna coiriúla.

I gcás leanaí faoi 16, déileálfar le cionta gnéis mar “chiontú” chun críocha an Achta um Athshlánú Ciontóirí 1974 cé nach dtugtar ar a leithéid i gCóras Éisteachta na Leanaí. Ciallaíonn sé go mbeidh orthu a leithéid de chion a nochtadh i ndoiciméid oifigiúla más mian leo oibriú le grúpaí leochaileacha lena n-áirítear leanaí. Maireann an ceanglas sin ar feadh 7 agus bliain go leith ó dháta an “chiontaithe” más faoi 18 é, agus ar feadh 15 bliana má tá sé thar 18 bliana.

Tá tionchar praiticiúil an chiona ghnéasaigh ar fhostaíocht, ar an saol sóisialta agus ar thaisteal do dhuine faoi, agus os cionn 16, suntasach agus is beag tuiscint a bhíonn orthu. Déileálfar go pointe áirithe leis an gceanglas maidir le mionchion a nochtadh le linn na hóige An Bille um Nochtadh (Albain) 2009. \ T ag dul trí Pharlaimint na hAlban faoi láthair. Is é an moladh ná nach nochtfar ciontuithe óige go huathoibríoch do fhostóirí ionchasacha agus go mbeidh siad incháilithe le haghaidh athbhreithnithe neamhspleách tríd an gCúirt Sirriam. Is dócha gur ar chostas an duine óig féin a bheidh an nós imeachta deireanach seo.

De réir mar a éiríonn cibearbhulaíocht agus ciapadh gnéasach níos forleithne, tá cur chuige níos réamhghníomhaí á ghlacadh ag údaráis ionchúisimh. Ní mór do mhúinteoirí, do thuismitheoirí agus do leanaí iad féin a chur ar an eolas faoi na rioscaí. Is féidir ionchúiseamh a dhéanamh freisin ar dhaoine a roinneann íomhánna mígheanasach ó dhaoine eile.

Tá Fondúireacht Reward ag forbairt pleananna ceachta do scoileanna faoin dlí sa réimse seo. Má tá suim agat, téigh i dteagmháil lenár bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin ag mary@rewardfoundation.org le haghaidh tuilleadh eolais.

Is treoir ghinearálta é seo don dlí agus ní ionann comhairle dlí.

<< Sexting Sexting faoi dhlí Shasana, na Breataine Bige & TÉ >>

Print Friendly, PDF & Email